RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Some problems of the Wielkopolski (Major Poland) National Park

Creator:

Banaszak, Józef ; Kasprzak, Krzysztof

Date issued/created:

1980

Resource type:

Text

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 27-29 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Beiger M. 1955. Owady minujące runa leśnego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Osowej Górze. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 2, 9: 1—40.
Beiger M. 1958. Uzupełnienie do znajomości fauny owadów minujących runa leśnego Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 3, 3: 1—25.
Berger L. 1955. Płazy i gady Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 2, 10: 1—34.
Biesiadka E. 1972. Wodopójki (Hydracariha) Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 5, 3: 1—102.
Brzęk G. 1948. Studia limnologiczne nad zbiornikami Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 2, 2: 19—69.
Celiński F. 1953. Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 2, 8: 1—61.
Celiński F., Balcerkiewicz S. 1973. Zespoły muraw psammofilnych w Wielkopolskim Parku Narodowym pod Poznaniem. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN, 5, 4: 1—31.
Dąmbska I., Hładka M., Niedzielska E., i in. 1978. Hydrobiologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Jeziora Rynny Górecko-Budzyńskiej. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 47: 1—46.
Dziabaszewski A. 1959. Krzyżaki (Agriopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 3, 5: 1—79.
Dziabaszewski A. 1961. Pająki z rodziny Theridiidae Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 3, 7: 1—45.
Dziabaszewska J. 1961. Pająki z rodziny Thomisidae Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 4, 1: 1—28.
Dzięczkowski A. 1963. Brzęki (Sorbus torminalis Cr.) w Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 4.
Dzięczkowski A. 1978. Ciepłolubny zespół ślimaków z udziałem Candidula unifasciata (Poiret) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bad. fizjogr. Pol. Zach. 31 C: 75—93.
Kasprzak K. 1972. A New Species of Enchytraeidae (Oligochaeta) Found in the National Park of Great Poland. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II, 20, 8: 563—566.
Kasprzak K. 1973. Enchytraeus mariae sp. n., a New Species of Enchytraeidae (Oligochaeta) Found in the National Park of Great Poland. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II, 21, 4: 279—284.
Kasprzak K. 1975. Wazonkowce (Oligochaeta, Enchytraeidae) zespołu grądowego (Querceto-Carpinetum medioeuropaeum Tx. 1936) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Fragm. faun. 20, 8: 115—128.
Kasprzak K. 1976. Contribution to the Morphology of Hystricosoma chappuisi Michaelsen 1926, with Diagnosis of the Genus Hystricosoma Michaelsen, 1962 (Oligochaeta, Aelosomatidae). Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II, 24, 3: 161—169.
Kasprzak K., Pniewski Z. 1979. O ochronę terasy zalewowej rzeki Warty koło Rogalina. Chrońmy Przyr. 34, 4: 33—41.
Krotoska T. 1966. Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski. PTPN, Pr. Kom. Biol. 146 pp.
Lisiewska M. 1961. Badania nad grzybami wyższymi w grądach Wielkopolskiego Parku Narodowego i Promna pod Poznaniem. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 5, 1:67.
Michna J. 1975. Owady minujące dwóch biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pol. Pismo ent. 45, 1: 33—50.
Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 4, 3: 1—39.
Olszewski P. 1971 Jeziora trzeba chronić inaczej. Zesz. nauk. WSR Olsztyn 3 C: 13—18.
Piotrowska H. 1950. Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN 2, 5: 1—30.
Sywula T. 1965. Małżoraczki (Ostracoda) Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN, Pr. monogr. nad Przyr. WPN, 5, 2: 1—27.
Wielkopolski Park Narodowy w XX-lecie jego utworzenia. 1977. Praca zbiorowa pod red. K. Urbańskiego. Poznań.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

36

Issue:

6

Start page:

14

End page:

29

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:156967

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2021

In our library since:

Jan 26, 2021

Number of object content downloads / hits:

450

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/186392

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information