RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Former management plans for forest reserves as a source of information about changes in protected forest communities

Creator:

Holeksa, Jan ; Wilczek, Zbigniew ; Sierka, Edyta

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part II

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 117-119 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z., Denisiuk Z. 1991. Rezerwaty i pomniki przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Karpaty Polskie). Ochr. Przyr. 49, II: 143-162.
Anonim 1962. Instrukcja o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. MLiPD, Warszawa.
Bednarek B., Myczkowski S. 1961. Rezerwat częściowy Szeroka. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego (maszynopis).
Czuraj M. 1991. Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących. PWRi L. Warszawa.
Dziewolski J. 1991. Kierunki przemian drzewostanów w parkach narodowych polskich Karpat w warunkach ochrony ścisłej i częściowej. Prądnik. Prace Muz. Szafera 4: 9-26.
Dziewolski J. 2002. Przemiany składu gatunkowego i zasobności drzewostanów w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54, 3: 55-62.
Fabijanowski J., Jagiełło Z. 1986. Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie. Sylwan 130, 11: 41-49.
Grundner F., Schwappach A. 1952. Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender Waldbäume und Waldbestände. Paul Parey, Berlin.
Holeksa J., Cabała S., Michalska D., Żywiec M. 2008. Przemiany drzewostanu bukowego w rezerwacie "Segiet" na Wyżynie Śląskiej w latach 1949-2003. Studia Naturae 54, II: 93-105.
Holeksa J., Wilczek Z., Gajczak J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu "Oszast" w Beskidzie Żywieckim pod kątem wskazań do planu ochrony. Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Katowice (maszynopis).
Holeksa J., Wilczek Z., Cybulski M., Żarnowiec J., Klama H., Szwedo J., Chromik Z. 1995a. Plan ochrony rezerwatu "Pod Rysianką" w Beskidzie Żywieckim na okres 1.01.1996 - 31.12.2015 r. Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Katowice (maszynopis).
Holeksa J., Wilczek Z., Cybulski M., Żarnowiec J., Klama H., Szwedo J., Chromik Z. 1995b. Plan ochrony rezerwatu "Szeroka" w Beskidzie Małym na okres 1.01.1996 - 31.12.2015 r. Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Katowice (maszynopis).
Larendowicz Z. 1973. Rezerwat częściowy "Oszast". Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego na okres gospodarczy 1.X.1973 do 30.IX.1983 r. (maszynopis).
Mączyński M. 1968. Rezerwat częściowy "Szeroka" Nadleśnictwo Państwowe: Żywiec - Województwo Krakowskie. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego na okres od 1968/69 do 1977/78. Kraków (maszynopis).
Mączyński M., Mączyński J. 1970. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu Pod Rysianką województwo krakowskie powiat Żywiec na okres od 1970/71 - 1979/80. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (maszynopis).
Miścicki S. 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów - podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan 138, 4: 29-39.
Przybylska K. 1993. Problemy inwentaryzacji i kontroli lasów chronionych na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Sylwan 137, 1: 39-44.
Rawicki W. 1958. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu częściowego Segiet wg stanu na dz. 1.X.1958 r. (maszynopis).
Rutkowski B. 1968. Problemy inwentaryzacji i regulacji w urządzaniu lasu. Skrypt WSR w Krakowie. Kraków.
Rutkowski B. 1991. Zasady urządzania lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik. Prace Muz. Szafera 4: 135-138.
Rutkowski B., Poznański R., Przybylska K. 1972. Wstępne wyniki zastosowania statystyczno-matematycznego kontrolnego sposobu inwentaryzacji w rezerwacie Turbacz im. Wł. Orkana w Gorcach. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Leśnictwo 7: 45-69.
Szwagrzyk J., Holeksa J., Musiałowicz W. 1999. Operat ochrony ekosystemów lądowych leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego. Kraków (maszynopis).
Wójcik A. 1984a. Rezerwat częściowy "Pod Rysianką". Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego na okres od 1.I.1984 r. do 31.XII.1993 r. (maszynopis).
Wójcik A. 1984b. Rezerwat częściowy "Szeroka". Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego na okres od 1.I.1984 r. do 31.XII.1993 r. (maszynopis).
Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody. 1997. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Departament Ochrony Przyrody. Warszawa.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. II

Start page:

107

End page:

119

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120333

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

144

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/124853

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information