RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy = Polish precursors of the idea of Europe's political unification

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bokajło W., 1998, Historyczne tło polskiego federalizmu, [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
2. Borzym A., Sadowski J., 2007, Polscy ojcowie Europy, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
3. Brock P., 1967, A Pacyfist in Wartime: Wojciech Bogumił Jastrzębowski, The Polish Review, 12, 2, New York, s. 68–77.
4. Buszczyński S., 1896, Upadek Europy, T. VIII, Drukarnia Związkowa, Kraków.
5. Czartoryski A.J., 1986, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
6. Czartoryski A.J., 1992, Polityką kieruje nie tylko interes ale i moralność. Wybór myśli politycznych i społecznych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
7. Daszyk K.K., 2001, Strażnik romantycznej tradycji Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków.
8. Davies N., 1999, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków.
9. Duchiński F., 1859, 1861, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy, W drukarni i litografii Renon i Maulde, t. I, II, III, Paryż.
10. Dymek B., 2003, Wizja przymierza między narodami Europy z 1831 r. według Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa.
11. Dziewanowski M.K., 1998, Książę wielkich nadziei, Biografia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Atlas, Wrocław.
12. Feldman J., 1948, Stanisław Leszczyński, Książnica Atlas, Wrocław-Warszawa.
13. Feldman W., 1913, Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym (próba zarysu), t. I, Spółka nakładowa Książka, Kraków.
14. Gawecki B.J., 1958, Wroński i o Wrońskim. Katalog prac filozoficznych Hoene-Wrońskiego oraz literatury dotyczącej jego osoby i filozofii, PWN, Warszawa.
15. Gordaszewski Z.E., 1848, Fédération générale des états libres, A la librairie nationale de J Bry, Paris. Przedruk w: Polskie wizje Europy..., 2004, red. K. Ruchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 70–75.
16. Grygajtis K., 2001, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
17. Handelsman M., 1948–1949, Adam Czartoryski, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, T. I, II, Warszawa.
18. Iwaszkiewicz J., 1937, Nieznany polski projekt wiecznego pokoju, Polityka Narodów, 9, 4, Warszawa.
19. Kłoczowski J., 2003, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
20. Kubicka-Czekaj B., 1994, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Konstytucja dla Europy z 1831 r., Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, Częstochowa.
21. Kukiel M., 1993, Książę Adam, Wydawnictwo PAVO, Warszawa.
22. Kukiel M., 2008, Czartoryski a jedność Europy 1770–1861, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
23. Lechicka J., 1951, Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz wybór jego pism, Towarzystwo Naukowe, Toruń.
24. Lubieniecki S., 1971, Historia reformationis polonicae, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, 9, red. H. Barycz, PWN, Warszawa.
25. Marczak T., 2004, Stefan Buszczyński i jego wizja Europy, [w:] S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s. 513–524.
26. Marszałek A., 1996, Z historii europejskiej integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
27. Marszałek A., 2000, Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź.
28. Marszałek A., 2005, Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
29. Michałowski S., 1999/2000, Wizje integrującej się Europy w polskiej myśli politycznej okresu zaborów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 54/55, Sectio F, s. 75–86, Lublin.
30. Nowak A., 2004, Europa narodów – wizja księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, [w:] A. Nowak (red.), Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Środkowej, Wydawnictwo Arcana, Kraków, s. 167–195.
31. O jedność Europy. Antologia polskiej 20-wiecznej myśli europejskiej, 2007, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
32. Polska myśl polityczna XIX wieku. Wybór tekstów źródłowych z komentarzem, 1999, wybór: J. Juchnowski, W. Kalicki, J. Tomaszewski; red. U. Gączkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
33. Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, 2004, Wyboru dokonał P.O. Loew, red. K. Ruchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
34. Skowronek J., 1994, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa.
35. Skrzetuski J.K., 1772–1775, Projekt czyli ułożenie nieprzerwanego w Europie pokoju, [w:] Historia polityczna dla szlachetnej młodzi, cz. I i II, Druk J.K.M. Rzeczypospolitej, Scholarum Piarum, Warszawa.
36. Staszic S., 1954, Pisma filozoficzne i społeczne, t. I, II, PWN, Warszawa.
37. Staszic S., 1959, Ród ludzki, t. I, II, III, PWN, Warszawa.
38. Tazbir J., 1961, Stanisław Lubieniecki, Przywódca ariańskiej emigracji, PWN, Warszawa.
39. Tazbir J., 2003, Stando Lubientius moria. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
40. Wierzbicki A., 2009, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
41. Życki J., 1932, Polskie tradycje pokojowe, [w:] Memoriał króla Stanisława Leszczyńskiego o zabezpieczeniu pokoju powszechnego, Wydawnictwo Artystyczne, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

4

Start page:

509

End page:

529

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:978 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2011

Number of object content downloads / hits:

4886

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/12458

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information