RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana = Alfred Thayer Mahan's Navalizm concept

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adams J., 2008, If Mahan Rad the Great Pacific War: an Analysis of World War Naval Strategy, Indiana University Press, Bloomington.
2. Blouet R.W., 2002, The problem of Asia and the World view of admiral Mahan, [w:] C.H. Schofield (red.), Global Boundaries, Routledge, London-New York, s. 36–41.
3. Clausewitz C., 1995, O wojnie, Wydawnictwo Test, Lublin.
4. Colomb P.H., 1898, Naval Art and Sciences. Spanish-American War, W.H. Alen, London.
5. Corbett J., 1988, Some Principles of Maritime Strategy, Naval Institute Press, Annapolis (I wyd. 1911).
6. Crowl P.A., 1986, Alfred Thayer Mahan, The naval historian, [w:] P. Pater (red.), Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton University Press, New Jersey, s. 444–477.
7. Eberhardt P., 2009, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 527–549.
8. Eberhardt P., 2011, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 251–266.
9. Flint C., 2008, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Gorszkow S., 1979, Potęga morska współczesnego państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.
11. Hattendorf J.B., 1991, The Influence of History on Mahan, Naval War College Press, New Port.
12. Hattendorf J.B., Lynn C., 1986, Bibliography of the Works of Alfred Mahan, Naval War College Press, New Port.
13. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
14. Jędrysiak J., 2010, Współczesne spojrzenie na nawalizm, Geopolityka w kosmosie; http://geopolitics.org.pl/index.php?optioncom (10.05.2012).
15. Kennedy P.M., 1976, The Rise and Fall of British Naval Mastery, Scribner, New York.
16. Kennedy P., 1994, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek, Książka i Wiedza, Warszawa.
17. Klin T., 2008, Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
18. Krakowczyk S., 2011, Azja w koncepcji admirała Alfreda Thayera Mahana. Racja Stanu, Instytut Studiów Międzynarodowych UWr., Studia i Materiały, 1 (9), s. 23–32.
19. Liddell Hart B., 1959, Strategia. Działania pośrednie, Wydawnictwo MON, Warszawa.
20. Mahan A.T., 1883, The Gulf and Inland Waters, Scribner, New York.
21. Mahan A.T., 1897, The Influence of Sea Power upon History 1660–1784, Little, Brown and Company, Boston.
22. Mahan A.T., 1898, The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire 1793–1812, Little, Brown and Company, Boston.
23. Mahan A.T., 1898, The Interest of America in Sea Power, Present and Future, Little, Brown and Company, Boston.
24. Mahan A.T., 1899, Life of Nelson, the Embodiment of the Sea Power of Great Britain, Little, Brown and Company, Boston.
25. Mahan A.T., 1900, Problem of Asia; Its Effect upon International Politics, New Bruswick, New York.
26. Mahan A.T., 1901, Battle of Trafalgar, Houghton, Mifflin & Co., Boston.
27. Mahan A.T., 1913, The Major Operations of the Navies in the War of American Independence, The University Press, Cambridge, Mass.
28. Mahan A.T., 1970, Admiral Farraqut, D. Appleton St. Clair Shores Mich, Scholarly Press, New York.
29. Mahan A.T., 1970, Lessons of the War with Spain and Other Articles, Books for Libraries Press, New York.
30. Mahan A.T., 1980, The Influence of Sea Power upon History 1660–1805, Englewood Cliffs, New York.
31. Mahan A.T., 2006, Vlijanije morskoj siły na istoriju, [w:] Gieopolityka. Antologija, Akademičeskij Projekt, Moskva, s. 221–243.
32. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
33. Mollat du Jourdin M., 1995, Europa i morze, Wydawnictwo Krąg, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
34. Neville P., 1981, Mahan et la maitrise des mers, Bibliothéque Berger-Levrault, Paris.
35. Potulski J., 2010, Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
36. Puleston W.D., 1941, Mahan; the Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan, Yale University Press, New Haven.
37. Schluter R.C., 1995, Looking Outward for America: An Ideological Criticizm of the Rhetoric of Captain Alfred Thayer Mahan, Iowa University Press, Iowa.
38. Seager R., 1977, Alfred Thayer Mahan. The Man and his Letters, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland.
39. Seversky de A., 1942, Victory through Air Power, Simon & Schuster, New York.
40. Seversky de A., 1950, Air Power Key to Survival, Simon & Schuster, New York.
41. Studnicki W., 1904, Rosja w Azji Wschodniej, B. Połaniecki, Lwów.
42. Sumida J.T., 2000, Inventing Grand Strategy and Teaching Command: The Classis Works of Alfred Thayer Mahan Reconsidered, Woodrow Wilson Center Press, Washington.
43. Sykulski L., 2009, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
44. Tirpitz A., 1925, Der Aufbau der deutsche Weltmacht, Deutsche Hausbücherei, Hamburg.
45. Tirpitz A., 1997, Wspomnienia, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
46. Wieczorkiewicz P., 1995, Historia wojen morskich, t. I: Wiek żagla, t. II: Wiek pary, Wydawnictwo Puls, Warszawa.
47. Wyszczelski L., 2009, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni dziejów. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

629

End page:

654

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39015 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 27, 2014

Number of object content downloads / hits:

11176

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/55802

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information