polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace doktorskie

Publication structure:
 • Prace doktorskie
  • Janowski, Józef (1928- ), 1983, Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Cz. 1, Tekst
  • Janowski, Józef (1928- ), 1983, Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Cz. 2, Materiał ilustracyjny
  • Turska, Krystyna (1933- ), 1984, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów
  • Rysiewska, Teresa (1947- ), 1983, Archeologiczne wskaźniki struktury rodowej na przebadanych antropologicznie cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. T. 1, Tekst
  • Rysiewska, Teresa (1947- ), 1983, Archeologiczne wskaźniki struktury rodowej na przebadanych antropologicznie cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. T. 2, Materiały
  • Brzeziński, Wojciech, 1983, Zastosowanie urządzeń ogniowych w gospodarce na ziemiach Polski u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza
  • Główka, Dariusz, 1991, Gospodarka w dobrach parafialnych na Mazowszu w XVI-XVIII wieku
  • Główka, Dariusz, 1991, Gospodarka w dobrach parafialnych na Mazowszu w XVI-XVIII wieku : [aneks (tabele)]
  • Słupecki, Leszek Paweł (1956- ), 1989, Organizacja przestrzeni sakralnej u Słowian Zachodnich w okresie wczesnego średniowiecza przed przyjęciem chrześcijaństwa. [1], Tekst
  • Słupecki, Leszek Paweł (1956- ), 1989, Organizacja przestrzeni sakralnej u Słowian Zachodnich w okresie wczesnego średniowiecza przed przyjęciem chrześcijaństwa. [2], Przypisy i ilustracje
  • Nowicki, Krzysztof (archeolog), 1989, Topografia miast na Krecie w późnej epoce brązu. T. 1, Tekst. [Cz. 1]
  • Nowicki, Krzysztof (archeolog), 1989, Topografia miast na Krecie w późnej epoce brązu. T. 1, Tekst. [Cz. 2]
  • Nowicki, Krzysztof (archeolog), 1989, Topografia miast na Krecie w późnej epoce brązu. [T. 3], Tablice
  • Nowicki, Krzysztof (archeolog), 1989, Topografia miast na Krecie w późnej epoce brązu. [T. 4], Ryciny
  • Kalinowski, Wojciech (1919-1992), 1960, Budownictwo przemysłowe manufaktur włókienniczych w Królestwie Polskim 1815-1830. [1], Tekst
  • Kalinowski, Wojciech (1919-1992), 1960, Budownictwo przemysłowe manufaktur włókienniczych w Królestwie Polskim 1815-1830. [2],Ilustracje. Cz. 1
  • Kalinowski, Wojciech (1919-1992), 1960, Budownictwo przemysłowe manufaktur włókienniczych w Królestwie Polskim 1815-1830. [3],Ilustracje. Cz. 2
  • Poklewski-Koziełł, Tadeusz (1932- ), [ante 1961], Misy brązowe z XI, XII i XIII wieku
  • Abramowicz, Andrzej (1926-2011), 1960, Sztuka Słowian lechickich X-XIII w. i jej stosunek do sztuki romańskiej : z zagadnień genezy polskiej kultury artystycznej
  • Tabaczyński, Stanisław (1930- ), 1960, Funkcje pieniężne skarbów wczesnopolskich
  • Dembińska, Maria (1916-1996), [ante 1963], Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem XIV-go i XV-go wieku
  • Dymaczewski, Aleksander (1930-1984), 1961, Osadnictwo okresów późnolateńskiego i rzymskiego na Pomorzu Zachodnim
  • Kietlińska, Alina, [ca 1961], Struktura społeczna plemion kultury wenedzkiej (grupa przeworska). [1], Tekst i tabele
  • Kietlińska, Alina, [ca 1961], Struktura społeczna plemion kultury wenedzkiej (grupa przeworska). [2], Matriały : inwentarze grobów, diagramy
  • Kowecka, Elżbieta (1929-2001), [ca 1961], Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich od połowy XVIII do lat 70-tych XIX w.
