RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego = Contemporary transformation of slopes in the Western Tatras - as exemplified by fragments with tourist footpaths or

Creator:

Fidelus, Joanna

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Contributor:

Płaczkowska, Eliza

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bac-Moszaszwili M., Burchart J., Głazek J., Iwanow A., Jaroszewski W., Kotański Z., Lefeld J., Mastella L., Ozimkowski W., Roniewicz P., Skupiński A., Westwalewicz-Mogilska E., 1979, Mapa geologiczna Tatr, 1:30 000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
2. Barnikel F., Becht M., 2003, A historical analysis of hazardous events in the Alps – the case of Hindelang (Bavaria, Germany), Natural Hazards and Earth System Sciences, 3, 6, s. 625–635.
3. Baumgart-Kotarba M., Dec J., Kotarba A., Ślusarczyk R., 2008, Glacial trough and sediments infill of the Biała Woda Valley (the High Tatra Mountains) using geophysical and geomorphological methods, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 42, s. 95–108.
4. Bielawska M., Tsermegas I., 2009, Anthropogenic degradation of the tourist trail in the Samaria Gorge (Western Creta), Landform Analysis, 10, s. 5–10.
5. Boltiziar G., Bugar G., Hresko J., Kohut F., 2008, The dynamics of recent geomorphic processes in the Alpine Zone of the Tatra Mountains, Geographia Polonica, 81, 1, s. 53–65.
6. Buchwał A., Fidelus J., 2008, The development of erosive and denudational landforms on footpaths sections in The Babia Góra Massif and The Western Tatras, Geomorphologia Slovaca at Bohemica, 2, s. 14–24.
7. Buchwał A., Rogowski M., 2010, The methods of preventing trail erosion on the examples of intensively used footpaths in the Tatra and the Babia Góra National Parks, Geomorphologia Slovaca at Bohemica, 1, s. 7–15.
8. Buchwał A., Fidelus J., Rogowski M., 2009, Relief transformation along footpaths in The Riła, Piryn and Western Tatra Mountains, Landform Analysis, 10, s. 18–25.
9. Cole D., Monz C., 2004, Trampling disturbance of high-elevation vegetation, Wind River Mountains, Wyoming, USA, Arctic and Alpine Research, 34, 4, s. 365–376.
10. Crosta G.B., Dal Negro P., Frattini P., 2003, Soil slips and debris flows on terraced slopes, Natural Hazards and Earth System Sciences, 3, 1-2, s. 31–42.
11. Crozier M.J., 2009, Landslide geomorphology: An argument for recognition, with examples from New Zealand, Geomorphology, 120, s. 3–15.
12. Czochański J.T., Szydarowski W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN, [w:] D. Borowiak, J.T. Czochański (red.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 207–228.
13. Decaulne A., Saemundsson T., 2006, Geomorphic evidence for present-day snow-avalanche and debris-flow impact in the Icelandic Westfjords, Geomorphology, 80, s. 80–93.
14. Gądek B., Grabiec M., Kędzia S., Rączkowska Z., 2010, Struktura wewętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle pomiarów georadarowych i lichenometrycznych, [w:] A. Kotarba (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, T. I, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 55–61.
15. Gorczyca E., 2000, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby wysokogórskiej na przykładzie masywu Czerwonych Wierchów i Regli Zakopiańskich, Prace Geograficzne UJ, 105, s. 369–389.
16. Gorczyca E., Krzemień K., 2009, Rola antropopresji w przekształcaniu obszarów wysokogórskich na przykładzie Tatr i Monts Dore, Prace i Studia Geograficzne UW, 41, s. 89–106.
17. Izmaiłow B., 1984, Eolian process in alpine belt of the High Tatra Mts., Poland, Earth Surface Processes and Landforms, 9, 2, s. 143–151.
18. Jacobson R.B., Miller A.J., Smith J.A., 1989, The role of catastrophic geomorphic events in central Appalachian landscape evolution, Geomorphology, 2, 1-3, s. 257–284.
19. Kaszowski L., Krzemień K., 1979, Channel subsystems in the Polish Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 11, s. 149–161.
20. Klimaszewski M., 1988, Rzeźba Tatr Polskich, red. M. Rajpert, PWN, Warszawa.
21. Kłapa M., 1980, Procesy morfogenetyczne i ich związek z sezonowymi zmianami pogody w otoczeniu Hali Gąsienicowej w Tatrach, Dokumentacja Geograficzna, 4, Warszawa.
22. Kotarba A., 1970, Investigations of contemporaneous morphogenetic processes in the Western Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 13, s. 149–161.
23. Kotarba A., 1976, Współczesne modelowanie węglanowych stoków wysokogórskich, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 120, Warszawa.
24. Kotarba A., 1992, Natural environment and landform dynamics of the Tatra Mountains, Mountains Research and Development, 12, 2, s. 105–129.
25. Kotarba A., 1997, Formation of High-Mountain Talus slopes Related to Debris-Flow Activity in the High Tatra Mountains, Permafrost and Periglacial Processes, 8, s. 191–204.
26. Kotarba A., 2002, Współczesne przemiany przyrody nieożywionej w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 13–19.
27. Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High-mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, 3, s. 7–106.
28. Kozłowska A., Rączkowska Z., 1999, Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 174, s. 121–132.
29. Krusiec M., 1996, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby Tatr Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej, Czasopismo Geograficzne, 67, s. 303–320.
30. Krzemień K., 1988, The dynamics of debris flows in the upper part of the Starorobociańska Valley (Western Tatra Mts.), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 22, s. 123–144.
31. Krzemień K, 1991, Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich, Rozprawy Habilitacyjne IGiGP UJ, 215.
32. Krzemień K., 1997, Morfologiczne skutki gospodarki turystycznej w obszarze wysokogórskim na przykładzie masywu les Monts Dore (Francja), [w:] B. Domański (red.), Geografia. Człowiek. Gospodarka, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, s. 277–286.
33. Krzemień K., 1999, Structure and dynamics of the high-mountain channel of river Plima in the Ortler-Cedevale Massive (South Tirol), Prace Geograficzne UJ, 104, s. 41–55.
34. Krzemień K., 2008, Contemporary landform development in the Monts Dore Massif, France, Geographia Polonica, 81, 1, s. 67–78.
35. Krzemień K., Libelt P., Mączka T., 1995, Geomorphological conditions of the timberline in the Western Tatra Mountains, Prace Geograficzne UJ, 98, s. 155–170.
36. Łajczak A., 1996, Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska, [w:] A. Łajczak, S. Michalik, Z. Witkowski (red.), Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, Studia Naturae, 41, s. 131–159.
37. Mihai B., Reynard E., Werren G., Savulescu I., Sandric I., Chitu Z., 2009, Impacts of tourism on geomorphological processes in the Bucegi Mountains in Romania, Geographica Helvetica, 64, 3, s. 134–147.
38. Niedźwiedź T., 1992, Climate of the Tatra Mountains, Mountain Research and Development, 12, 2, s. 131–146.
39. Nyberg R., 1989, Observations of slushflows and their geomorphological effects in the Swedish mountain area, Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 71, 3-4, s. 185–198.
http://dx.doi.org/10.2307/521389 -
40. Olive N., Marion J., 2009, The influence of use-related, environmental, and managerial factors on soil loss from recreational trails, Journal of Environmental Management, 90, s. 1483–1493.
41. Prędki R., 1999, Ocena zniszczeń środowiska przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w obrębie pieszych szlaków turystycznych w latach 1995–1999 – porównywanie wyników monitoringu, Roczniki Bieszczadzkie, 8, s. 343–352.
42. Prędki R., 2000, Przemiany właściwości powietrzno-wodnych gleb w obrębie pieszych szlaków turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Roczniki Bieszczadzkie, 9, s. 225–235.
43. Rączkowska Z., 2006, Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 11, s. 45–60.
44. Rączkowska Z., Kozłowska A., 2002, Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 403–406.
45. Rączkowska Z., Kozłowska A., 2010, Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu, [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 21–28.
46. Rechefort R.M., Swinney D.D., 2000, Human Impact Survey in Mount Rainer National Park: Past, Present and Future, USDA Forest Service Proceedings RMRS-P15, 5, s. 165–171.
47. Skawiński P., Krzan Z., 2002, Restytucja szaty roślinnej kopuły Kasprowego Wierchu w latach 1993–2001, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 407–411.
48. Skiba S., 2002, Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, Wydawnictwo TPN, Zakopane, s. 21–26.
49. Troll C., 1973, The upper timberlines in different climatic zones, Arctic and Alpine Research, 5, 3, s. 3–18.
50. www.ckps.pl: http://www.ckps.pl/img/20120730_084114_2_2012_lista_rankingowa.pdf(09.07.2013).
51. www.geoportaltatry.pl: http://www.geoportaltatry.pl/portal/ (28.07.2013)
52. www.tpn.pl: http://www.tpn.pl/files/news/editor/files/doszacowania_2000-2010.pdf;http://www.tpn.pl/files/news/editor/files/Doszacowania%20_2011.pdf (09.07.2013).
53. Yoda A., Watanabe T., 2000, Erosion of mountain hiking trail over a seven-year period in Daisetsuzan National Park, Central Hokkaido, Japan, [w:] D.N. Cole, S.F. Mc-Cool, W.T. Borrie, J.O. Loughlin (red.), Wilderness Science in a Time of Change Conference, Wilderness Ecosystems, Threats and Management, Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, Utah, 5, 15, s. 172–178.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

417

End page:

434

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35478 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 7, 2013

Number of object content downloads / hits:

2800

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/53137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information