RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polska a sprawa rumuńsko-sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931-1932

Creator:

Walczak, Henryk

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 75-112

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Ever since the emergence in 1931 of the idea of signing a non-aggression pact with the USSR, the Romanians, bound since 1921 by an alliance with Poland, remained sceptical about their own benefits from such an agreement. The politicians in Bucharest feared that the negotiations would evoke the question of Bessarabia, a region which underwent a controversial unification process with Romania that remained unapproved by the international community and unrecognised by the USSR. They also worried that the pact would result in the establish-ment of diplomatic relations between the two countries, thus opening the Kingdom of Romania to communist influence, which, in the light of the acute social troubles it raises, could strongly destabilise the internal situation in the country. Polish diplomacy attempted to bring both sides closer, yet the uncompromised demands made by the influential Romanian diplomat Nicolae Titulescu, as well as the critical attitude of French Prime Minister André Tardieu towards the whole initiative resulted in a total standstill.

References:

1. Anghel F., Mareşalul Piłsudski în „peţit la Bucureşti”, „Magazin Istoric”, 1997, nr 9.
2. Bacon W. M., jr, Nicolae Titulescu şi politica externă a României 1933–1934, Iaşi 1999.
3. Behind closed doors. Secret papers on the failure of Romanian–Soviet negotiations 1931–1932, tłum. i wstęp W. M. Bacon, Stanford 1979.
4. Bułhak H., Polska–Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. I (1922–1932), Warszawa 1993.
5. Bułhak H., Polska a Rumunia 1918–1939, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977.
6. Dessberg F., Le triangle impossible. Les relations franco–soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Bruxelles 2009.
7. Dessberg F., La Roumanie et la Pologne dans la politique soviétique de la France. La difficulté d’établir un «front uni» (1924–1935), „Revue Historique des Armées”, 2006, nr 3 (244).
8. Dubicki A., Nicolae Titulescu – portret polityka i dyplomaty, Łomianki 2010.
9. Gafencu G., Însemnări politice 1929–1939, oprac. i posłowie S. Neagoe, Bucureşti 1991.
10. Ghyka D., Memorii (1894–1940), Iaşi 2004.
11. Gmurczyk–Wrońska M., Negocjacje polsko–sowieckie o pakt o nieagresji w roku 1927 i w latach 1931–1932, „Dzieje Najnowsze”, 2012, nr 3.
12. Gmurczyk–Wrońska M., Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa 2013.
13. Gregorowicz S., Polsko–radzieckie stosunki polityczne w latach 1932–1935, Wrocław–Łódź 1982.
14. Gregorowicz S., Zacharias, M. J., Polska – Związek Sowiecki: stosunki polityczne w latach 1925–1939, Warszawa 1995.
15. Hrenciuc D., România şi Polonia 1932–1939. Relaţii politice şi diplomatice, Iaşi 2005.
16. Iorga N., Memorii. Încercarea guvernării peste partide (1931–2), vol. VI, Bucureşti 1939.
17. Iorga N., O viaţă de om aşa cum a fost, [bez miejsca wydania] 2011.
18. Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 3, 1926–1935, Wrocław 1994.
19. Ken O., Moskva i pakt nenapadeniâ s Pol'šej (1930–1932), Sankt Petersburg 2003.
20. Ken O., Rupasov A. I., Politbûro CK VKP(b) i otnošeniâ SSSR s zapadnymi sosednimi gosudarstvami (konec 1920–1930–h gg.): Problemy. Dokumenty. Opyt kommentariâ, Čast’ 1: 1928–1934, Sankt Petersburg 2000.
21. Kopanskij Â. M., Levit I. È., Sovetsko–rumynskie otnošeniâ 1929–1934 gg. (ot podpisania Moskovskogo protokola do ustanovleniâ diplomatičeskih otnošenij), Moskva 1971.
22. Krzak A., Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921–1939, Toruń 2007.
23. La Grande Roumanie alliée de la France. Une péripétie diplomatique des Années Folles? (1919–1933), oprac. T. Sandu, Montréal 1999.
24. Laroche J., Polska lat 1926–1935. Wspomnienia ambasadora francuskiego, przekład i opracowanie S. Zabiełło, Warszawa 1966.
25. Leczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925–1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976.
26. Leczyk M., We francusko–polsko–rosyjskim trójkącie (1922–1934), „Dzieje Najnowsze”, 1999, nr 3.
27. Lepecki M., Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, oprac. nauk. i przedm. A. Garlicki, Warszawa 1987.
28. Łopatniuk S., Polsko–radzieckie rokowania w sprawie zawarcia paktu o nieagresji (1925–1932), „Z dziejów stosunków polsko–radzieckich”, 1965, t. I.
29. Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943.
30. Mel’tûhov M. I., Bessarabskij vopros meždu mirovymi vojnami 1917–1940, Moskva 2010.
31. Michowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa 1932–1937 a dyplomacja polska, Łódź 1989.
32. Pădureac L., Relaţiile româno–sovietice 1917–1934, Chişinău 2003.
33. Patek S., Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), wstęp, wybór i oprac. M. Gmurczyk–Wrońska, Warszawa 2010.
34. Pepłoński A., Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
35. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931, red. M. Wołos, Warszawa 2008.
36. Romaşcanu M., Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti 1934.
37. Sandu T., Système de sécurité français en Europe centre–orientale. L’exemple roumain 1919–1933, Paris–Montréal 1999.
38. Schramm T., Niemcy w polityce Francji, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
39. Sierpowski S., Przemiany w polityce międzynarodowej w latach wielkiego kryzysu gospodarczego 1929–1933/35, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
40. Skrzypek A., Nie spełniony sojusz ? Stosunki sowiecko–niemieckie 1917–1941, Warszawa 1992.
41. Skrzypek A., Niemcy w polityce ZSRR 1929–1935, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, red. S. Sierpowski, Poznań 1992.
42. Skrzypek A., Polsko–radziecki pakt o nieagresji z 1932 r., ZDSPR 1976, t. XIII.
43. Ševâkov A., Sovetsko–rumynskie otnošeniâ i problema evropejskoj bezopasnosti, 1932–1939, Moskva 1977.
44. Sovetsko–rumynskie otnošeniâ. Dokumenty i materialy 1917–1934, t. 1, red. A. A. Avdeev i in., Moskva 2000.
45. Stosunki polsko–rumuńskie w XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. M. Patelski, M. Białokur, Toruń–Opole 2010.
46. Sturdza M., România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută, Bucureşti 2004.
47. Walczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, Szczecin 2008.
48. Wandycz P. S., The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936: French–Czechoslovak–Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton 1988.
49. Wojdyłło M., Sowiety nie wierzą w pomyślny przebieg obrad genewskich, „Dziennik Poznański”, 6 III 1932.
50. Wołos M., Francja–ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004.
51. Zacharias M. J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936, Wrocław–Łódź 1981.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

49

Issue:

2

Start page:

75

End page:

112

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52304 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2023

In our library since:

Mar 10, 2015

Number of object content downloads / hits:

1361

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/71670

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information