RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The sylvan complex at the western border of the Polish Carpathian Mtns. deserves protection

Creator:

Holeksa, Jan

Date issued/created:

1986

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 15-16

Type of object:

Journal/Article

References:

Barszcz J., Mach J. 1984 Struktura siedlisk i skład gatunkowy lasów górskich w dzielnicy Beskidu Śląskiego. Sylwan 128/12: 9-16.
Bartoszówna J., Konior K., Książkiewicz M. 1937 Mapa geologiczna Karpat Śląskich. PAU Wydawn. Śląskie, Kraków.
Bernadzka-Orleniecka I. 1961 Las zalewowy górski na aluwiach przypotokowych w Beskidzie Śląskim. Prace IBL 231: 133-167.
Celiński F., Wojterski T. 1980 Zespoły leśne masywu Babiej Góry. Pozn. TPN pr. Kom. Biol. 48: 1-62.
Fajmonová E. 1984 Mercuriali-Fraxinetum v severnej časti Bielych Karpát. Biológia (Bratislava) 39(1): 101-104.
Hess M. 1965 Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zesz. Nauk. UJ Pr. Inst. Geogr. 33: 1-258.
Koczwara M. 1930 Szata roślinna Beskidu Ustrońskiego. Wyd. Muz. Śląskiego Dział II Nr 1: 1-66.
Ludera F. 1965 Zespoły roślinne Beskidu Śląskiego. Roczn. Muz. Górnośl. Przyroda 2: 111-162.
Matuszkiewicz J. 1976 Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3. Lasy i zarośla lęgowe. Phytocoenosis 5(1): 3-66.
Matuszkiewicz J. 1977 Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 4. Bory świerkowe i jodłowe. Phytocoenosis 6(3): 149-227.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973 Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 1. Lasy bukowe. Phytocoenosis 2(2): 123-142.
Myczkowski S. 1958 Ochrona i przebudowa lasów Beskidu Małego. Ochr. Przyr. 25: 141-237.
Pawłowski B. 1926 Geobotaniczne stosunki Sądecczyzny. PAU, Kraków.
Pelc S. 1967 Rośliny naczyniowe Pogórza Cieszyńskiego. Roczn. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie 28: 109-208.
Staszkiewicz J. 1966 Zespoły leśne pasma Jaworza (Beskid Wyspowy). Fragm Flor. Geobot. 10(3): 319-355.
Stuchlik L. 1968 Zbiorowiska leśne i zaroślowe pasma Policy w Karpatach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 14(4): 441—483.
Święs F. 1970 Geobotaniczna charakterystyka lasów w dorzeczu górnego biegu. Białej Dunajcowej w Beskidzie Niskim. Część I. Lasy olchowe i jesionowo-jaworowe. Ann. Univ. MCS Sec. C. 25(21): 243-273.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

42

Issue:

3

Start page:

5

End page:

16

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68816

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 8, 2021

In our library since:

Feb 26, 2019

Number of object content downloads / hits:

343

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/89031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information