  • Seidler-Wiślański, Tadeusz, 1960, Geneza i podstawy gospodarcze kultury amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej
  • Żak, Jan (1923-1990), 1959, Kontakty handlowe społeczeństw zachodnio-słowiańskich ze skandynawskimi w VI do VIII wieku n. ery. Cz. 1, Tekst
  • Żak, Jan (1923-1990), 1959, Kontakty handlowe społeczeństw zachodnio-słowiańskich ze skandynawskimi w VI do VIII wieku n. ery. Cz. 2, Ryciny
  • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1961, Kalisia Ptolemeuszowa w świetle badań archeologicznych
  • Schild, Romuald (1936- ), 1961, Chronologia przemysłów cyklu mazowszańskiego i przemysłów pokrewnych na tle chronologii późnego paleolitu górnego Europy środkowej i zachodniej. [1, Tekst]
  • Schild, Romuald (1936- ), [1961], Chronologia przemysłów cyklu mazowszańskiego i przemysłów pokrewnych na tle chronologii późnego paleolitu górnego Europy środkowej i zachodniej. [2, Tablice]
  • Przewoźna-Armon, Krystyna (1929- ), 1961, Osadnictwo ludności kultury grobów jamowych na Pomorzu Wschodnim. [1, Tekst]
  • Przewoźna-Armon, Krystyna (1929- ), 1961, Osadnictwo ludności kultury grobów jamowych na Pomorzu Wschodnim. [2], Część ilustracyjna
  • Rosłanowski, Tadeusz, 1962/3, Recherches sur le patriciat dans les villes de la Moyenne Rhénanie septentrionale : (fin du XIe - début XIVe siècles)
  • Różycka-Glassowa, Maria, 1962, Gospodarka i produkcja rolna wielkiej własności w Polsce w II połowie XVIII wieku : (na przykładzie dóbr Potockich : klucz roski, boćkowski, trościański i pratuliński oraz dóbr białostockich)
  • Hołowińska, Zofia (1928-2010), 1962, Świeckie złotnictwo XII i XIII wieku w Polsce
  • Kaźmierczyk, Józef (1926-1993), 1962, Grody wczesnośredniowieczne plemienia Opolan na tle osadnictwa
  • Zbierski, Andrzej (1926- ), 1962, Port gdański na tle miasta X-XIII wieku. [1, Tekst]
  • Zbierski, Andrzej (1926- ), 1962, Port gdański na tle miasta X-XIII wieku. [2], Fotografie
  • Molenda, Danuta (1931-2004), [ante 1972], Górnictwo rud ołowiu i srebra na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. [1], Tekst
  • Molenda, Danuta (1931-2004), [ante 1972], Górnictwo rud ołowiu i srebra na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w. [2], Przypisy, tablice. ilustracje
  • Dekówna, Maria, 1962, Kontakty handlowe Polski z innymi obszarami w okresie od poł. X do k. XII w. [1], Tekst i tablice
  • Dekówna, Maria, 1962, Kontakty handlowe Polski z innymi obszarami w okresie od poł. X do k. XII w. [2], Aneks : (publikacja źródeł)
  • Dąbrowska, Elżbieta (archeolog), [1963], Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi wiślickiej. [2], Materiały
  • Rutkowski, Bogdan (1930-2004), [s. d.], Sarkofagi gliniane i drewniane na Krecie egejskiej. [1, Tekst]
  • Machnik, Jan (1930- ), 1962, Podstawy podziału i chronologii relatywnej kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. [1, Tekst]
  • Machnik, Jan (1930- ), 1962, Podstawy podziału i chronologii relatywnej kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce. [2], Tablice i mapy
  • Zbierski, Andrzej (1926- ), 1962, Port gdański na tle miasta X-XIII wieku. [3], Plany
  • Wąsowicz, Aleksandra (1932-2015), 1962, Obróbka drewna w starożytnej Grecji
  • Kempisty, Andrzej (1930- ), [s. d.], Obrządek pogrzebowy w okresie wpływów rzymskich na Mazowszu. Cz. 1
  • Kempisty, Andrzej (1930- ), [s. d.], Obrządek pogrzebowy w okresie wpływów rzymskich na Mazowszu. Cz. 2
  • Kempisty, Andrzej (1930- ), [s. d.], Obrządek pogrzebowy w okresie wpływów rzymskich na Mazowszu. [Cz. 3], Tablice
  • Ziomecki, Juliusz (1928- ), 1962, Warsztat ceramiczny w starożytnej Grecji : rozwój techniczny miejsca produkcji. [1, Tekst]
  • Ziomecki, Juliusz (1928- ), 1962, Warsztat ceramiczny w starożytnej Grecji : rozwój techniczny miejsca produkcji. [2, Tablice]
