RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Socio-economic responses to the environment and ecosystem services in regional development

Creator:

Degórski, Marek

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

95 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Berbera, K. (2005), Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych UE dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce [Consequences of the implementation of EU environmental directives for the consumption of households in Poland], Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
2. Bernaciak, A. (2009), Ograniczenie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego I zrównoważonego rozwoju [Limitation of anthropogenic influence on environment as a factor of sustainable development], Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
3. Bolund, P. and Hunhammar S. (1999), Ecosystem services in urban areas, Ecological Economics, 29: 291–301.
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00013-0 -
4. Boyd, J. and Banzahaf, S. (2007), What are ecosystem services?, Ecological Economics 63, 1–2: 616–626.
5. Chung, C. and Beamish P. (2005), Investment mode strategy and expatriate strategy during times of economic crisis, Journal of International Management, 11, 3: 331–355.
http://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2005.06.003 -
6. Churski, P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji europejskiej [Factors to regional development and regional policy in Poland in the period of European integration], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
7. Churski, P. and Perdał, R. (2008), Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [Factors to socioeconomic development in the regional system of the European Union], in Dołzbłasz, S., Raczyk, A. (eds.), Przekształcenie regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Europa bez granic—nowa jakość przestrzeni [Transformation of regional functional-spatial structures. Europe without frontiers — the new quality of space], Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 21–32.
8. Degórska, B. and Degórski, M. (2003), The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory, Europa XXI, 8: 37–44.
9. Degórska, B. and Degórski, M. (2010), The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland, in Kitowski, J. (ed.), 20 years of socio-economic transformation in countries of Central and Eastern Europe—an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16: 253–274.
10. Degórski, M. (2003), Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary environmental study, in Helming, K., Wiggering, H. (eds.), Sustainable development of Multifunctional Landscapes, Springer–Verlag, Berlin, Heidelberg, New York: 53—65.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05240-2_4 -
11. Degórski, M. (2007), Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland, in Kovacs, A. (ed.), Regionality and/ or Locality, Discussion Papers, Special Issue, Center for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs: 67–80.
12. Degórski M. (2008a), Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem [Ecological policy in management of the region], in Stryjakiewicz, T., Czyż, T. (eds.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK, 237, Polska Akademia Nauk: 50–72.
13. Degórski, M. (2008b), The environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in ecological regionalism, in Leibenath, M., Korcelli-Olejniczak, E., Knippschild, R. (eds.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development, Mind the Gaps!, Central and Eastern European Development Studies, Springer–Verlag, Berlin, Heidelberg, New York: 161–173.
14. Degórski, M. (2009a), Are environment conditions among factors behind new spatial patterns?, in Kovacs, V. (ed.), Old and new borderlines—frontiers—margins, Discussion Papers, Special Issue, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Pecs: 29–39.
15. Degórski, M. (2009b), Socio-economic responses to ecosystem and their services at regional and local level, Proceedings, Warsaw Regional Forum 2009, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Academic Division, Polish Geographical Society, Warsaw: 12.
16. Degórski, M. (2010a), Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości [Multi-functionality of natural space as a chance for enhancing the potential of regions' development through attractor gravitation and increased viscosity] in Strzelecki, Z., Legutko-Kobus, P. (eds.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, pp. 280–287.
17. Degórski, M. (2010b), Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów [The use of ecosystem services for regional development], Ekonomia i Środowisko, 37, 1:85–97.
18. Degórski, M. Kuchcik, M. (2008), Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland, selected issues, in Liszewski, S. (ed.), The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 9–34.
19. Dinda, S. (2004), Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, 49, 4: 431–455.
20. Domański, R. (2006), Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne [The spatial economy, theoretical bases], PWN, Warszawa.
21. Domański, R. (2007), Przewidywalność i modelowanie rozwoju zrównoważonego (podtrzymywalnego) w długim okresie [The predictability and modelling of sustainable development with a long time horizon], in: Streszczenia Konferencji Naukowej: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej" [Summaries from Scientific Conference: " New shape of regional studies in geography and spatial economy"], Poznań 19–20 Nov. 2007, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Centrum Instytut Wielkopolski UAM, Poznań: 1–5.
