RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Abiotic environment of Mt. Pilsko with particular regard to its top

Creator:

Łajczak, Adam

Date issued/created:

1996

Resource type:

Text

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 30-31 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z., Denisiuk Z. 1991. Rezerwaty i pomniki przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Karpaty polskie (Nature reserves and monuments of the Żywiec Landscape Park, Polish Carpathian). Ochr. Przyr. 49, cz. II: 143-161.
Baumgart-Kotarba M. 1974. Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych (Development of mountain ridges in the Flysch Carpathians). Prace geogr. IG PAN, 106: 1-136.
Golonka J., Wójcik A. 1976. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Jeleśnia. Inst. Geol., Warszawa.
Golonka J., Wójcik A. 1978. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Jeleśnia. Inst. Geol., Warszawa.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11: 1-120.
Hildebrand E. E. 1983. Der Einfluss der Bodenverdichtung auf die Bodenfunktionen im forstlichen Standort. Forstwis. Cbl. 2: 111-125.
Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17, 55: 57–71.
Klimaszewski M. 1948. Polskie Karpaty Zachodnie w okresie dyluwialnym. Prace Wrocł. Tow. Nauk., ser. B. 7: 1-233.
Klimaszewski M. 1952. Zagadnienie plejstocenu południowej Polski. Biul. Państ. Inst. Geol. 65: 137-268.
Klimaszewski M. 1980. Bezwzględny wiek rzeźby terytorium Polski (The absolute age of the relief of the territory of Poland). Sudia Geomorph. Carp.-Balc. 14: 3-16.
Leśniak B., Obrębska-Starklowa B. 1983. Klimat województwa bielskiego (The climate of the Bielsko Voivodeship). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 15: 21-47.
Łajczak A. 1992. Geomorfologiczna i hydrologiczna charakterystyka rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim (Geomorphological and hydrological characteristics of the Pilsko Nature Reserve, Beskid Żywiecki Mts.). Ochr. Przyr. 50, cz. II: 75-93.
Łajczak A. 1996a. Analiza stosunków mezoklimatycznych północnych stoków Pilska a turystyczne i narciarskie wykorzystanie tego obszaru (The analysis of mesoclimatic conditions on northern slopes of Pilsko and touristic and skiing use of the area). Czasop. Geogr. 67,1: 17-47.
Łajczak A. 1996b. Oddziaływanie narciarstwa na pokrywę śnieżną w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing on snow cover at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 103-130.
Łajczak A. 1996c. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 131-159.
Malarz R. 1983. Związki rzeźby terenu z litologią na przykładzie wybranych serii fliszowych w dorzeczu Soły (Relationships between relief and lithology exemplified by selected flysch rock series in the Soła drainage basin). Studia Geomorph. Carp.-Balc. 16: 51-68.
Obrębska-Starklowa B. 1983. Stosunki klimatyczne w rejonie Babiej Góry. Studia Naturae, sr. B, 29: 41-62.
Pawłowski S. 1933. Z badań nad zlodowaceniem polskich Karpat. Czasop. Geogr. 11, 1-2: 1-5.
Pazdro Z. 1977. Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.
Pietrygowa Z. 1976. Reżim źródeł stokowych i dolinnych w dorzeczu Skawy (The regime of slope and valley springs at the Skawa River basin). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 10: 59-86.
Sawicki L. 1913. Krajobrazy lodowcowe Zachodniego Beskidu. Rozpr. AU, Wydz. Mat.-Przyr., A, 13: 1-22.
Sikora W., Żytko K. 1960. Budowa Beskidu Wyspowego na południe od Żywca (Geology of the Beskid Wysoki range south of Żywiec, Western Carpathians). Biul. Inst. Geol. 141: 61-204.
Starkel L. 1969. Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat Fliszowych. (Reflection of the geological structure in the relief of the Polish Flysh Carpathians). Stud. Geomorph. Carp. Balc. 3: 61-71.
Starkel L. 1972. Karpaty Zewnętrzne. W: Klimaszewski M. (red.) Geomorfologia Polski, T. I. Polska Południowa. PWN, Warszawa.
Starkel L. 1983. Rzeźba województwa bielskiego (The relief of the Bielsko Voivodeship). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 15: 5-19.
Wójcik A. 1994. Osady glacjalne i osuwiskowe Pilska, Beskid Żywiecki. Biul. Państw. Inst. Geol. 369: 49-61.
Ziętara T. 1962. O pseudoglacjalnej rzeźbie Beskidów Zachodnich. Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Prace Geogr. 10:69-87.
Ziętara T. 1989. Rozwój teras krioplanacyjnych w obrębie wierzchowiny Babiej Góry w Beskidzie Wysokim (Development of cryoplanation terraces within the planation surface of the Babia Gora in the Beskid Wysoki). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 21: 79-92.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

13

End page:

32

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:79197

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 26, 2019

Number of object content downloads / hits:

315

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/92861

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information