RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce ; New sites and occurrence of the Bearded Tooth Hericium erinaceus in Poland

Creator:

Sikora, Arkadiusz ; Neubauer, Grzegorz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 377-378 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bing-J.M., Jin-Wen S., Hai-You Y., Yuan R., Ting-Ting W., Xu Z. 2010. Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus, Mycology. An International Journal of Fungal Biology 1 (2): 92–98.
Boddy L., Crockatt M.E., Ainsworth A.M. 2011. Ecology of Hericium cirrhatum, H. coralloides and H. erinaceus in the UK. Fungal Ecology 4 (2): 163–173.
Boratyńska K., Boratyński A. 1990. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie. W: Białobok S. (red.). Nasze drzewa leśne. Tom 10: Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. PWN, Warszawa–Poznań: 27–73.
Crockatt M.E., Ainsworth A.M., Parfitt D., Rogers H.J., Boddy L. 2007. Why are the tooth fungi Hericium cirrhatum, H. coralloides and H. erinaceus rare? W: World Conference on the Conservation and Sustainable Use of Wild Fungi. Junta de Andalucia, Cordoba, Spain: 116–118.
Dahlberg A., Croneborg H. 2003. 33 threatened fungi in Europe. Complementary and revised information on candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention. Swedish, Uppsala [http://www.artdata.slu.se/Bern_Fungi/Bern_Fungi.htm], dostęp: 7.07.2015 r.
Dahlberg A., Mueller G.M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4: 147–162.
Domański S. 1961. Materiały do poznania mikoflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic. Fragmenta Floristica et Geobotanica 7 (1): 203–213.
Domański S., Lisiewska M., Majewski T., Skirgiełło A., Truszkowska W., Wojewoda W. 1970. Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. Acta Mycologica 6: 130–164.
Dvořák D., Hrouda P. 2005. Ježaté houby. Losaky a koralowce. Masarykova univerzita v Brne, Brno. Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. 2014, poz. 1408.
Gerhardt E. 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. Klub Dla Ciebie, Warszawa.
Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (3): 3–100.
Glaser T. 1953. Badania nad biologią grzyba Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 22 (4): 787–804.
Gruetzmacher A. 1986. Badanie sukcesji makromycetes na powierzchniach grądowych (leśnictwo Siedlec, nadleśnictwo Piaski, województwo leszczyńskie). Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM, Poznań (praca magisterska).
Hallenberg N., Küffer N. 2001. Long-distance spore dispersal in wood-inhabiting Basidomycetes. Nordic Journal of Botany 21: 431–436.
Harrison K.A. 1973. The genus Hericium in North America. The Michigan Botanist 12: 177–194.
Hartley S., Kunin W.E. 2003. Scale dependence of rarity, extinction risk, and conservation priority. Conservation Biology 17: 1559–1570.
Herbich J. (red.). 2004. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Index Fungorum 2015. [http://www.indexfungorumorg]; dostęp 2.09.2015 r.
IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2014. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 11.[http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf]; dostęp: 5.07.2015 r.
Kędra K. 2013. Miary rzadkości i zagrożenia – zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów. Przegląd Przyrodniczy 24 (3): 27–44.
Krzyczkowski W., Malinowska E., Herold F. 2008. Budowa, właściwości lecznicze i biosynteza diterpenoidów kjatanowych. Biotechnologia 1: 146–167.
Kujawa 2005. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16 (3–4): 17–52.
Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3–4): 3–70.
Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8–53.
Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17–83.
Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22 (4): 16–68.
Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 3–59.
Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24 (2): 3–44.
Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 10–41.
Lisiewska M., Madeja J. 2003. Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne Polski Zachodniej B, 52: 7–25.
Malinowska E., Krzyczkowski W., Herold F. 2008. Pozyskiwanie, budowa i działanie biologiczne polisacharydów grzybowych na przykładzie soplówki jeżowatej (Hericium erinaceum). Biotechnologia 1: 109–121.
Michael E., Hennig B., Kreisel H. 1986. Handbuch für Pilzfreunde. 2. Gustav Fischer Verlag, Jena.
Neubauer G., Sikora A. 2015. Nowe stanowiska gąbkowca północnego Climacocystis borealis w północnej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (2): 129–136.
Nowicki J. 2014. Hericium erinaceum. ID 248242. W: Snowarski M. (red.). Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych [http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm]; dostęp: 2.09.2015 r.
Oleksa A., Gawroński R. 2009. Niedźwiedzie Wielkie. W: Hołdyński C., Krupa M. (red.). Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 196–199.
Parfitt D., Dockrell D., Hunt J., Rogers H.J., Boddy L. 2010. Do all trees carry the seeds of their own destruction? PCR reveals numerous wood Decay fungi latently present in sapwood of a wide range of angiosperm trees. Fungal Ecology 3: 338–346.
Parfitt D., Hynes J., Rogers H.J., Boddy L. 2005. New PCR assay detects rare tooth fungi in wood where traditional approaches fail. Mycological Research 109: 1187–1194.
Piątek M. 2005. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Wojewoda W. (red.). Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. PAN, Kraków: 43–46.
Snowarski M. 2015. Atlas grzybów Polski [www.grzyby.pl], dostęp: 2.09.2015 r.
Szczepkowski A. 2010. Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6–12 września 2010: 100.
Szczepkowski A., Sierota Z. 2010. Grzyby. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 67–75.
Wilga M.S. 1997. Stanowisko soplówki gałęzistej Hericium clathroides w rejonie Gdańska-Oliwy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (5): 108–111.
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55–70.
Wong J.-Y., Abdula M.A. Raman J., Phan Ch.-W., Kuppusamy U.R., Golbabapour S., Sabaratnam V. 2013. Gastroprotective Effects of Lion’s Mane Mushroom Hericium rinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyllophoromycetideae) Extract against Ethanol-Induced Ulcer in Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. dx.doi.org/10.1155/2013/492976 Article ID492976: 1–9.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chronologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

5

Start page:

368

End page:

379

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:143339

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Oct 16, 2020

Number of object content downloads / hits:

1049

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/157538

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information