RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geopark - od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski ; Geopark - from the concept to implementation, with special reference to Poland

Creator:

Alexandrowicz, Zofia ; Miśkiewicz, Krzysztof

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 250-252 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z. 2005. Europejski Geopark – kryteria i procedura tworzenia. Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU 69: 43–46.
Alexandrowicz Z. 2006a. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny 54 (1): 36–41.
Alexandrowicz Z. 2006b. Geopark – nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka (Geotourism) 2 (5): 3–12.
Alexandrowicz Z. 2007. Ocena możliwości i regulacje prawne tworzenia geoparków w Polsce. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, materiały archiwalne, ekspertyza: 1–16.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2000. Draft project of Jurassic Geopark in the KrakówCzęstochowa Upland (Southern Poland). European Association for Conservation of the Geological Heritage. Annual Meeting, Praque, Abstracts: 6–7.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 2004. Geoparks – the most valuable landscape parks in Sounthern Poland. W: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings of the Conference “Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe”. Polish Geological Institute Special Papers 13: 49–56.
Alexandrowicz Z., Miśkiewicz K. 2007. Światowa Sieć Narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (2): 3–14.
Alexandrowicz Z., Wimbledon W.A.P. 1999. The concept of world lithosphere reserves. Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia 54: 347–352.
Badura J., Gawlikowska E., Kasiński J.R., Koźma J., Kupetz M., Piwocki M., Rascher J. 2003. Geopark „Łuk Mużakowa” – proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności. Przegląd Geologiczny 51 (2): 54–58.
Centralny Rejestr Geostanowisk Polski 2016. [http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska].
Dobracki R., Dobracki K. 2011. Geopark epoki lodowca nad brzegami Odry – Centrum Moryń. W: Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej. Lublin. Streszczenia wystąpień: 18–19.
Farsani N.T., Coelho C.O.A., Costa C.M.M., Amrikazemi A. 2014. Geo-knowledge management and geoconservation via geoparks and geotourism. Geoheritage 6 (3): 185–192.
Fijałkowska-Mader A., Malec J. 2013. Waloryzacja geostanowisk na obszarze projektowanego Geoparku Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny 61 (3): 165–171.
Golonka J., Doktor M., Miśkiewicz K., Krobicki M., Słomka, T. 2014. Selected geosites within a proposed new trans-border Pieniny Geopark (Polish-Slovakian). Acta Geoturistica 5 (2): 46–63.
Golonka J., Krobicki M., Miśkiewicz K., Słomka T., Waśkowska A., Doktor M. 2013. Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych. Przegląd Geologiczny 61 (5): 277–285.
Gonera M. 2004. Beskidy w oczach geologa, czyli Geopark „Karpaty fliszowe”. Wierchy 69: 125–142.
Graniczny M., Kowalski Z., Czarnogórska M., Krzeczyńska M., Pupienis D., Satkunas J., 2008. Projected Geopark Yotvings — Polish-Lithuanian cross border area. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 611–613.
Haczewski G. 2011. O celowości utworzenia geoparku w Bieszczadach Wysokich. Problemy Ekologii Krajobrazu 29: 61–66.
Harasimiuk M., Domonik A., Michalski M., Pinińska J., Warowna J., Szymkowiak A. 2011. Małopolski przełom Wisły – projekt geoparku. Przegląd Geologiczny 59 (5): 405–416.
Hose T.A. 2000. European geotourism – geological interpretation and geoconservation promotion for tourists. W: Barettino D., Wimbledon W.A.P., Gallego E. (red.). Geological Heritage its Geoconservation and Management. Madrid, Spain: 127–146.
Kamieńska K., Giemza A. 2014. Inwentaryzacja geostanowisk w projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. Przegląd Geologiczny 62 (1): 15–21.
Kasiński J.R., Koźma J., Gawlikowska E. 2004. Geotopes of the proposed Muskau Arch Geopark – inventory, classification and evaluation. W: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings of the Conference “Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe”. Polish Geological Institute Special Papers 13: 73–87.
Knapik R., Migoń P., Szuszkiewicz A., Aleksandrowski P. 2011. Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka. Przegląd Geologiczny 59 (4): 311–322.
