RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dynamic tendency of the non-forest communities of the Kampinos National Park

Creator:

Kurowski, Józef K. ; Michalska-Hejduk, Dorota

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 156-157 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrzejewska A. 2003. Physiography and nature monitoring in the Kampinoski National Park and its buffer zone. Ecohydrology and Hydrobiology 3: 247-254.
Falińska K. 1989. Plant population processes in the course of forest succession in abandoned meadows. I. Variability and divrsity of floristic compositions, and biological mechanisms of species turnover. Acta Soc. Bot. Pol. 58: 439-465.
Falińska K. 1991. Sukcesja jako efekt procesów demograficznych roślin. Phytocoenosis 3 (N.S.) Seminarium Geobotanicum 1: 43-67.
Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Kobendzina J. 1962. Puszcza Kampinoska - Park Narodowy. RW, Warszawa.
Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
Kotańska M. 1995. Dynamika łąk wilgotnych w krajobrazie rolniczym. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB. 26.06-01.07.1995, Kraków: 197.
Kucharski L., Michalska-Hejduk D. 1994. Przegląd zespołów łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzonych w Polsce. Wiad. Bot. 38, 1/2: 95-104.
Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski (= Prace Geograficzne 158), Warszawa: IGiPZ PAN.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Michalska-Hejduk D. 2001a. Meadows of the "Granica" complex in the Kampinos National Park (Central Poland): geobotanical characteristics and protection proposals. Nature Conservation 58: 57-67.
Michalska-Hejduk D. 2001b. Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego — Current state and directions of change of non-forest vegetation of the Kampinos National Park. Mon. Bot. 89: 1-135.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995.Vascular plans of Poland a checklist. Polish Botanic Studies. Guidebook series. 15, PAN, Kraków.
Mochnacka-Ławacz H. 1991. The type of land management in relation to chemical composition and amount of discharges of mineral compounds from various catchment areas of the Kampinos Forest. Ekol. Pol. 39: 3-26.
Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-268.
Prach K. 1993. Vegetational changes in a wet meadow complex, South Bohemia, Czech Republic. Folia Geobot. Phytotax. 28: 1-13.
Sikorska-Maykowska M. 1994. Dynamika zmian warunków wodnych w zlewni Łasicy i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. W: Konecka-Betley K. (red.). Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowegona tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa: 71-89.
Solon J. 1995. Diagnoza stanu roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: J. Solon (ed.). Operat ochrony ekosystemów lądowych oraz elementów flory. Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego. Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego. Msc.
Szafer W. 1972. Szata roślinna Polski Niżowej. W: Szata roślinna Polski. (W. Szafer, K. Zarzycki red.). T. II, s. 17-188. PWN, Warszawa.
Wierzbicki A. 1999. System pomiarów ZMŚP na terenie Stacji Bazowej "Pożary" w Kampinoskim Parku Narodowym. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Inspekcja Ochrony Środowiska . Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: 85-122.
Załuski T. 1995. Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce. Mon. Bot. 77: 1-42.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

145

End page:

157

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119449

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 30, 2020

Number of object content downloads / hits:

113

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/124820

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information