RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Selected weather elements of the northern slope of Pilsko

Creator:

Łajczak, Adam

Date issued/created:

1996

Resource type:

Text

Subtitle:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Group publication title:

The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 78-79 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Czemerda H. 1967. Szata i pokrywa śnieżna w Karpatach polskich (Snow cover in the Polish Carpathians). Probl. Zagosp. Ziem Górskich 15: 20-33.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11: 1-120.
Hess M., Obrębska-Starklowa B., Niedźwiedź T., Olecki Z., Rauczyńska-Olecka D. (1967). Studium klimatologiczne powiatu Żywiec. Operat do użytku służbowego, Urząd Miasta w Żywcu. Msc.
Krzan Z., Skawiński P., Kot M., Evans R. 1993. Zmiany przestrzennego rozkładu pokrywy śnieżnej na terenach narciarskich Kasprowego Wierchu w sezonach 1990/91 i 1991/92. Parki Nar. Rez. Przyr. 12, 2: 63-77.
Leśniak B. 1980. Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły (Snow cover in the Upper Vistula river basin). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 51: 75-127.
Leśniak B. 1981. Współczynnik trwałości pokrywy śnieżnej na obszarze dorzecza górnej Wisły (The coefficient of snow cover persistence in the Upper Vistula river basin). Folia Geogr., ser. Georg.-Phys. 14: 89-102.
Leśniak B., Obrębska-Starklowa B. 1983. Klimat województwa bielskiego (The climate of the Bielsko Voivodeship). Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys. 15: 21-47.
Łajczak A. 1996a. Analiza stosunków mezoklimatycznych północnych stoków Pilska a turystyczne i narciarskie wykorzystanie tego obszaru (The analysis of mesoclimatic conditions on northern slopes of Pilsko and touristic and skiing use of the area). Czasop. Geogr. 67,1: 17-47.
Łajczak A. 1996b. Oddziaływanie narciarstwa na pokrywę śnieżną w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing on snow cover at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 103-130.
Łajczak A. 1996c. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska (The influence of skiing and hiking on soil erosion at the top of the Pilsko Massif). W: Łajczak A., Michalik S., Witkowski Z. (red.) Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of Pilsko massif, Western Carpathians). Studia Naturae 41: 131-159.
Niedźwiedź T. (1977). Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w dorzeczu Soły przy różnych sytuacjach synoptycznych w okresie letnim (VI-VIII 1961-1970). IMGW, Oddział Kraków. Msc>
Niedźwiedź T. 1981. Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły. Rozpr. Hab. UJ 58: 1-115.
Skawiński P., Krzan Z., Kot M., Evans R. 1993. Dynamika miąższości pokrywy śnieżnej w rejonie Kasprowego Wierchu w latach 1990-1992. Parki Nar. Rez. Przyr. 12,2: 53-62.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 41

Start page:

61

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:83845

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2019

Number of object content downloads / hits:

260

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/92864

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information