RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Soviet propaganda and the independent Polish state

Creator:

Leinwand, Aleksandra J. ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 81-107 ; Abstract in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the establishment of the independent Polish state in 1918 in the light of Soviet propaganda. Its starting point are the most important diplomatic documents and propaganda acts addressed to Poles or relating to the matter of Poland’s independence, issued by the partitioning powers (Germany, Austria-Hungary, Russia) and the USA during the Great War. Following the Bolshevik revolution of 1917, the authorities of the newly formed state—Soviet Russia—had to adopt a stance towards reborn Poland. The author analyses selected diplomatic and propaganda texts and “products” of artistic propaganda related to the subject of the independent Polish state.

References:

Achmatowicz A., Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915, Warszawa, 2003
Carroll E. M., Soviet Communism and Western Opinion 1919–1921, Chapel Hill, 1965
Kakurin N., Melikov V., Grazhdanskaya vojna v Rossii: Vojna s belopolyakami, Moskva–St. Petersburg, 2002
Kenez P., The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929, Cambridge–London–New York, 1985
Kołakowski L., Main currents of Marxism. Its rise, growth, and dissolution, vol. II, The Golden Age, transl. P. S. Falla, Oxford, 1978
Kutrzeba S., Polska Odrodzona 1914–1939, 5th ed., Kraków, 1988
Leinwand A. J., Czerwonym młotem w orła białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919–1920, Warszawa, 2008
Leinwand A. J., “Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na polskiej na przełomie XIX i XX wieku,” in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, in cooperation with M. Banaszkiewicz, Warszawa, 2016
Leinwand A. J., Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej 1917–1922, Warszawa, 1998
Łossowski P., “Geneza niepodległości. Dyplomacja II Rzeczypospolitej,” in: Historia dyplomacji polskiej X–XX w., Warszawa, 2002
Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa, 2005
Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa, 1994
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001
Pipes R., The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism 1917–1923, Cambridge, Massachusetts, 1970
Sukiennicki W., “Przyczyny i początek wojny polsko-sowieckiej 1919–1921,” part 2, Bellona 1963, fasc. 3–4
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław, 1995
Teslar T., Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Warszawa, 1938
Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations, 1917–1921, Cambridge, Massachusetts, 1969
Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, 2nd ed. revised and expanded, Paryż, 1979
White S., The Bolshevik Poster, New Haven–London, 1998

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

81

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116918 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.04

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 16, 2020

In our library since:

Mar 12, 2020

Number of object content downloads / hits:

474

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/145295

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information