RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Alkaline fen in the "Jawora" nature reserve (central Poland) twenty years after cessation of exploitation

Creator:

Witosławski, Piotr ; Kiedrzyński, Marcin

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 238-240 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrzejewski H., Kurowski J.K., Witosławski P. 2002. Nowe stanowisko lipiennika Loesela w środkowej Polsce - A new station of Liparis loeselii in central Poland. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58, 6: 70-73.
Chambers R.M., Meyerson L.A., Saltonstall K. 1999. Expansion of Phragmites australis into tidal wetlands of North America. Aquatic Botany 64: 261-273.
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. Official Journal of the European Communities.
Denisiuk 1990. Zasady ochrony przyrody w rezerwatach roślinności nieleśnej - Principles of nature conservation in nature reserves protecting non-forest vegetation. W: Denisiuk Z. (red.). Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Studia Naturae, ser. A, 35: 72-80.
Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulißen D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobot. 18: 1-248.
Falińska K. 1991. Plant Demography in Vegetation Succession. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.
Frank D., Klotz S., Westhus W. 1990. Biologisch-Ökologische Daten zur Flora der DDR. Martin-Luther Universität, Halle-Wittenberg.
Herbich J. 2001. Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności torfowisk Pojezierza Kaszubskiego - Differentiation of mire vegetation and problems of its protection on the Kashubian Lakeland (northern Poland). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 59-69.
Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996a. Koncepcja renaturalizacji szaty roślinnej torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów regionu gdańskiego - Conceptions of renaturalization of the plant cover of mires on example of some nature reserves in the Gdańsk region. Przegl. Przyr. 7, 3-4: 95108.
Herbich J., Herbichowa M., Herbich P. 1996b. Problemy aktywnej ochrony szaty roślinnej zmienionych torfowisk na przykładzie wybranych rezerwatów województwa gdańskiego - Problems of the active protection of the plant cover of transformed mires on exemple of selected nature reserves in the Gdańsk Region. W: Kistowski M. (red.). Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Gdańsk: 88-94.
Herbichowa M. 2003. Ochrona siedlisk torfowiskowych w sieci Natura 2000. W: Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.). Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 79-91.
Herbichowa M., Herbich J. 2001. Tendencje dynamiczne ekosystemów torfowiskowych i łąkowych w Drawieńskim Parku Narodowym - Dynamie tendencies in mire and meadow ecosystems in the Drawieński National Park. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań.
Hereźniak J. 1972. Zbiorowiska roślinne doliny Widawki - Groupements végétaux de la vallée de la Widawka. Monogr. Bot. 35: 3-160.
Joyce C.B., Wade P.M. (eds.). 1998. Europaean Wet grassland: Biodiversity, Management and Restoration. Wiley, Chichester.
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kucharski L. 1998. Interesujące zespoły roślinne występujące na torfowiskach Polski Środkowej - Interesting plant associations overgrowing wetlands of Central Poland. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 12: 95-108.
Kucharski L., Kurzac M., Rakowska B., Sitkowska M. 2004. Changes in the flora and vegetation of the Torfowisko Rąbień reserve near Łódź (Poland) and their proposed conservation methods. Nature Conservation 60: 49-62.
Kwapisz B. 1983. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1: 50000, ark. Przedbórz. Wyd. Geol., Warszawa.
Lienert J., Fischer M., Diemer M. 2002. Local extinction of the wetland specialist Swertia perennis L. (Gentianaceae) in Switzerland: a revisitation study based on herbarium records. Biological Conservation 103: 65-76.
Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski - Vegetation landscape and geobotanical regions of Poland. Prace Geogr. 158: 5-107.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Michalik S. 1990a. Rola nieklimaksowych biocenoz w parkach narodowych i rezerwatach - The role of non-climax biocenoses in national parks and nature reserves. Prądnik. Prace Muz. Szafera 2: 9-16.
Michalik S. 1990b. Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody - Secondary succesion and problems in the preservation of seminatural biocenoses in national parks and nature reserves. Prądnik. Prace Muz. Szafera 2: 175-198.
Michalik S. 1990c. Tempo i kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej na przykładzie charakterystycznych obiektów chronionych w Polsce południowej - The role and trends of the anthropogenic changes of vegetation, exemplified by some characteristic protected objects in Southern Poland. W: Klimek K. (red.). Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce Południowej - funkcje, waloryzacja, perspektywy. Studia Naturae. Suplement: 111-140.
Michalik S. 1990d. Ochrona rezerwatowa a antropogeniczne przeobrażenia szaty roślinnej - Conservation in nature reserves and anthropogenic transformations of vegetation. W: Denisiuk Z. (red.). Ochrona rezerwatowa w Polsce. Stan aktualny i kierunki rozwoju. Studia Naturae, ser. A, 35: 81-93.
Mowszowicz J., Olaczek R., Sowa R., Urbanek H. 1967. Rezerwat lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos Scop.) w uroczysku Dębowiec - Le tilleul ä grandes feuilles Tilia platyphyllos Scop, dans la foret de Dębowiec. Pr. Wydz. Mat. Przyr. Łódzkiego Tow. Nauk. 102: 1-62.
Muller S. 2002. Appropriate agricultural management practices required to ensure conservation and biodiversity of environmentally sensitive grassland sites designated under Natura 2000. Agric. Ecosyst. Environ. 89: 261-266.
Muller S., Dutoit T.H., Alard D., Grévilliot F. 1998. Restoration and rehabilitation of species-rich grasslands in France: a review. Restor. Ecol. 6: 94-101.
Odum E.P. 1982. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Pawlaczyk P, Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R. 2001. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. T 1. PWN, Warszawa: 237-269.
Pożaryski W. 1971. Tektonika elewacji radomskowskiej - The tectonics of the Radomsko elevation. Rocz. Pol. Tow. Geol. 41, 1: 169-179.
Szafer W. 1977. Szata roślinna Polski niżowej. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. T. 2. PWN, Warszawa: 17-188.
Weis J.S., Weis P. 2003. Is the invasion of the common reed, Phragmites australis, into tidal marshes of the eastern US an ecological disaster? Marine Pollution Biulletin 46: 816-820.
Witosławski P. 1988. Tofieldia calyculata (L.) Whlb. i inne interesujące gatunki z okolic Bąkowej Góry na Wzgórzach Radomszczańskich - Tofieldia calyculata (L.) Whlb. and other interesting species from the vicinity of the village Bąkowa Góra (Radomsko Hills, Central Poland). Fragm. Flor. Geobot. 33, 1/2: 3-9.
Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Zarzycki K., Korzeniak U. (eds). Biodiversity of Poland. Vol. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

227

End page:

240

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120328

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 9, 2020

Number of object content downloads / hits:

163

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iop/publication/124852

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information