  • Biernacka, Maria ( -2007), [ante 1966], Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu
  • Klichowska, Melania, 1963, Rośliny naczyniowe w znaleziskach kulturowych Polski Północno-Zachodniej na przestrzeni czasu od neolitu do wczesnego średniowiecza
  • Nowicka, Maria (1927- ), 1964, Budownictwo mieszkalne w Egipcie hellenistycznym. [1, Tekst]
  • Nowicka, Maria (1927- ), 1964, Budownictwo mieszkalne w Egipcie hellenistycznym. [2, Ilustracje]
  • Hilczer-Kurnatowska, Zofia (1932-2013), 1963, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. [1, Tekst]
  • Hilczer-Kurnatowska, Zofia (1932-2013), 1963, Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. [2], Ilustracje
  • Różycka, Maria Teresa., 1963, Plemiona kultury łużyckiej w okresie halsztackim na Śląsku środkowym
  • Moliński, Bogdan., 1964, Teoretyczne i metodologiczne elementy etnologii, antropologii kultury i afrykanistyki w Stanach Zjednoczonych P. A.
  • Paprocka, Wanda (1931- ), 1965, Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi kurpiowskich od końca XIX w. do chwili obecnej
  • Bazińska, Barbara, 1965, Przemiany w warunkach życia i pozycji społecznej kobiety na wsi podlaskiej w ciągu ostatnich trzech generacji : (na podstawie badań terenowych w 2 wsiach powiatu węgrowskiego, woj. warszawskie)
  • Więckowska, Hanna (1927-2013), 1965, Zróżnicowanie kulturowe w mezolicie Polski
  • Kurnatowski, Stanisław (1929-2015), 1965, Przemiany terytoriów osadniczych Ziemi Lubuskiej w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu. [1]
  • Kurnatowski, Stanisław (1929-2015), 1965, Przemiany terytoriów osadniczych Ziemi Lubuskiej w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu. [Cz. 2, Zestawienie stanowisk i bibliografia]
  • Tabaczyńska, Eleonora, 1965, Początki szklarstwa weneckiego
  • Balcerzak, Elżbieta, [ante 1968], Zaopatrzenie w wodę miast mazowieckich w 2-ej połowie XVIII wieku
  • Okulicz-Kozaryn, Łucja (1933-1999), 1965, Kultura kurchanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. [1]
  • Okulicz-Kozaryn, Łucja (1933-1999), 1965, Kultura kurchanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. [2], Ilustracje i mapy
  • Okulicz-Kozaryn, Jerzy (1931- ), 1965, Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych (w okresie od końca II w. przed naszą erą do V w. n.e.). Cz. 1
  • Komorowski, Zygmunt (1925-1992), 1966, Wieś, miasto i oświata w procesie formowania się nowoczesnego społeczeństwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej
  • Lodowski, Jerzy, 1966, Grody wczesnośredniowieczne (VI-XII wieku) Śląska środkowego na tle osadnictwa
  • Krzak, Zygmunt (1933- ), 1966, Kultura złocka. [1, Tekst]
  • Krzak, Zygmunt (1933- ), 1966, Kultura złocka. [2, Ilustracje]
  • Filipowiak, Władysław (1926- ), 1967, Niani : stolica średniowiecznego królestwa Mali
  • Zoll-Adamikowa, Helena (1931-2000), 1967, Rytuał ciałopalny Słowian na terenie Polski. Cz. 1
  • Zoll-Adamikowa, Helena (1931-2000), 1967, Rytuał ciałopalny Słowian na terenie Polski. Cz. 2, Katalog źródeł
  • Zoll-Adamikowa, Helena (1931-2000), 1967, Rytuał ciałopalny Słowian na terenie Polski. Cz. 3, Ryciny
  • Woźniak, Zenon (1931- ), 1966, Osadnictwo celtyckie w Polsce południowej. 1
  • Woźniak, Zenon (1931- ), 1966, Osadnictwo celtyckie w Polsce południowej. Cz. 2
  • Woźniak, Zenon (1931- ), 1966, Osadnictwo celtyckie w Polsce południowej. Cz. 3
  • Woźniak, Zenon (1931- ), 1966, Osadnictwo celtyckie w Polsce południowej. [4], Tablice
  • Domański, Grzegorz (1939- ), 1966, Zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej
  • Olędzki, Jacek (1933-2004), 1968, Sztuka Kurpiów na tle artystycznej twórczości ludowej w Polsce XIX-XX w.
