RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowy paradygmat w rozwoju wiejskiej infrastruktury. Studium przypadku konkursu projektów Przyjazna wieś = The new paradigm in the development of rural infrastructure. The case of Przyjazna wieś (Friendly village) contest

Creator:

Wójcik, Marcin

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The Friendly village contest is an interesting case, which may serve to determine and interpret modern need in the development of local communities. It provides an overview of interesting projects, which result from the activity of local government, with the involvement of local leaders and groups of activists gathered around them. Despite their origin being closely connected to internal potential, in many cases the range of their influence (real and symbolic) extends beyond their location (municipality), which is consistent with the interpretations of modern rural revival processes in terms of neoendogenous development. The winners are judged on many aspects relating to the categories of impact and object use, local and supralocal context and their role in functional and social integration. Overall, they are assessed on their level of functional complexity in relation to various elements forming the social and material correlates of the settlement environment. The diversity in new rural infrastructure in relation to modern transformation is also interesting, as the tension between developmental priorities that can be illustrated as an opposition between “memory and identity” vs “here and now” is apparent. Both contexts form a complementary model of rural development. However, it is important to balance them in rural development, in order to form social consciousness that includes the historical sense of existence and the economic basis for functioning.

References:

1. Bukraba-Rylska I., 2011, Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
2. Buttimer A., 1971, Society and Milieu in the French Geographic Tradition, The Association of American Geographers by Rand McNally and Company, 6, Chicago.
3. Buttimer A., 1990, Charyzmat i kontekst: wyzwanie, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 4, s. 11–28 (tłumaczenia z jęz. ang. I. Sagan, A. Buttimer, 1978, Charism and Context: The Challenge of: "La géographie humaine", [w:] D. Ley, M. Samuels (red.), Humanistic Geography, Maaraufa Press, Chicago, s. 58–76).
4. Buttimer A., 1993, Geography and the Human Spirit, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London.
5. Crouch S., Housden M., 2003, Marketing Research for Managers, Butterworth-Heinemann, Oxford.
6. Czyżewski M., 2005, Dyskurs, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 50–58.
7. Horolets A., 2008, Wprowadzenie – status dyskursu w badaniach socjologicznych, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 5–16.
8. Kamińska W., Heffner K. (red.), 2014, Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK, PAN, 156, Warszawa.
9. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (red.), 2007, Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa.
10. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
11. Ricoer P., 1989, Język, tekst, interpretacja, PiW, Warszawa.
12. Siemiński J.L., 1992, Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
13. Śpiewak R., 2012, Nowy europejski model rozwoju wiejskiego. Polska odmiana, [w:] A. Rosner (red.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 167–187.
14. Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Uniwersytet Śląski, Katowice.
15. Tomanek P., 2008, O swoistości socjologicznej analizy dyskursu, [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 30–44.
16. Wieruszewska M. (red.), 1992, Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 73–102.
18. Wodak R., Krzyżanowski M. (red.), 2008, Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, Basingstocke.
19. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
20. Wójcik M., 2013, Gentryfikacja wsi – jak daleko od miasta", XXVI Konwersatorium wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 171–180.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

109

End page:

120

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59959 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content downloads / hits:

939

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/79438

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information