RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes of rocky and xerothermic plant communities in the Pieniny National Park during last 35 years of the 20th century

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 109-110 + Aneks ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Bąba W. 2002/2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowanie ekosystemów muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym i otulinie. I. Wprowadzenie - Ecological principles of the active protection and management of xerothermic grasslands in the Ojców National Park and its protection zone. I. Introduction. Prądnik. Prace Muz. Szafera 3: 51-76.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Dzwonko Z., Grodzińska K. 1979. Numerical classification of epilithic and xerotermic communities in the Pieniny Mts.. Flor. Geobot. 25 (4): 493-508.
Grodzińska K. 1982. Naskalne zbiorowiska roślinne. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 329-336.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Kaźmierczakowa R. 2004a. Kserotermiczne murawy i zarośla Pienińskiego Parku Narodowego - Xerothermic grassland and shrubs of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 277-296.
Kaźmierczakowa R. 2004b. Roślinność naskalna i napiargowa Pienińskiego Parku Narodowego - Rock and scree vegetation of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 253-276.
Kaźmierczakowa R. (red.) 2004. Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 1-348.
Kosiński M. 1992. Flora naczyniowa skał, muraw i zarośli kserotermicznych Doliny Będkowskiej - Vascular plants of rocks, xerothermic grasslands, and scrubs of the Będkowska Valley. Prądnik. Prace Muz. Szafera 5: 109-148.
Kulczyński S. 1928. Die pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sc. Cl. math., ser. B., 2 (1927): 57-203.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Michalik S. 1990a. Przemiany roślinności kserotermicznej w czasie 20-letniej sukcesji wtórnej na powierzchni badawczej "Grodzisko" w Ojcowskim Parku Narodowym - Changes in xerothermic vegetation during the 20 years' secondary succesion on the study area Grodzisko in Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 2: 43-52.
Michalik S. 1990b. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody - Secondary succession and problems in the preservation of seminatural biocenoses in national parks and nature reserves. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995.Vascular plans of Poland - a checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15: 1-303.
Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.) 2004. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park. 1998 - 2001. Studia Naturae 49.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Szwagrzyk J. 1966. Dynamika układów ekologicznych a wzorce naturalności - Dynamics of ecological systems and the models of naturalness. Przegląd Przyrodniczy VII, 3-4: 29-40.
Towpasz K. 1992. Zmiany we florze i roślinności Doliny Kluczwody w okresie ostatnich 25 lat - Changes of flora and vegetation of the Kluczwoda Valley during the last 25 years. Ochr. Przyr. 50 (2): 3-16.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

85

End page:

132

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120326

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

98

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/96418

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information