RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The owls Strigiformes of the Western Bieszczady Mountains and Sanocko-Turczańskie Mountains

Creator:

Ćwikowski, Cezary

Date issued/created:

1996

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 56-57 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Borowiec M., Borowiec L. (1979). Niektóre gatunki ptaków obserwowane we wrześniu 1977 roku w Bieszczadach. Not. Orn. 20, 1—4: 47—49.
Cichoń M., Zając T. 1991. Avifauna of Bieszczady National Park (SE Poland) in 1987 and 1988 –quantitative and qualitative data. Acta Zool. Crac. 34, 2: 497—517.
Czuchnowski R. 1993. Puszczyk uralski Strix uralensis w Puszczy Niepołomickiej w 1992 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 4: 94—97.
Ćwikowski C. 1995a. Ptaki Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich (1980—1995). Badania Orn. Ziemi Przem. 3: 41—56.
Ćwikowski C. 1995b. Ptaki doliny potoku Stebnik i terenów sąsiednich (Park Krajobrazowy Gór Słonnych). Badania Orn. Ziemi Przem. 3: 57—70.
Głowaciński Z. 1969. Materiały do znajomości awifauny Bieszczadów Zachodnich (Materials for studies of the avifauna of the Western Bieszczady Mts.). Acta Zool. Crac. 14, 13: 327—350.
Głowaciński Z., Profus P., Wuczyński A. 1995. Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Roczn. Bieszczadzkie 4: 259—263.
Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z. Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.
Kulczycki A. 1964. Występowanie niektórych gatunków ptaków w Bieszczadach w latach 1956—1963. Acta Orn. 8, 7: 324—325.
Kunysz P. 1993. Przyczynek do poznania biologii puszczyka uralskiego Strix uralensis w okolicach Przemyśla. Badania Om. Ziemi Przem. 1: 145—148.
Kusiak P. 1991. Liczebność puszczyków Strix aluco w lasach przysuskich. Not. Orn. 1—2: 139—141.
Mikkola H. 1983. Owls of Europe. T. and A.D. Poyser, Calton, Waterhouses, Staffordshire.
Mrugasiewicz A. 1964. Materiały do awifauny Polski II. Bubo bubo (L.) — puchacz. Acta Orn. 8, 7: 296.
Panach D. 1983. Ornithologische Beobachtungen im Bieszczady—Gebirge (VR Polen). Beitr. Vogelk. 29, 4: 198—208.
Profus P. 1992a. Puchacz Bubo bubo. W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, s. 195—198, Warszawa.
Profus P. 1992b. Puchacz Bubo bubo. W: Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991 (red. Walasz K., Mielczarek P.). Biologica Silesiae, Wrocław.
Ruprecht A., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Studia Naturae A, 32.
Stój M. 1992. Ptaki projektowanego Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 2: 12—21.
Szmal A., Jeremaczek A., Nawrocki P., Szwagrzak A., Winiecki A. 1991. Liczebność, rozmieszczenie i terytorializm puszczyka Strix aluco w Wielkopolskim Parku Narodowym. Acta Orn. 26, 7: 15—22.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski — rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Walasz K., Mielczarek P. red. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985—1991. Biologica Silesiae, Wrocław.
Wasilewski J. 1990. Dynamics of the abundance and consumption of birds of prey in Niepołomice Forest. Acta Zool. Crac. 33, 10: 475—528.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

6

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75726

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Jul 23, 2019

Number of object content downloads / hits:

642

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/91872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information