RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sowy (Strigiformes) naszych miast - stan wiedzy, perspektywy badań i ochrony w kontekście rosnącej antropopresji ; Owl (Strigiformes) in Polish cities - the state of knowledge, research and conservation perspectives in the context of growing human impact

Creator:

Wiącek, Jarosław

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 25-27 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Baer W. 1898. Zur Ornis der preussischen Oberlausitz. Abhandlungen und berichte Naturforshende gesellschaft zu Görlitz 22: 1–112.
Banaszak J. 1998. Z badań nad fauną i ekologią miast. W: Barczak T., Indykiewicz P. (red.). Fauna miast – Urban fauna. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz: 21–25.
Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Bereszyński A. 1985. Występowanie sów Strigifiormes w Poznaniu. Ornitologia Stosowana12: 3–18.
Betleja J., Cempulik P., Chrul Z., Grochowski T., Ostański M., Schneider G., Szlama D. 2007. Atlas ptaków lęgowych Gliwic, rozmieszczenie i liczebność w latach 1988–1990. Roczniki Muzeum Górnośląskiego (Przyroda) 17.
Biaduń W. 1994. Breeding awifauna of the parks and cemeteries of Lublin. Acta Ornithologica 29: 1–13.
Biaduń W. 2004. Ptaki Lublina. Akademia Medyczna, Lublin.
Bocheński Z., Bocheński Z., M., Tomek T. 2012. A history of Polish Birds. Institute of Systematics and Evolution of Animals, PAS, Kraków.
Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J., Tabor J., Wilniewczyc P. 2005. Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Monografia faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce–Poznań.
Cygański M. 1584. Myślistwo ptasze, w ktorym się opisuie sposób dostawania wszelakiego Ptaka. K temu przydatne iest opisanie narodow ptaszych, y iakiego który pióra. Drukarnia Jakuba Siebeneychera, Kraków [reprint 1979, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa].
Czyż S. 2007. Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003–2007. Wydawnictwo S. Czyż, Częstochowa.
Draus B., Rubacha S. 2005. Płomykówka Tyto alba. W: Mikusek R. (red.). Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków: 78–86.
Drescher E. 1927. Ornithologische Mitteilungen aus Schlesien. Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 13: 132–137.
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków, Wrocław.
Dzieduszycki W. 1880. Ptaki. Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów.
Frączek T., Szewczyk P. 2000. Występowanie sów Strigiformes w Kraśniku. IV Przegląd działalności Kół Naukowych Przyrodników, Słupsk: 95–98.
Goszczyński J., Jabłoński P., Lesiński G., Romanowski J. 1993. Zmienność składu pokarmu puszczyka w gradiencie urbanizacji. Acta Ornithologica 27 (2): 113–123.
Górski W. 1982. Ptaki lęgowe Słupska i obszarów podmiejskich. Acta Zoologica Cracoviensia 26: 31–93.
Gramsz B., Kościów R., Żegliński G. 2005. Puszczyk Strix aluco. W: Mikusek R. (red.). Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków: 114–124.
Gryz J., Krauze-Gryz D. 2013. Występowanie puszczyka Strix aluco na terenie Warszawy w latach 2005–2010. Ornis Polonica 54: 212–217.
Grzędzicka E. 2009. Wpływ czynników środowiskowych na zimowanie uszatki Asio otus. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin: 141–154.
Grzywaczewski G. 2006. Organizacja przestrzenna terytorium pójdźki Athene noctua. Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin (rozprawa doktorska).
Grzywaczewski G. 2006a. Stan populacji pójdźki Athene noctua w Polsce. Notatki Ornitologiczne 47: 147–158.
Grzywaczewski G., Kitowski I. 2000. Występowanie sów Strigiformes na obszarze Chełma. W: Łętowski J. (red.). Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Grzywaczewski G., Szczepaniak P. 2007. Sowy Polski. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
Jabłoński P. 1991. Rozmieszczenie puszczyka Strix aluco w Warszawie. Acta Ornithologica 26 (1): 31–38.
Jagiełko J., Linert H. 2010. Ptaki Cieszyna. Urząd Miejski. Urząd Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Cieszyn.
Janiszewski T., Wojciechowski Z., Włodarczyk R., Markowski J. 2004. Atlas lęgowej awifauny Łodzi w latach 1994–2002. W: Indykiewicz P., Barczak T. (red.). Fauna miast Europy Środkowej. Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz.
Jermaczek D., Jermaczek A., Filipczak K. 1990. Ptaki lęgowe miasta Świebodzina w latach 1988–1989. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 1: 3–33.
Jermaczek A., Czwałga T., Jermaczek D., Nowak A., Stańko R., Schneider G., Zegliński G. 1992. Ptaki lęgowe miasta Gorzowa w roku 1989. Lubuski Przegląd Przyrodniczy 3: 41–69.
Jermaczek A., Czwałga T., Jermaczek D., Krzyśków T., Rudawski W., Stańko R. 1995. Ptaki Ziemi Lubuskiej. Monografia faunistyczna. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
Kitowski I. 1992. Występowanie i przyczyny spadku liczebności płomykówki Tyto alba w obiektach sakralnych na Roztoczu i obszarach przyległych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 48 (3): 104–107.
Kollibay P. 1906. Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.
König C., Weick F. 2010. Owls of the World. A&C Black Publishers Ltd., London.
Kunysz P. 1989. Puszczyk uralski Strix uralensis w parku w Przemyślu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 45 (3): 83–85.
