RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stężenie promieniotwórcze radonu (Rn-222) w powietrzu w środkowej Polsce na tle warunków meteorologicznych = Radon (Rn-222) level in the air over Central Poland with reference to meteorological conditions

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Allen L., Sextro R., Sextro R.G., 1997, Radon entry into building driven by atmospheric pressure fluctuations, Environmental Science & Technology, 31, 6, s. 1742–1748.
2. Baciu A.C, 2005, Radon and thoron progeny concentration variability in relation to meteorological conditions at Bucharest (Romania), Journal of Environmental Radioactivity, 83, 2, s. 171–189.
3. Bem H., 2005, Radioaktywność w środowisku naturalnym, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Łódź.
4. Dueñas C., Perez M., Fernandez C., Carretero J., 1996, Radon concentrations in surface air and vertical atmospheric stability of the lower atmosphere, Journal of Environmental Radioactivity, 31, 1, s. 87–102.
5. Fujiyoshi R., Sakamoto K., Imanishi T., Sumiyoshi T., Sawamura S., Vaupotic J., Kobal I., 2006, Meteorological parameters contributing to variability in 222Rn activity concentrationsin soil gas at a site in Sapporo, Japan, Science of the Total Environment, 370, 1, s. 224–234.
6. Genitron Instruments GmbH, 1998, User manual portable radon monitor AlphaGUARD, Publishers Genitron Instruments GmbH, Frankfurt, Germany, 2006, 12.
7. Janik M., 2005, Przenikanie radonu z gruntu do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach mieszkalnych, Raport Nr 1966/AP, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, www.ifj.edu.pl/reports/2005.html (wrzesień 2005).
8. Janik M., Kozak, K., Mazur, J., Haber R., 2007, Radon w budynkach – źródła i sposoby zabezpieczeń, Builder, 2, s. 76–79.
9. Karpińska M., 2007, Zagrożenie w budynkach mieszkalnych, Builder, 8, s. 84–86.
10. Karpińska M., Mnich Z., Kapała J., Antonowicz K., 2004, Seasonal changeability of indoor radon concentrations in one-family house, Nukleonika, 49, 1, s. 33–36.
11. Kataoka T., Tsukamoto O., Younoki E., Michihiro K., Sugiyama H., Shimizu M., Mori T., Sahashi K., Fujii S., 1992, Variation of 222Rn concentration in outdoor air due to variation of the atmospheric boundary layer, Radiation Protection Dosimetry, 45, 1/4, s. 403–406.
12. Kopcewicz T., 1968, O wpływie rodzaju mas powietrza na koncentrację naturalnych radionuklidów – pochodnych radonu i toronu – w przyziemnej warstwie powietrza, Przegląd Geofizyczny, 13 (21), 4, s. 33–344.
13. Kopcewicz T., 1974, O zmianach promieniotwórczości naturalnej powietrza, Przegląd Geofizyczny, 19 (27), 3–4, s. 181–203.
14. Marley F., 2001, Investigation of the influence of atmospheric conditions on the variability of radon and radon progeny in buildings, Atmospheric Environment, 35, 31, s. 5347–5360.
15. Mazur J., 2008, Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby, Raport Nr 2014/AP, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2008/2014.pdf (wrzesień 2008).
16. Perrino C., Pietrodangelo A., Febo A., 2001, An atmospheric stability index based on radon progeny measurements for evaluation of primary urban pollution, Atmospheric Environment, 35, 2, s. 5235–5244.
17. Plewa M., Plewa S., 1999, Radon w środowisku naturalnym i jego migracja do budynkówmieszkalnych, Prace Geologiczne, 145, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
18. Porstendörfer J., Butterweck G., Reineking A. 1991, Diurnal variation of concentration of radon and its short-lived daughters in the atmosphere near the ground, Atmospheric Environment, 25, 3–4, s. 709–713.
19. Przylibski T.A., 2005, Radon składnik swoisty wód leczniczych Sudetów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
20. Radiologiczny Atlas Polski 2005, 2006, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, A.P.A. JAGART, Warszawa.
21. Sesana S., Caprioli E., Marcazzan G.M., 2003, Long period study of outdoor radon concentration in Milan and correlation between its temporal variations and dispersion properties of atmosphere, Journal of Environmental Radioactivity, 65, 2, s. 147–160.
22. Szot Z., 1993, Rad i radon w środowisku oraz skutki ich wniknięcia do organizmu człowieka, Problemy Techniki Jądrowej, 36, 1–2, s. 7–16.
23. UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000, report, Sources and effects of ionizing radiation, United Nations, New York. http://www.unscear.org/docs/reports/gareport.pdf (12.08.2011).
24. Winkler R., Ruckerbauer F., Trautmannsheimer M., Tschiersch J., Karg E., 2001, Diurnal and seasonal variation of the equlibrium state between short-lived radon decay products and radon gas in the ground-level air, Radiation Environment Biophysic, 40, 2, s. 115–123.
25. Zhang Liang, Zhang Liguo, Guo Qiuju, 2009, A long-term investigation of the atmospheric radon concentration in Beijing, China, Journal of Radiological Protection, 29, 2, s. 263–268.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

399

End page:

411

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:15798 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 22, 2012

Number of object content downloads / hits:

1716

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/32701

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information