RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rock and scree vegetation of the Pieniny National Park

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) : Redaktor

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 273 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Chećko E. 2004. Mapa roślinności Pienińskiego Parku Narodowego w liczbach - Map of the vegetation of the Pieniny National Park in numbers. Studia Naturae 49: 327-348.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology - Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Dzwonko Z., Grodzińska K. 1979. Numerical classification of epilithic and xerotermic communities in the Pieniny Mts.. Flor. Geobot. 25 (4): 493-508.
Grodzińska K. 1970. Zbiorowiska kserotermiczne Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Xerothermic communities in the Nowotarskie and Spiskie Klippen (Pieniny Klippen-belt). Fragm. Flor. Geobot. 16 (3): 401-432.
Grodzińska K. 1975. Flora i roślinność Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy) - Flora and vegetation of the Nowotarskie i Skalskie Klippen-belt. Fragm. Flor. Geobot. 21 (2): 149-246.
Grodzińska K. 1982. Naskalne zbiorowiska roślinne. W: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30: 329-336.
Grodzińska K., Szarek G., Godzik B. 1991. Heavy metal deposition in Polish national parks — changes during ten years. Water Air and Soil Pollution 49: 409-419.
Kaźmierczakowa R., Perzanowska J. 2001. Notatki florystyczne z Pienin - Floistic notes from Pieniny Mts (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 3-9.
Kornaś J. 1950. Revue systématique et spectres de la biologie florae des associations végétales rocheuses du Jura Cracovien. Bull. Acad. Pol. Sci. et Lettr., Cl. Mathém.-Nat., Ser. B I: 85–97.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne - Plant communities of the Gorce Mts. (Polish Werstern Carpathians). I. Natural and seminatural non-forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 13 (2): 167-316.
Kosiński M. 1999. Zbiorowiska roślinne piargów Tatrzańskiego Parku Narodowego - Scree communities of the Tatra National Park. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Bot. 32: 1-75.
Kuliś A. 1999. Stożki piargowe i hałdy usypiskowe na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Praca magisterska wykonana w Instytucie Geografii UJ. Maszynopis w Dyrekcji PPN, Krościenko n/D.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Ojców National Park. Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

253

End page:

276

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:164455

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2021

In our library since:

Mar 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

64

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/93421

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information