RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space - Part II

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Józefowicz, Iwona

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Barnes C., Mercer G., 2008, Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
2. Cebollada À., 2009, Mobility and labour market exclusion in the Barcelona Metropolitan Region, Journal of Transport Geography, 17, 3, s. 226–233.
3. Janiszewski M., 1988, Rekreacja ruchowa osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
4. Kraus R., Shank J., 1992, Therapeutic Recreation Service. Principles and Practice, William C. Brown, Dubuque, IA, 4 wyd.
5. Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., 2001, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
6. Potrykowska A., 1983, Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950–1973, Dokumentacja Geograficzna, 2, Warszawa.
7. Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.), 1998, Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
8. Taylor Z., Józefowicz I., 2012a, Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 261–278.
9. Taylor Z., Józefowicz I. 2012b, Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, 24, s. 155–172.
10. Tepper-Doll G., 1991, Sport in rehabilitation and recreation, [w:] P. Oja, R. Telama (red.), Sport for All, Elsevier Science, Amsterdam, s. 661–665.
11. Urbanowicz U., Burda-Świerz K., 2006, Dostęp osób niepełnosprawnych do opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej w dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych, [w:] H. Ochonczenko, A. Nowicka (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, Impuls, Kraków, s. 221–232.
12. Włodarczyk C.W., 1996, Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Łódź-Kraków-Warszawa.
13. Włodarczyk C.W., Sitko S., 1999, Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Łódź-Kraków-Warszawa.
14. Wolańska T., 2000, Rekreacja osób niepełnosprawnych, [w:] T. Łobożewicz (red.), Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, DrukTur, Warszawa, s. 85–97.
15. www.myslecinek.pl – oficjalna strona internetowa Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” (23.09.2009).
16. www.zdmikp.bydgoszcz.pl – oficjalna strona internetowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (20.11.2009).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

529

End page:

558

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:23832 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 14, 2013

Number of object content downloads / hits:

1938

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/37629

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information