RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study

Creator:

Degórska, Bożena (1956– ) ; Degórski, Marek

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Europa XXI 32 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warsaw

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This study seeks to show – by reference to the example of Poland’s capital city – the important role played by green infrastructure in a city’s spatial structure, as well as the functions served as an important element of urban space exerting an influence on people’s quality of life. The article describes the spatial structure characterising Warsaw’s green infrastructure, its different component parts, and its connections with undeveloped areas surrounding the city. Attention is paid to the different shares that biologically active areas account for in the different Districts making up Warsaw. Also, predictions are made regarding likely directions of change in the city’s land-cover structure.

References:

1. Abreu-Harbich L.V., Labaki L.C., Matzarakis A., 2015. Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics, Landscape and Urban Planning, vol. 138, pp. 99-109.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.008 -
2. Ahern J., 2007. Green Infrastructure for Cities: The spatial dimension [in:] V. Novotny, P. Brown, (eds.), Cities of the Future. Towards Integrated Sustainable Water and Landscape Management. London, pp. 267–283.
3. Benedict M.A., McMahon E.T., 2006. Green infrastructure: Linking landscapes and communities, Island Press, Washington, DC.
4. Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Dudek W., Kręcisz B., Błażejczyk A., Szmyd J., Degórska B., Pałczyński C., 2014. Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
5. Brown R., Vanos J.K., Kenny N.A., Lenzholzer S., 2015. Designing urban parks that ameliorate the effects of climate change, Landscape and Urban Planning, vol. 138, pp. 118-131.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.006 -
6. Buczek G., Śleszyński P., 2008. Prognoza przyrostu powierzchni usługowych w Warszawie. Opracowanie wykonane w ramach przygotowania "Prognozy na ciepło dla m. st. Warszawy w perspektywie długoletniej", realizowanej przez RES dla Vattenfall Heat Poland oraz Urzędu m. st. Warszawy i Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, maszynopis, 25 pp.
7. Byrne J., Lo A.Y., Yang J., 2015. Residents understanding of the role of green infrastructure for climate change adaptation in Hangzhou, China, Landscape and Urban Planning, vol. 138, pp. 132-143.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.013 -
8. Byrne J.A., Yang J., 2009. Can urban greenspace combat climate change? Towards a subtropical cities research agenda, Australian Planner, vol. 46, no. 4, pp. 36-43.
https://doi.org/10.1080/07293682.2009.10753420 -
9. Degórska B., 2012. Spatial grow of urbanized land within the Warsaw Metropolitan Areaa in the first decade of the 21 century, Geographia Polonica, vol. 85, no. 3, pp. 77-96.
https://doi.org/10.7163/GPol.2012.3.19 -
10. Degórska B., 2013. Koncepcja kształtowania struktury przestrzennej sieci ekologicznej Krakowa [in:] B. Degórska, M. Baścik (eds.), Środowisko przyrodnicze Krakowa, Zasoby-ochrona-kształtowanie, IGiGP UJ, UM Kraków, Kraków: WGiK PW, pp. 251-263.
11. Degórska B., Deręgowska A., 2008. Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Atlas Warszawy, 10. Warszawa: IGiPZ PAN.
12. Degórski M., 2008. Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju – przesłanki i rekomendacje dla KPZK. [in:], K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, vol. IV, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 39-63.
13. Degórski M., 2009. Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [in:] Jędrzejewski W., Ławreszuk D. (eds.), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Białowieża: Zakład Badania Ssaków, Polska Akademia Nauk, pp. 83-89.
14. Degórski M., 2009. Fragmentacja versus spójność – nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski [in:] I. Jacewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Słupsk: Akademia Pomorska, pp. 121-133.
15. Douglas, 2011 Douglas I., 2011. The role of green infrastructure in adapting cities to climate change [in:] I. Douglas, D. Goode, M. Houck (eds.), Handbook of urban ecology, Florence: Routledge.
16. European Union, 2013. Building a Green for Europe environment infrastructure, Brussels.
17. Gill S.E., Handley J.F., Ennos A.R., Pauleit S., 2007. Adapting cities for climate change: The role of the green infrastructure, Built Environment, vol. 33, no. 1, pp. 115-133.
https://doi.org/10.2148/benv.33.1.115 -
18. Klemm W., Heusinkveld B.G., Lenzholzer S., Van Hove B., 2015. Street greenery and its physical and psychological impact on outdoor thermal comfort, Landscape and Urban Planning, vol. 138, pp. 87-98.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.009 -
19. Kosieradzka D., 2011. Struktura przestrzenna miasta a systemy przewietrzania na przykładzie Warszawy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
20. Kuchcik M., Degórski M., 2009, Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland, Geographia Polonica, vol. 82, no. 1, pp. 69-78.
https://doi.org/10.7163/GPol.2009.1.6 -
21. Matthews T., Lo A.Y., Byrne J., 2015. Reconceptualizing green infrastructure for climate change adaptation: Barriers to adoption and drivers for uptake by spatial planners, Landscape and Urban Planning, vol. 138, pp. 155-163.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.02.010 -
22. Niemelä J.; Saarela S.-R.; Söderman T.; Kopperoinen L.; Yli-Pelkonen V.; Väre S.; Kotze D.J. (2010): Using the ecosystem services approach for better planning and conservation of urban green spaces: a Finland case study, Biodiversity and Conservation, vol. 19, no. 11, pp. 3225–3243.
https://doi.org/10.1007/s10531-010-9888-8 -
23. Norton B.A., Coutts A.M., Livesley S.J., Harris R.J., Hunter A.M., Williams N.S.G., 2015. Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes, Landscape and Urban Planning, vol. 134, pp. 127-138.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.10.018 -
24. Odum P., 1971. Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Company, Philadelphia.
25. Pauleit S.; Liu L.; Ahern J.; Kazmierczak A., 2011. Multifunctional Green Infrastructure Planning to Promote Ecological Services in the City [in:] J. Niemelä (ed.), Urban Ecology. Patterns, Processes, and Applications. Oxford, pp. 272-285.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199563562.003.0033 -
26. Pugh T.A.M., MacKenzie A.R., Whyatt J.D., Hewitt C.N., 2012. Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons, Environmental Science and Technology, vol. 46, no. 14, pp. 7692-7699.
https://doi.org/10.1021/es300826w -
27. Thompson Coon J., Boddy K., Stein K., Whear R., Barton J., Depledge M. H., 2011. Does Participating in Physical Activity in Outdoor Natural Environments Have a Greater Effect on Physical and Mental Wellbeing than Physical Activity Indoors? A Systematic Review, Environmental Science & Technology, vol. 45, no. 5, pp. 1761-1772.
https://doi.org/10.1021/es102947t -
28. Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P., 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough', Landscape and Urban Planning, vol. 125, pp. 234-244.
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.017 -
29. Wright H., 2011. Understanding green infrastructure: the development of a contested concept in England, Local Environment, vol. 16, no. 10, pp. 1003-1019.
https://doi.org/10.1080/13549839.2011.631993 -

Relation:

Europa XXI

Volume:

32

Start page:

51

End page:

70

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63687 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2017.32.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 13, 2023

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content downloads / hits:

1278

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/83150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information