22. Domański, R. (2008), Przyczynek do modelowania rozwoju zrównoważonego w długim okresie [A contribution to the modelling of sustainable development with a long time horizon], in Stryjakiewicz, T., Czyż, T. (eds.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej [New shape of regional studies in geography and spatial economy], Biuletyn KPZK, 237, Polska Akademia Nauk, 237: 203–224.
23. Ehrlich, P.R. and Ehrlich, A.H. (1991), Extinction, Ballantine, New York.
24. Environmental Signals (2004), European Environment Agency update on selected issue, European Environment Agency, Copenhagen.
25. European Commission (2004), Third Report of Cohesion, Luxemburg.
26. Faludi A. (2009), A turning point in the development of European spatial planning? The Territorial Agenda of the European Union and the First Action Programme, Progress in Planning, 71: 1–42.
http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2008.09.001 -
27. Farber, S.C. Costanza, R. and Wilson M.A. (2002), Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services, Ecological Economics, 41: 375–392.
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00088-5 -
28. Fisher, B. and Turner, K. (2008), Ecosystem services: classification for valuation, Biological Conservation, 141, 2008: 1167–1169.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.02.019 -
29. Glasson, J. (2000), Socio-economic impacts, in: Socio-economic impact assessment (SIA), Spon Press, London, New York: 20–41.
30. Haughton, G. and Hunter, C. (1994), Sustainable cities, regional policy and development, Jessica Kingsley, London.
31. Hicks, J. (1975), The Scope and Status of Welfare Economics, Oxford University Press.
32. Hicks, J. (1979), The Formation of an Economist, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 130: (September): 195–204.
33. Holdren, J.P. and Ehrlich, P.R. (1974), Human population and the global environment, American Scientist, 62: 282–292.
34. Howarth, R. and Farber, S. (2002), Accounting for the value of ecosystem services, Ecological Economics, 41: 421–429.
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00091-5 -
35. Kosatsky, T. (2005), The 2003 European heat waves, Archives, Eurosurveillance Monthly Releases, 10, 7–8: 148–149.
36. Kuznets, S. (1955), Economic growth and income inequality, American Economic Review, 45: 1–28.
37. Łaguna, T., Witkowska-Dabrowska, M. (2005), Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi [Economic bases for management of the environment and natural resources], Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
38. McLure, M. (2001), Economics and Society. The mechanical analogy, Routledge Studies in the History of Economics, Library Binding, Routledge, London-New York.
39. Millennium Ecosystem Assessment (2005), Ecosystems and Human Well- being: synthesis, Island Press, Washington, DC.
40. Mizgajski, A. and Stępniewska M. (2009), Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej, przykład Wielkopolski [The use of the idea of ecosystem services and infrastructural services in the programming of wastewater management, as exemplified by the Wielkopolska region], Ekonomia Środowisko, 1, 35, 2009: 125–139.
41. Mizgajski A. (2010), Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne [Ecosystem services as an emerging field of research and application]. Ekonomia i Środowisko. 37, 1: 10–19.
42. Morris, P. and Therivel, R. (2000), Methods of environmental impact assessment, Spon Press, London, New York.
43. Okumus, F., Altinay, M. and Arasli, H. (2005), The impact of Turkey's economic crisis of February 2001 on the tourism industry in Northern Cyprus, Tourism Management, 26, 1: 95—104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2003.08.013 -
44. Schaltegger, S. and Synnestvedt, T. (2002), The link between green and economic success: environmental management as the crucial trigger between environmental and economic performance, Journal of Environmental Management, 65: 339–346.
http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4797(02)90555-4 -
http://dx.doi.org/10.1006/jema.2002.0555 -
45. Wallace, K. (2007), Classification of ecosystem services: problems and solutions, Biological Conservation, 139: 235–246.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2007.07.015 -
46. Wang, Y. (2009), The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan's international inbound tourism demand, Tourism Management, 30, 1: 75–82.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2008.04.010 -
47. Zhang, H., Ricketts, C., Kremen, K. and Carney, M. (2007), Ecosystem service and disservices to agriculture, Ecological Economics, 64: 253–260.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.02.024 -
48. Życzkowski, K. and Łoziński, A. (2003), Chaos, fraktale oraz euroatraktor [Chaos, fractals and Euroattractor], Foton, 80: 4–9.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

83

End page:

95

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.2.6 ; oai:rcin.org.pl:1938

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content downloads / hits:

3073

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/14094

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information