RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The functionning of the plant species protection in Poland

Creator:

Piękoś-Mirkowa, Halina

Date issued/created:

1990

Resource type:

Text

Subtitle:

Protected areas and species conservation in Southern Poland - functionning, evaluation, perspectives

Group publication title:

Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce południowej - funkcje, waloryzacja, perspektywy

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 164-167

Type of object:

Journal/Article

References:

Adriani Μ. J., Maarel van der E. 1968. Voorne in de branding. Breakers on Voorne. 104 pp., 1 map. Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, Oostvorne.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1986. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Zarzycki K., Wojewoda W. (red.). Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN. Warszawa, s. 88-107.
Delvosalle L., Demaret F., Lambinon J., Lawalree A. 1969. Plants rares disparues ou menacaes de disparition en Belgique: 1 appauvrissement de la flore indigene. Ministr. Agric., Serv. Reserves Nat. Domanialee Consevation Nat., Trav. 4: 1-129.
Gawłowska J. 1984. Analiza zasobów i stopnia zagrożenia badanych gatunków roślin leczniczych. Studia Nat. 25: 137—165.
Gawłowska J., Gawłowska Μ. 1978. Ochrona zasobów roślin przemysłowych i leczniczych w Polsce i na świecie. W: Michaiłow W., Zabierowski K. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego. T. 1. PWN. Warszawa—Kraków, s. 763—796.
How to use the IUCN Red Data Book Categories. 1980. Threatened Plants Committee Secretariat. IUCN. Kew. Royal Bot. Gardens.
Kaźmierczakowa R., Rams B. 1976. Próba określenia zasobów i optymalnej wielkości zbioru kopytnika pospolitego Asarum europaeum L., na wybranej powierzchni, leśnej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochr. Przyr. 41: 231-248.
Kaźmierczakowa R., Rams B. 1984. Ekologiczna analiza procesu odnawiania się kopytnika pospolitego Asarum europaeum L. po zbiorze. Studia Nat. 25: 67-104.
Kornaś J. 1970. Współczesne wymieranie roślin i jego przyczyny na przykładzie badań nad florą Belgii. Kosmos ser. A. 19. 5: 551-556.
Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy. Phytocoenosis 5 (3-4): 173-185.
Kornaś J. 1982. Man's impact upon the flora: processes and effects. Memorabilia Zoologica 37: 11—30.
Kostyniuk Μ., Marczek E. 1961. Nasze rośliny chronione. Wrocł. TN. Wrocław, ss. 201.
Kozłowski S. 1973. Program ochrony krajobrazu Polski i jego pierwsze realizacje. Ochr. Przyr. 38: 61-83.
Kwiatkowska A. 1978. Podstawy ochrony gatunkowej roślin. W: Michaiłow W., Zabierowski K. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. T. 1. PWN. Warszawa—Kraków, s. 317—356.
Landolt E. 1970. Geschützte Pflanzen in der Schweiz. Schweizerischer Bund f. Naturschutz. Basel.
Lucas G. L., Walters S. M. (eds.). 1975. A preliminary draft for the list of threatened and endemic plants for the countries of Europe. 162 pp. IUCN. Survival Service. Threatened Plants Committee. Kew.
Lucas G. L., Walters S. M. 1976. List of rare, threatened and endemic plants for the countries of Europe. IUCN. Royal Botanic Gardens. Kew. London: 1-290.
Michalik S. 1975. Storczyki - ginąca grupa roślin. Wiadom. bot. 19 (4): 231-241.
Michalik S. 1979. Zagadnienia zagrożonych gatunków roślin w Polsce. Ochr. Przyr. 42: 11—28.
Olaczek R. 1983. 0 współczesnym rozumieniu ochrony gatunkowej roślin. Przyr. Pol., 11: 3—6.
Olaczek R. 1986. Projekt zasad metaplantacji czyli ochrony zasobów genowych roślin w warunkach naturalnych ex situ. Referat na 47 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Łódź, 3-6 IX 1986 r.
