RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 87-118 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article is devoted to the historical events related to the final establishment of the Polish eastern frontier after 1945. This political boundary separated Poland from the USSR. It was made upon a decision of three superpowers at Teheran and Yalta. The text presents an interpretation of its final delimitation, which was a complex task politically and technically. Next, the boundaries on the Polish-Belarusian and Polish-Ukrainian sections are discussed. There is also an analysis of geographical and political circumstances of the exchange of frontier areas made by Poland and the Soviet Union in 1951.

References:

Barabasz W., Po żivomu. Process ustanovlenija biełorusko-polskoj granicy w 1944–1945 godach, „Biełaruskaja Dumka” 2009, no. 9.
Bodak A., Ab zmjaniennjach zachodnia i mjażi Biełarusi u 1944–1945, Kn. 8, Gorodnja– Biełastok 1999–2000.
Eberhardt P., Linia Curzona jako wschodnia granica Polski. Geneza i uwarunkowania polityczne, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, t. XLVI, s. 127–158.
Eberhardt P., Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa 1992.
Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005.
Kietliński M., Delimitacja polskiej granicy wschodniej 1944–1950, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2002, nr 15.
Kozikowski J., Przyczynek do kwestii delimitacji granicy wschodniej Polski po II wojnie światowej, z uwzględnieniem odcinka białostockiego, „Studia Podlaskie” 2007–2008, t. XVII, s. 145–162.
Leszczycki S., Miejsce dla Polski, „Przegląd Techniczny”, 18 VII 1982, nr 61.
Leszczycki S., Ustalenie granic współczesnej Polski, „Przegląd Geograficzny” 1946, t. XX, s. 154–157.
Leszczycki S., Ważyły się losy Bieszczadów (wg moich ówczesnych notatek), „Miesięcznik Ziem Górskich” 1992, nr 1, s. 12–13.
Pietkiewicz S., O granicy i jej przeprowadzeniu, „Przegląd Geograficzny” 1946, t. XX, s. 9–54.
Sidlarewicz A., Kształtowanie granicy białorusko-polskiej (1943–1950), mps, IGiPZ PAN, Warszawa 2004.
Sienkiewicz W., Polska od roku 1944. Najnowsza historia. Polityka. Społeczeństwo. Gospodarka, Warszawa 2012.
Soroka J., Diemarkacija ukrainsko-polskowo kordonu u 1946–1948 rokach, „Etniczna istorija narodow Jewropy” 2011, no. 35.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1965.
Teheran–Jałta–Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, Warszawa 1972.
Wawryniuk A.A., Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki, „Rocznik Przemyski” 2012, t. XLVIII, s. 119–142.
Wawryniuk A.A., Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), Chełm 2015.
Wiewióra B., Umowa polsko-radziecka o wytyczeniu granicy w byłych Prusach Wschodnich, „Przegląd Zachodni” R. XIII, 1957, nr 3, s. 158–165.
Zieleniewski J., Delimitacja północno-wschodniej granicy państwowej, między Rzeczpospolitą Polką a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944–1946 i związane z nią problemy narodowościowe. Wybór źródeł, „Rubieże” 1992, nr 1.
Żaruk-Michalski A., Prace polsko-radzieckiej Komisji Delimitacyjnej, „Dziennik Polski”, 30 XI 1946.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

87

End page:

118

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68587 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.2.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 22, 2023

In our library since:

Feb 18, 2019

Number of object content downloads / hits:

28313

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/86116

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information