Kosiór A. 2004. Excepional geodiversity of the intra-Sudetic Basin within the landscape of the upper Ścinawka River drainage area. W: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings of the Conference “Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe”. Polish Geological Institute Special Papers 13: 57–64.
Kozłowska-Adamczak M., Krupa A. 2013. Projekt koncepcji geoparku o randze lokalnej pod nazwą „Krajna – Polodowcowa Kraina Ozów”, jako produkt finalny opracowania Strategii Rozwoju Turystyki Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Nasza Krajna” – raport z badań przeprowadzonych w latach 2011– 2012. Journal of Health Science 3 (15): 25–34.
Koźma J. 2011. Transgraniczny geopark Łuku Mużakowa. Przegląd Geologiczny 59 (4): 276–290.
Koźma J., Kupetz M. 2008. The transboundary Geopark Muskau Arch (Geopark Łuk Mużakowa, Geopark Muskauer Faltenbogen). Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 692–698.
Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. 2012. Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne. Przegląd Geologiczny 60 (9): 468–479.
Krzywicki T., Pochocka-Szwarc K. 2012. Projekt geoparku „Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry”. W: Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego „Kanał Augustowski – wodny cud natury”. 18 maja 2012, Augustów. Materiały konferencyjne: 8.
Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T. 2011. Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne. Przegląd Geologiczny 59 (9): 611–621.
Obwieszczenie 2015. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Warszawa, dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1651).
Ólafsdóttir R., Dowling R. 2014. Geotourism and geoparks – A tool for geoconservation and rural development in vulnerable environments: A case study from Iceland. Geoheritage 6 (1): 71–87.
Operational Guideline 2004. Operational Guideline For National Geoparks Seeking UNESCO’s Assistance (Global UNESCO Network of Geoparks). UNESCO 2004, Paris: 1–14.
Patzak M., Eder W. 1998. “UNESCO GEOPARK” A New Programme – A New NESCO label. Geologica Balcanica 28 (3–4): 33–35.
Pieńkowski G. 2008. The Kamienna Valley Geopark — more than dinosaurs. Przegląd Geologiczny 56 (8/1): 629–638.
Pijet-Migoń E., Migoń P. 2009. Projekt „W krainie wygasłych wulkanów” szansą dla rozwoju turystyki zrównoważonej na Pogórzu Kaczawskim. W: Marak J., Wyrzykowski J. (red.). Rola turystyki w gospodarce regionu. Tom 2. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław: 338–345.
Polityka Ekologiczna Państwa 2008. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 r. Warszawa: 36 [http://www/mos.gov.pl].
Rogowski M. 2015. Geopark Morasko jako potencjalny produkt turystyczny. Studia Periegetica 13 (1): 216–230.
Tarka R. 2012. Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. W: Tarka R., Moskwa K. (red.). Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Wydawnictwo OCEAN, Wrocław: 37–47.
Urban J., Wróblewski T. 2004. Chęciny – Kielce landscape park – an example of officially not proclaimed geopark. W: Ber A., Alexandrowicz Z., Balabanis P. (red.). Proceedings of the Conference “Geological Heritage Concept, Conservation and Protection Policy in Central Europe”. Polish Geological Institute Special Papers 13: 131–136.
Wasiluk R. 2013. Projekt Geoparku „Dolina Wisłoka – Polski Teksas”. Przegląd Geologiczny 61 (4): 224–229.
Woźniak P., Sikora R., Lasoń K., Markowiak M., Haisig J., Szulc J., Hagdorn H. 2011. Geopark Góra św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę! Przegląd Geologiczny 59 (4): 291–310.
Ziomek J., Olaczek R., Kopeć D. 2011. Geopark Przysucha – koncepcja parku krajobrazowego i założenia jego ochrony. Problemy Ekologii Krajobrazu 29: 41–60.
Zouros N.C. 2008. European Geoparks Network: transnational collaborations on Earth heritage protection, geotourism and local development (Europejska Sieć Geoparków – European Geoparks Network, EGN) – ponadnarodowa współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi, geoturystyki i rozwoju lokalnych społeczności). Geoturystyka (Geotourism) 1 (12): 3–22.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

72

Issue:

4

Start page:

243

End page:

253

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:144364

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

461

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/166651

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information