RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Vegetation dynamics in abandoned glades of the Pieniny National Park

Creator:

Bodziarczyk, Jan ; Drajewicz, Robert

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 43-46 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartoszek L., Haberska A., Szwagrzyk J. 1990. Zarastanie przez drzewa i krzewy polan Łazek Niżni i Ligarki w Pienińskim Parku Narodowym - The glades of Łazek Niżni and Ligarki in the Pieniny National Park become overgrown with trees and shrubs. Chrońmy Przyr. Ojcz. 46, 6: 17-51.
Bodziarczyk J., Kucharzyk S., Różański W. 1992. Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym - Secondary succession of forest vegetation on the abandoned hay-growing glades in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians). Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 25-41.
Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Michalcewicz J. 1996. Procesy spontanicznej renaturalizacji w Pienińskim Parku Narodowym - Processes of spontaneous renaturalization in the Pieniny National Park. Przegl. Przyr. VII, 3-4: 83-94.
Bodziarczyk J., Michalcewicz J., Szwagrzyk J. 1999. Secondary forest succession in abandoned meadows of the Pieniny National Park. Ekol. pol. 47: 209-223.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Brzeziecki B. 1990. Sukcesja roślinności: w poszukiwaniu ogólnego modelu - Plant succession: searching for a general model. Wiadomości Ekologiczne 36, 1/2: 1-19.
Dzwonko Z., Loster S. 1988. Species richnes of small woodlands on the western Carpathian foothills. Vegetatio 76: 15-27.
Dzwonko Z., Loster S. 1989. Distribution of vascular plant species in small woodlands on the Western Carpathian foothills. Oikos 56: 77-86.
Falińska K. 1996. Ekologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Faliński J.B. 1998. Dioecious woody pioneer species (Juniperus communis, Populus tremula, Salix sp. div.) in the secondary succession and regeneration. Phytocenosis 10: 1-156.
Jagiełło M. 1992. Storczyki łąk i polan Pienińskiego Parku Narodowego - Orchids of meadows and glades of the Pieniny National Park. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 43-49.
Jamrozy G., Brewczyński P. 1998. Presja jeleniowatych na lasotwórcze gatunki drzew w Babiogórskim i Magurskim Parkach Narodowych - The impact of deer on 5 tree species in the Babiogórski and Magórski National Parks. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17(4): 79-89.
Jamrozy G., Tomek A., 1996. Jeleniowate w Magurskim Parku Narodowym: liczebność, presja na zbiorowiska roślinne, propozycje postępowania - Deer in the Magurski National Park: numbers, impact on the plant communities, suggestions for steps to be take. Roczniki Bieszczadzkie 5: 133-146.
Kaźmierczak T. 1992. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego - Ichneumonidae (Hymenoptera) of the selected meadow communities of the Pieniny National Park. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 71-84.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem - Flora composition and plant biomas of non-utilized meadows in the Pieniny Mountains and changes caused by single mowing. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki J., Wróbel I., Vončina G. 2004. Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego - Meadows, pastures and wet habitat communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 195-251.
Kinasz W. 1974. Wytyczne w sprawie zagospodarowania łąk w Pienińskim Parku Narodowym - Directions concerning the management of meadows in the Pieniny National Park. Chrońmy Przyr. Ojcz. 30, 1 : 60-65.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym - Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Kiszka J., Szeląg Z. 1992. Porosty (Lichenes) polan Pienińskiego Parku Narodowego - zagrożenia i ochrona - Lichenes of the glades in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians) - threat and conservation. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 55-63.
Krebs C.J. 1996. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Kuchnicka E. 1998. Wtórna sukcesja roślin drzewiastych na wybranych polanach w Pienińskim Parku Narodowym - Secondary succession of woody plants into selected glades in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians). Pieniny - Przyroda i Człowiek 6: 19-26.
Kulczyński S. 1928. Die Pflanzenassoziation der Pieninen. Bull. Acad. Pol. Sci.Cl. Math, et Natur., ser. B: 57-203.
Łomnicki A. 1995. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Marczewski E., Steinhaus H. 1958. On a certain distance of sets and the corresponding distance of functions. Colloq. Mathemat. 6: 319-327.
Michalik S. 1990a. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody - Secondary succession and problems in the preservation of seminatural biocenoses in national parks and nature reserves. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Michalik S. 1990b. Przemiany roślinności łąkowej w toku sukcesji wtórnej na stałej powierzchni badawczej w Ojcowskim Parku Narodowym - Changes in meadow vegetation due to secondary succession on a permanent study plot in Ojców National Park. Prądnik, Prace Muz. Szafera 2: 149-159.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland - a checklist. - Polish Bot. Stud. Guidebook Ser. 15.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Biodiversity of Poland. Vol. 1.
Ochyra R. 1992. Rzadkie i zagrożone gatunki mchów łąkowych i murawowych Pienińskiego Parku Narodowego - Rare and endangered species of meadow and grassland mosses in the Pieniny National Park. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 51-53.
Oliver C.D. 1981. Forest development in North America following major disturbances. For. Ecol. Manage. 3: 153-168.
Pancer-Kotejowa E. 1977. The nitrogen relations of the Pieniny meadows (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 23: 363-408.
Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski, T. I, PWN, Warszawa: 237-279.
Różański W. 1988. Relacja podobieństwa w fitosocjologicznym badanich lasów karpackich. Praca doktorska. AR w Krakowie (msc.).
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 1319.
Sneath PH. A., Sokal R.R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman a. Comp., San Francisco, ss. XV+573.
Szwagrzyk J. 1995. Teoria sukcesji ekologicznej na tle współczesnych badań; przykłady z lasów Ameryki Północnej - Theory of ecological succession compared with results of recent studies: examples from the forests of North America. Wiadomości Botaniczne 39 (1/2): 71-80.
Szwagrzyk J., Frączek M., Puszczałowski T, Sojda T. 2004. Secondary forest succession on abandoned farmland of the Beskid Niski range. Folia Forestalia Polonica. Ser. A, 46: 5-20.
Tatar J. 1997. Regeneracja roślinności leśnej na polanach Ligarki i Łazek Niżni w Pieninach Centralnych (Pieniński Park Narodowy). Praca magisterska. AR w Krakowie (msc.).
Zarzycki K. 1967. Łąki Pienińskiego Parku Narodowego i ich racjonalne zagospodarowanie - The meadows in the Pieniny National Park and their rational management. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 1: 11-19.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B 30: 340-351.
Zarzycki K. 1991. Monitoring Modellierung und Management von Halbnatürlichen Wiesenökosystemen im Pieniny Nationalpark (Westkarpaten). W: Riewenherm S., Lieth H. (red.). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 19: 513-520.
Zarzycki K., Korzeniak U. 1992. Roślinność łąkowa Pienin i jej przemiany w ostatnim sześćdziesięcioleciu - The meadow vegetation in the Pieniny Mountains (Polish Western Carpathians) and changes during last six decades. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 5-12.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

13

End page:

46

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120325

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

275

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/124811

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information