Kunysz P. 1993. Występowanie puszczyka Strix aluco w Przemyślu. Badania ornitologiczne Ziemi Przemyskiej 1: 122–127.
Kuźniak S. 1996. Atlas ptaków lęgowych Leszna w latach 1990–1993. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
Lindner M. 2014. Uhubruten an Bauwerken und in urbanen Raeumen. Falke 61: 21–25.
Luniak M. 1998. Sokoły w Warszawie – sokół wędrowny i pustułka. Wydawnictwo Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Warszawa.
Luniak M. 2013. Kartograficzne atlasy awifauny miast w Europie – przegląd badań. Ornis Polonica 54: 40–49.
Luniak M., Kalbarczyk W., Pawłowski W. 1964. Ptaki Warszawy. Acta Ornithologica 8: 175–285.
Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962–2000. Atlas Warszawy 8. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Mebs T., Scherzinger W. 2000. Die Eulen Europas. Biologie, Kennzeichen, Bestände. Kosmos Verlag, Stuttgart.
Mikusek R. 2005. Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
Montier D.J. 1977. Atlas of breeding birds of the London area. BT Batsford Limited, London.
Nowakowski J., Dulisz B., Lewandowski K. 2009. Ptaki Olsztyna. Elset, Olsztyn.
Okulewicz J. 1971. Ptaki miasta Olsztyna i okolic. Acta Ornithologica 13: 127–171.
Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.
Profus P., Głowaciński Z., Marczakowski P., Krogulec J. 1992. Awifauna województwa zamojskiego. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 20: 113–209.
Ptaszyk J. 2003. Ptaki Poznania – stan jakościowy i ilościowy oraz jego zmiany w latach 1980–2000. Wydawnictwo Naukowe UAM, ser. Zoologia 26, Poznań.
Sitkiewicz J., Anderwald D. 2010. Wpływ trudnych warunków zimowych 2010 roku na śmiertelność sów. Studia i materiały CEPL w Rogowie 2 (25): 349–357.
Stachyra P., Kobylas T., Boruchalski D., Mazurek P. 2005. Sowy Strigiformes Zamościa. Materiały VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, Gdańsk: 68–73.
Stój M., Dyczkowski J. 2002. Ptaki Jasła, liczebność, rozmieszczenie i ochrona. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Strawiński S. 1963. Ptaki Torunia. Acta Ornithologica 7: 115–156.
Sumiński 1922. Fauna Warszawy. Ziemia 7: 328–335.
Szarski K.W. 1955. Ptaki Wrocławia w latach 1946– –1952. Acta Ornithologica 5: 1–50.
Taczanowski W. 1882. Ptaki krajowe. Tom 1–2. Akademia Umiejętności, Kraków.
Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebite. I–II. Königsberg/Berlin.
Tomiałojć L. 1970. Badania ilościowe nad synantropijną fauną Legnicy. Acta Ornithologica 12: 293–392.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Ptaki Polski, rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław.
Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Jerzak L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Turzańska K., Turowicz P. 2014. Liczebność i rozmieszczenie sów Wrocławia w latach 1995–2012. Ornis Polonica 55: 173–180.
Waga A. 1842. In ‘Myślistwo ptasze, dzieło z XVI, wieku, obejmujące wykład wszystkiego co wówczas do ptasznictwa w Polszcze należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych. Teraz na nowo przedrukowane z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi’ (M. Cygański). Drukarnia m. Chmielewskiego, Warszawa.
Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985–1991. Biologica Silesiae, Wrocław.
Waluszewska-Bubień A. 1985. Ptaki średniowiecznej fauny Śląska w świetle badań archeozoologicznych. W: Wyrost P. (red.). Dawana fauna Śląska w świetle badań archeozoologicznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Prace Komisji Archeologicznej PAN, oddział we Wrocławiu, Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: 33–58.
Wiącek J. 2012. Zmiany w składzie pokarmu uszatki Asio otus zimującej w Lublinie w latach 2007– 2011. Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Wykłady z zoologii” (Zoologiczeskije cztienia). Państwowy Uniwersytet w Grodnie, Białoruś 2–4 marzec 2012.
Wiącek J., Krawczyk R., Polak M. 2011. Wpływ warunków pogodowych w okresie zimowym na skład pokarmu uszatki Asio otus w Lesie Dąbrowa pod Lublinem. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 2 (27): 114–119.
Wiącek J., Niedźwiedź M., Kowalczuk S., Piskorski M. 2009. Skład pokarmu puszczyka Strix aluco na wybranych stanowiskach Lubelszczyzny. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin: 115–124.
Wiącek J., Polak M., Grzywaczewski G. 2010. The role of forest age, habitat quality, food resources and weather conditions for the Tawny Owl Strix aluco populations – case study from Eastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 19 (5): 1039–1043.
Wiącek J., Polak M., Niedźwiedź M., Kowalczuk S. 2008. Zimowy skład pokarmu uszatki Asio otus w Lublinie. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz.
Wodzicki K. 1850. Systematyczny spis ptaków uważanych w dawnej Ziemi Krakowskiej. Warszawa.
Żmihorski M. 2005. Pokarm uszatki Asio otus w krajobrazie rolniczym i leśnym. Notatki Ornitologiczne 46: 121–126.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

1

Start page:

17

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125656

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content downloads / hits:

321

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/156732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information