RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Interesting plant species in the thermophilous oak wood Carici-Fagetum near Szymiszów in the Silesia Upland

Creator:

Spałek, Krzysztof

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 79 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bernacki L., Nowak T. 1994. Materiały do rozmieszczenia i poznania zasobów chronionych gatunków roślin naczyniowych centralnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Biol. Sil. 25 (42): 24-42.
Celiński F., Cabała S., Wika S., Babczyńska-Sendek B. 1982. Nowe stanowiska rzadkich roślinnaczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. V. Zesz. Przyr. OTPN 21: 3-11.
Kobierski L. 1974. Rośliny naczyniowe Garbu Tarnogórskiego na Wyżynie Śląskiej. Rocz. Muz. Górnośl. w Bytomiu, ser. Przyr. 8:1-189.
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Krawiecowa A., Kuczyńska I. 1970. Roślinność rezerwatu Kamień Śląski na Opolszczyźnie. Acta Univ. Wrat. 116, Prace Bot. 11: 11-28.
Michalak S. 1963. Materiały florystyczne z Opolszczyzny za rok 1961. Zesz. Przyr. OTPN 3: 139-149.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 18 (2): 215-225.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. et Geobot. 19 (2): 197-258.
Schube T. 1904. Flora von Schlesien. W. G. Korn in Breslau, Breslau.
Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. OTPN, Wydz. III Nauk Przyr. PWN, Warszawa-Wrocław.
Tyszkowski M. 1991. Flora Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". W: Monografia Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (red. Dubel K.). Studia i Monografie 186, WSP, Opole.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

3

Start page:

77

End page:

79

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69482

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 8, 2021

In our library since:

Mar 19, 2019

Number of object content downloads / hits:

75

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/88837

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information