RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes in the breeding population of the White Stork in Europe and its endangerment

Creator:

Profus, Piotr

Date issued/created:

1993

Resource type:

Text

Subtitle:

I. Status of the Polish population

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 65-66 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bairlein F. 1991. Population studies of White Storks (Ciconia ciconia) in Europe. In: Bird Population Studies (eds C. M. Perrins, J.-D. Lebreton & G. J. M. Hirons). Oxford Univ. Press, p. 207—229.
Boettcher-Streim W., Schüz E. 1989. Bericht über die IV. Internationale Bestandsaufnahme des Weißstorchs 1984 und Vergleich mit 1974 (6. Übersicht). In: Weißstorch — White Stork (eds G. Rheinwald, J. Ogden & H. Schulz). Proc. I Int. Stork Conserv. Symp. Schriftenreihe des DDA 10: 195—219.
Jakubiec Z. (red.) 1985. Liczebność i zagęszczenie bociana białego w Polsce w roku 1974. Studia Naturae A, 28: 233—245.
Jakubiec Z. 1991. Bocian biały — Ciconia ciconia (L., 1758). W: Ptaki Śląska (A. Dyrcz, W. Grabiński, T. Stawarczyk & J. Witkowski), s. 69—77.
Jakubiec Z., Profus P., Szecówka J. 1986. Zum Status des Weißstorchs (Ciconia ciconia) in Polen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 131—146.
Janota E. 1876. Bocian. Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. Przewodnik Naukowy i Literacki, Lwów.
Kania W. 1985. Wyniki obrączkowania ptaków w Polsce. Wędrówki bocianów białych Ciconia ciconia. Acta Orn. 21, 1: 1—41.
Mériaux J.-L., Schierer A., Tombal Ch., Tombal J.-L. (red.) 1992. Les cicognes d'Europe. Inst. Européen d'ecologie & A.M.B.E., Metz.
Okulewicz J. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie kętrzyńskim w 1974 roku. Studia Naturae A, 28: 53—58.
Profus P. 1992a. Bocian biały Ciconia ciconia. W: Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991 (red. K. Walasz, P. Mielczarek). Biologica Silesiae, Wrocław.
Profus P. 1992b. Die Weißstorch-Brutbestandsentwicklung in Polen und in der früheren UdSSR. W: Les cigognes d'Europe (red. J.-L. Mériaux, A. Schierer, Ch. Tombal, J.-L. Tombal). Inst. Européen d'ecologie & A.M.B.E., s. 155—166, Metz.
Profus P. 1993. Zur Bestandssituation des Weißstorches im östlichen Mitteleuropa-Osteuropa. Schriftenreihe f. Umwelt u. Naturschutz im Kreis Minden-Lübbecke 2: 1—6. Internationale Weißstorch- und Schwarstorch-Tagung.
Profus P., Jakubiec Z. 1991. Über die Gefährdung der Weißstorchbestände Mitteleuropas. Ein Vergleich zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Conservation and Management of threatened animals and plants in Germany and Poland, s. 27—29, Kraków.
Profus P., Jakubiec Z., Mielczarek P. 1989. Zur Situation des Weißstorchs, Ciconia ciconia L., in Polen, Stand 1984. W: Weißstorch — White Stork (eds G. Rheinwald, J. Ogden & H. Schulz). Proc. I Int. Stork Conserv. Symp. Schriftenreihe des DDA 10: 81—97.
Profus P., Mielczarek P. 1981. Zmiany liczebności bociana białego Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) w południowej Polsce. Acta Zool. Crac. 25, 6: 139—218.
Radkiewicz J. 1992. Dynamika populacji bociana białego Ciconia ciconia L. w Kłopocie w latach 1968—1988. W: Dynamika populacji ptaków. WSP, s. 51—53, Słupsk.
Sawickij B. P., Samusienko E. G. (red.) 1990. Aisty rasprostranienie, ekologia, ochrana. Nawuka i Technika, Minsk.
Schüz E. 1933. Der Bestand des Weißen Storchs in Ostpreußen 1931. Verh. orn. Ges. Bayern 20: 191—225.
Schüz E. 1980. Status und Veränderung des Weißstorch-Bestandes. Naturwiss. Rundschau 33: 102—105.
Tomiałojć L. 1992. Obawy związane z rozmnażaniem dzikich zwierząt w niewoli jako metoda ochrony gatunków. W: Czynna ochrona zwierząt (red. R. Olaczek, L. Tomiałojć). KOP PAN, PWN, s. 43—65, Warszawa.
Wyniki badań populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Polsce środkowej 1992. (Wojciechowski Z., Zieliński P., Andrzejczak S., Studziński J., Zuchniewicz A., Gabryelak J., Bartyzel P., Kamerdyn C., Kurzac T.). Acta Univ. Lodz., Folia 2001. 1: 1—109.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

49

Issue:

3

Start page:

51

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87791

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Dec 13, 2019

Number of object content downloads / hits:

729

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/102993

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information