RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The impact of skiing on selected groups of beetles (Coleoptera), bees (Apoidea) and butterflies (Lepidoptera) at the top of the Pilsko Massif

Creator:

Witkowski, Zbigniew ; Kosior, Andrzej

Date issued/created:

1996

Resource type:

Text

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 218-219 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamski P. 1996. Drobne ssaki partii szczytowej masywu Pilska oraz ocena wpływu ruchu turystycznego na teriofaunę (Small mammals of the Pilsko Massif and the impact of tourism on the theriofauna). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.). Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 197-203.
Balletto E. 1992. Butterflies in Italy: status. problems and prospects. Proc. of Internat. Congr., Wageningen, 12-15 January 1989, p. 53-64.
Černuška A. 1986. Ökologische Auswirkungen des Baues und Betriebes von Schipisten und Empfenlungen zur Reduktion der Umweltschäden. Council of Europe, Strasbourg, Nature and Environ. Series, No. 33.
Dąbrowski J. S. 1966. Cochlipodidae i Zygaenidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27, z. 14-15, PWN, Warszawa.
Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w Faunie Polski. Cz. I. Nadrodziny: Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea. Studia Naturae В, 31: 1-171.
Dylewska M. 1987. Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) w Polsce. Pol. Pis. Entom. 57: 495-518.
Faber M. (1994). Awifauna lęgowa kopuły szczytowej masywu Pilska. W: Witkowski Z. (red.). Wpływ narciarstwa i ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego kopuły szczytowej Pilska oraz określenie możliwości narciarskiego wykorzystania tego terenu. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Msc.
Freude H., Harde K. W., Lohse G.A. 1965. Die Käfer Mitteleuropas. B. 1, Verlag Goecke und Evers, Krefeld, Deutschland.
Głowaciński Z. (red.). 1992a. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Red list of threatened animals in Poland). Zakład Ochrony Przyrory i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
Głowaciński Z. (red.). 1992b. Polska czerwona księga zwierząt (Polish red data book of animals). PWRiL, Warszawa.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny (Situation of all vertebrates and selected invertebrates in Poland - list of species, their occurrence, endangerment and status of protection). Studia Naturae A, 21: 1-163.
Haslett J. R. 1988. Habitat deterioration on ski slopes: hoverfly assemblages (Diptera: Syrphidae) occuring on skied and unskied subalpine meadows in Austria. In: Ravera O. (ed.). Terriestrial and Aquatic ecosystems. Perturbation and recovery. Ellis Harwood, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore 1991, p. 366-371.
Hammelbacher K., Mühlenberg M. 1986. Laufkäfer (Carabidae) und Weberknechtarten (Opiliones) als Bioindikatoren für Skibelastung auf Almflächen. Natur Landschaft 61: 463-466.
Kopeszki H., Trockner V. 1994. Auswirkungen des Skibetriebes auf die Collembolenfauna einer alpinen Wiese im Grodental (Südtirol). Zool. Anz. 233, 5/6: 221-239.
Kosior A. 1992. Trzmiel tajgowy Bombus jonellus (K.). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt (Polish red data book of animals). PWRiL, Warszawa, 300-302.
Krzywicki M. 1959. Klucze do oznaczania owadów Polski, Zesz. 61, 62: Lycaenidae, Erycinidae. PWN, Warszawa.
Krzywicki M. 1962. Klucze do oznaczania owadów Polski, Zesz. 65, 66: Papilionidae, Pieridae. PWN, Warszawa.
Krzywicki M. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski, Zesz. 63: Satyridae. PWN, Warszawa.
Krzywicki M. 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski, Zesz. 64: Apaturidae, Nymphalidae. PWN, Warszawa.
Krzywicki M. 1970. Klucze do oznaczania owadów Polski, Zesz. 60: Hesperiidae. PWN, Warszawa.
Lhonore J. 1990. A new organization to study and protect insects: the G.N.E.R.C.I.M. Proc. VII Congr. Eur. Lepid., Lünz, 3-8 September 1990. Nota Lepid. Supplement No. 4: 67-71.
Łajczak A. 1996. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleb w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 131-159.
Michalik S. 1996. Oddziaływanie narciarstwa i turystyki pieszej na szatę roślinną szczytowej części Pilska (The influence of skiing and hiking on the vegetation at the top part of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 161-181.
Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Chrząszcze (Coleoptera). W: Wykaz zwierząt Polski (red. J. Razowski). T. III, Cz. 32, 22. Krak. Wyd. Zool., Kraków.
Pielou E.C. 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. J. Theor. Biol. 13: 131-144.
Pittioni B. 1938. Die Hummeln und Schmarotzerhummeln der Balkan-Halbinsel. Mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Bulgariens. I. Allgemeiner Teil. Mitt. Königl. Naturwiss. Inst., Sofia, 11: 2-59.
Razowski J., Riedl T. 1991. Motyle (Lepidoptera). W: Wykaz zwierząt Polski (red. J. Razowski). T. II, Cz. 32, 26. Wydawn. PAN, Zakład Nar. im. Ossolińskich.
Ruszkowski A., Biliński M. 1992. Localization of bumblebee species in Poland. In: Natural Resoures of wild bees in Poland, Pedagog. Univ., Bydgoszcz, p. 79-92.
Smreczyński S. 1965. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98a, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.
Smreczyński S. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98b, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.
Smreczyński S. 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98c, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.
Smreczyński S. 1972. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98d, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.
Smreczyński S. 1974. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98e, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.
Smreczyński S. 1976. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrząszcze - Coleoptera, Z. 98f, Ryjkowce — Curculionidae. PWN, Warszawa.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

205

End page:

220

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120343

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

44

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/94585

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information