RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sycamore maple of the Pieniny National Park

Creator:

Bodziarczyk, Jan

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 84-85 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Bodziarczyk J. 1992. The structure of selected hart's tongue, Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. population, as related to ecological factors. Ekol. Pol. 40(3): 439-460.
Bodziarczyk J. 1999. Struktura i warunki występowania zespołu jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor 1952 w Polsce. Mskr. pracy doktorskiej, Akademia Rolnicza, Kraków, ss. 135.
Bodziarczyk J. 2000. Population dynamics of hart's tongue Phyllitis scolpendrium (L.) Newm. in the Pieniny National Park. In: P. Eliáš (ed.). Populačná biológia rastlín. Nitra, VI. p. 39-43. SEKOS, Blatislava-Nitra.
Bodziarczyk J. 2002. Zróżnicowanie zespołu jaworzyny górskiej z języcznikiem Phyllitido-Aceretum w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 187-218.
Bodziarczyk J., Krzus A. 2002 (in print). Analysis of the population structure of hart's tongue fern Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. as a tool for determining the relative age of the phytocoenoses. In: P. Eliáš (ed.). Plant Population Biology, VII. SEKOS, Blatislava-Nitra.
Bodziarczyk J., Szwagrzyk J. 1995. Species composition and structure of forest stands in Phyllitido-Aceretum community. Ekol. Pol. 43(3-4): 153-173.
Dziewolski J. 1980. Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji drzewostanów na przykładzie rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w latach 1972 i 1974. Ochr. Przyr. 43: 157-187.
Dziewolski J. 1992. Przemiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1987roku. Pieniny - Przyroda i Człowiek 1: 41-52.
Dziewolski J. 1992. Rozwój drzewostanów na zachodnim obszarze Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 20 lat (1968-1988) - Development of forest stands in the western area of the Pieniny National Park during 20 years (1968-1988). Ochr. Przyr. 50, 1: 109-127.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Kozłowska A. B., Matuszkiewicz J. M. 1993. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski - jaworzyny górskie. Fragm. Flor. Geobot. 38 (1): 277-302.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz A. 1958. Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek Fagion), Acta Soc. Bot. Pol. 27 (4): 673-725.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochr. Przyr. 20: 133-236.
Michalik S. 1990. Zmiany powierzchni zespołów leśnych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 4: 65-71.
Michalik S., Szary A. 1997. Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszczadzkie 1: 1-175.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland, A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Biodiversity of Poland. Vol. 1, ss. 442.
Moor M. 1952. Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. Geobot. Landesaufnahme der Schweiz. 31: 1-201.
Oberdorfer E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Jena, VEB G. Fischer Ver., ss. XXVII, 564. Pflanzensoziologie 10.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258.
Różański W., Bodziarczyk J. 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Pienin Centralnych na podstawie systematycznego zbioru danych. Pieniny - Przyroda i Człowiek4: 105-118.
Sneath P.H.A., Sokal R.R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman a. Comp., San Francisco, ss. XV+573.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

61

End page:

86

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120349

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2021

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

341

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/93310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information