polski   English  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Banach M., Kaczmarek H., Tyszkowski S. - Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski = Development of landslides in the shore zones of reservoirs, as exemplified by the central landslide at Dobrzyń-on

Opening only publication edition...