Olaczek R. 1987. Konserwatorska ochrona przyrody w Polsce osiągnięcia, rozczarowania, oczekiwania. W: Olaczek R., Zarzycki K. (red.). Problemy ochrony polskiej przyrody. PWN. Warszawa. s. 87-108.
Olaczek R., Ławrynowicz Μ. 1986. Główne problemy zasobów genowych roślin w warunkach naturalnych "in situ". Acta Univ. Łódź. Folia Sozol. 3: 3-19.
Piękoś-Mirkowa H. 1982. Rzadkie taksony roślin naczyniowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - ich zagrożenie ze strony turystyki oraz problemy ochrony. Studia Nat. 22: 79—132.
Piękoś-Mirkowa H. 1986. Aktualne problemy zasobów genowych roślin naczyniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Acta Univ. Łódź. Folia Sozol. 3: 143—159.
Piękoś-Mirkowa H., Kaczmarczyk D. 1983. Sasanka słowacka Pulsatilla slavica Reuss - rzadki i zagrożony gatunek flory tatrzańskiej. Chrońmy przyr. ojcz 39 (2): 29—40.
Piękoś-Mirkowa H., Kaczmarczyk D. 1983. Sasanka słowacka Pulsatilla slavica Reuss — ekologia, zagrożenie i ochrona. W: Piękoś- -Mirkowa H. (red.) Ekologia, zagrożenie i ochrona rzadkich gatunków roślin górskich. Studia Nat. 33.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. (rkps). Ochrona gatunkowa roślin w Polsce.
Raciborski Μ. 1910. Godne ochrony drzewa i zbiorowiska roślin. Kosmos 35 (3-4): 352-366.
Sokołowski W. 1988. Gypsophila paniculata L. W: Jasiewicz A. (red.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. flor. geobot. 33 (3—4): 368—370
Sukopp H. 1974. "Rote Liste" der in der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten Arten von Farn und Blütenpflanzen (1 Fassung) Natur und Landschaft 49 (12): 315-322.
Synge H., Towsend H. (eds.) 1979. Survival or extinction. Proceedings of a conference held at the Royal Botanic Gardens Kew, entitled "The Practical role of botanic gardens in the conservation of rare and threatened plants". Bentham-Moxon, Kew: 1-250.
Synge H. (ed.) 1981. The biological aspects of rare plants conservation. Proceedings of a conference held at Cambridge, July 1980. J. Wiley and Sons. Chichester: New York - Brisbane - Toronto: 1-558.
Szafer W. 1958. Chronione w Polsce gatunki roślin. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Wyd. popularno-nauk. 14. Kraków.
Szczęsny T. 1982. Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN. Warszawa, ss. 200.
Świejkowski L. 1956. Ochrona roślin w Polsce. Nakł. Spół. Wyd. Artystycznych i użytkowych "Poziom". Łódź, ss. 392.
Tachtadzjan A. L. (red.) 1975. Krasnaja Kniga. Dikorastuscije vidy flory SSSR nuzdajusciesja v ochranie. Izd. Nauka. Leningrad, ss.203.
Wojewoda W., Ławrynowicz Μ. 1986. Czerwona lista grzybów wieloowocnikowych zagrożonych w Polsce. W: Zarzycki K., Wojewoda W. (red.). Lista roślin wymierających i zagrożonych Polsce. PWN. Warszawa, s. 45-82.
World Conservation Strategy. 1980. Living Resource Conservation for Sustainable Development. IUCN - UNEP - WWF, b.m., s. nlb. 76. Światowa Strategia Ochrony Przyrody (tłum. R. Olaczek). 1985. Wyd. LOP. Warszawa, ss. 158.
Zarzycki K. 1986. Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski. W: Zarzycki K., Wojewoda W. (red.). Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa. s. 11-28.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Suplement

Start page:

141

End page:

167

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:179912

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2021

In our library since:

Mar 26, 2021

Number of object content downloads / hits:

127

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/159582

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information