RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Conclusions

Creator:

Witkowski, Zbigniew

Date issued/created:

1996

Resource type:

Text

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 252-253 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamski P. 1996. Drobne ssaki obszaru podszczytowego Pilska oraz ocena wpływu ruchu turystycznego na teriofaunę (Small mammals at the top of the Pilsko Massif and the influence of tourism on the theriofauna). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 197-203.
Bandoła-Ciołczyk E., Kurzyński J. 1996. Stan zdrowotny, żywotność oraz uszkodzenia mechaniczne świerka i kosodrzewiny na obszarach użytkowanych przez narciarzy i turystów na Pilsku (The health of, and mechanical damage to the spruce and dwarf pine in the areas of Pilsko used for skiing and hiking). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 183-195.
Dyduch-Falniowska A. 1990. Mięczki polan tatrzańskich (Molluscs of the Tatra glades). Studia Naturae, ser. A, 34:145-162.
Faber M. (1994). Ptaki kopuły szczytowej Pilska oraz ocena wpływu ruchu turystycznego na awifaunę. W: Witkowski Z. (red.). Wpływ oddziaływania narciarstwa i ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego górneh części masywu Pilska oraz określenie możliwości narciarskiego wykorzystania tego terenu. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Msc.
Fabiszewski J., Wojtuń B., Żołnierz L., Matula J., Sobierajski Z. 1993. Zmiany ilościowe roślin runa sudeckiego boru górnoreglowego w drzewostanach o różnym stopniu degradacji. W: Karkonoskie badania ekologiczne. I Konferencja, Wojnowice, 3-4 grudnia 1992. Ofic. Wyd. Inst. Ekologii, Dziekanów Lesny, s. 77-85.
Hansson L. 1992. Ecological principles of nature conservation, application in temperate and boreal environments. Elsevier Appl. Sci., London-New York.
Inglot S. 1986. Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa. Ludowa Spółdz. Wyd., Warszawa.
Kawecki W. 1939. Lasy Żywiecczyzny, ich teraźniejszość i przeszłość. Prace Roln.-Leśne PAU 35: 1-171.
Kurzyński J., Łajczak A., Michalik S., Mielnicka B., Witkowski Z. 1996. Zarys historii i form eksploatacji masywu Pilska (Outline of the history of exploitation of Mt. Pilsko, Polish Western Carpathians). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 33-59.
Langer M. (1994). Wpływ narciarstwa na gleby szczytowo-grzbietowych partii Pilska. W: Witkowski Z. (red.). Wpływ oddziaływania narciarstwa i ruchu turystycznego na stan środowiska przyrodniczego górneh części masywu Pilska oraz określenie możliwości narciarskiego wykorzystania tego terenu. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Msc.
Lelek M., Holeksa J., Korbel A. J. 1993. Białe szaleństwo - bosko, rajsko i bajecznie !! Zesz. Edukacji Ekol. "Pracowni na rzecz wszystkich istot" 5: 1-29.
Łajczak A. 1990. Właściwości wodne i zagrożenie erozyjne gleb polan reglowych w Tatrach (Water properties and the treat of erosion to soils of the Tatra glades). Studia Naturae, ser. A, 34: 51-75.
Łajczak A. 1996a. Środowisko abiotyczne Pilska ze szczególnym uwzglednieniem obszaru podszczytowego (Abiotic environment of Mt. Pilsko with particular regard to its top). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 13-32.
Łajczak A. 1996b. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 131-159.
Łajczak A., Krzan Z., Michalik S., Skawiński P., Witkowski Z. 1996. Projekt rekultywacji i reorganizacji ruchu narciarskiego oraz pieszego w obszarze podszczytowym Pilska (The project of recultivation of the top part of the Pilsko Massif and reorganization of skiing and hiking in this area). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 227-237.
Michalik S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu (Vegetation succession in a mountain glade in Gorce National Park during 20 years, as a result of pasturage abandonement). Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 137-148.
Michalik S. 1992a. Zagrożenia i problemy aktywnej ochrony biocenoz polan reglowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 11, 4: 25-37.
Michalik S. 1992b. Szata roślinna rezerwatu Pilsko w Beskidzie Żywieckim [Vegetation of Pilsko nature reserve in Beskid Żywiecki Mountains (Western Carpathians)]. Ochr. Przyr. 50, 2: 53-74.
Michalik S. 1996a. Oddziaływanie narciarstwa i turystyki pieszej na szatę roślinną szczytowej części masywu Pilska (The influence of skiing and hiking on the vegetation at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 161-181.
Michalik S. 1996b. Projekt systemu obszarów chronionych w szczytowej części masywu Pilska (The projected system of protected areas at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 221-225.
Mielnicka B. 1996. Narciarstwo i turystyka piesza w strefie szczytowej Pilska w latach 1993-1994 (Skiing and hiking at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.). Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 81-101.
Orzeł S. 1993. Ocena dynamiki przyrostu grubości górskich drzewostanów świerkowych na przykładzie wybranych obiektów w lasach Beskidu Śląskiego. Acta Agr. Silv. 31: 3-15.
Ralski E. 1930. Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim. Prace Rolno-Leśne PAU 1: 1-156.
Siemionow A. 1984. Ziemia Wadowicka (monografia turystyczno-krajoznawcza). Kom. Turyst. Górsk. Oddz. PTTK "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach, Wadowice.
Witkowski Z., Kosior A. 1996. Wpływ narciarstwa na wybrane grupy chrząszczy (Coleoptera), pszczołowatych (Apoidea), i motyli (Lepidoptera) partii szczytowych Pilska (The impact of skiing on selected groups of beetles (Coleoptera), bees (Apoidea) and butterflies (Lepidoptera) at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko Massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 205-220.
Zeitler A. 1994. Skilauf und Rauhfushuhner. Verh. Ges. Ökol. 23: 289-294.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

239

End page:

253

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120345

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

94

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/92891

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information