RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera = Halford Mackinder's Heartland concept

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Baczwarow M., Suliborski A., 2003, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce. Terminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Blouet B., 1976, Sir Halford Mackinder as British high commissioner to south Russia 1919–1920, Geographical Journal, 142, London, s. 228–236.
4. Blouet B., 1987, Halford Mackinder. A Biography, College Station, A.M. University Press, Texas.
5. Blouet B., 2004, The imperial vision of Halford Mackinder, Geographical Journal, 170, 4, London, s. 322–329.
6. Brzeziński Z., 1999, Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa.
7. Davies N., 1997, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Wydawnictwo Znak, Kraków.
8. Domke R., 2009, John Halford Mackinder (1861–1947): zarys biografii naukowej, Geopolityka, II, 2(3), Częstochowa, s. 33–41.
9. Eberhardt P., 2005, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 171–191.
10. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
11. Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), Instytut Zachodni, Poznań.
12. Flint C., 2008, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Jean C., 2003, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław.
14. Karolczak K., 2009, Współczesny terroryzm w świetle teorii Halforda Mackindera, Geopolityka, II, 2(3), Częstochowa, s. 104–113.
15. Kearns G., 1985, Halford John Mackinder 1861–1947, Geographers: Biobibliographical Studies, 9, London, s. 71–86.
16. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
17. Mackinder H.J., 1887, On the scope and methods of geography, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly of Geography, 9, 3, s. 141–174.
18. Mackinder H.J., 1902, Britain and the British Seas, D. Appleton and Co., New York.
19. Mackinder H.J., 1904, The geographical pivot of history, The Geographical Journal, 23, London, s. 421–437.
20. Mackinder H.J., 1919, Democratic Ideals and Reality, Holt, New York.
21. Mackinder H.J., 1924, The Nations of the Modern World, t. II, G. Philips and Son, London.
22. Mackinder H.J., 1943, The Round World and the Winning of the Peace, Foreign Affairs, 4, London.
23. Mackinder H.J., 2009a, Geograficzna oś historii, opracował R. Potocki, Biblioteka Instytutu Geopolityki, t. IV, Częstochowa.
24. Mackinder H.J., 2009b, Demokratyczne ideały a rzeczywistość, tłumaczenie i opracowanie R. Domke, Przegląd Geopolityczny, 1, Częstochowa, s. 205–227.
25. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
26. Otok S., 2003, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
27. Pobóg-Malinowski W., 1967, Najnowsza historia polityczna Polski 1914–1939, t. II, Wyd. Świderski, Londyn.
28. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
29. Sloan G.R., 1999, Sir Halford Mackinder: the Heartland theory then and now, [w:] C.S. Gray, G.R. Sloan, Geopolitics, Geography and Strategy, Frank Cass, London, s. 15-38.
30. Sykulski L., 2009, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
31. Sykulski L., 2011, Ku nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki, Częstochowa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

251

End page:

266

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:1849 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng ; pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 17, 2012

Number of object content downloads / hits:

20583

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/12800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information