  • Kubiak, Stanisław, 1967, Monety pierwszych Jagiellonów : (1386-1444)
  • Szyfer, Anna (1931- ), [ante1969], Tradycyjna wiedza i wierzenia ludowe na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia : (na przykładzie ludowej astronomii i mwtrologii)
  • Kobusiewicz, Michał (1939- ), 1968, Paleolit schyłkowy i mezolit w środkowo zachodniej części Nizny Wielkopolskiej
  • Terlecki, Władysław (1904-1967), 1966, Mennica warszawska : 1766-1965. Cz. 1, Tekst
  • Terlecki, Władysław (1904-1967), 1966, Mennica warszawska : 1766-1965. Cz. 2, Załączniki
  • Biernacka-Lubańska, Małgorzata (1933- ), 1968, Wodociągi rzymskie w Mezji Dolnej i północnej Tracji. [1, Tekst]
  • Biernacka-Lubańska, Małgorzata (1933- ), 1968, Wodociągi rzymskie w Mezji Dolnej i północnej Tracji. [2, Ilustracje]
  • Leopold, Wanda, [s. d.], Społeczno-kulturowe przeobrażenia Afryki współczesnej w świetle narodzin i rozwoju powieściopisarstwa Nigerii
  • Mikułowski-Pomorski, Jerzy (1937- ), Muzeum - Zamek w Łańcucie w jego ogólnonarodowych funkcjach kulturowych i jako lokalny czynnik miastotwórczy
  • Markowska, Danuta, [ante 1970], Przeobrażenia rodziny wiejskiej i społeczności lokalnej na Podlasiu od połowy XIX do połowy XX wieku w świetle ogólnych przemian społeczno-kulturowych
  • Rekłajtis, Elżbieta (1936- ), [ca 1969], Początki i rozwój idei narodu w Algierii
  • Rybicka, Irena, [ante 1974], Kształcenie zawodowe w górnictwie i hutnictwie Królestwa Polskiego w XIX w.
  • Młynarska-Kaletyn, Marta, 1970, Przemiany osadnictwa w dorzeczu Orli w XIII wieku
  • Przeniosło, Jacek, 1971, Wytwory metalowe z illiryjskich ośrodków Albanii
  • Barnycz-Gupieniec, Romana (1930- ), 1971, Budownictwo drewniane, mieszkalne we wczesnośredniowiecznym Gdańsku : (X-XIII w.)
  • Niesiołowska-Wędzka, Anna, 1961, Początki i rozwój grodów "kultury łużyckiej"
  • Soldenhoff, Bożena (1939- ), 1971, Konserwacja elementów konstrukcji drewnianych na przykładzie wczesnośredniowiecznych grodzisk. [1]
  • Soldenhoff, Bożena (1939- ), 1971, Konseracja elementów konstrukcji drewnianych na przykładzie wczesnośredniowiecznych grodzisk. [2], Wykresy i fotografie
  • Głosek, Marian (1941- ), 1971, Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce
  • Kołkówna, Stanisława, [s. d.], Techniki złotnictwa grecko-scytyjskiego z północnych terenów nadczarnomorskich. [1]
  • Kołkówna, Stanisława, [s. d.], Techniki złotnictwa grecko-scytyjskiego z północnych terenów nadczarnomorskich. [2, Ilustracje]
  • Bronicka-Rauhut, Jadwiga, [s. d.], Początki zespołu osadniczego w Czersku, w pow. Piaseczno : (VII-XII wiek n. e.). Cz. 1
  • Bronicka-Rauhut, Jadwiga, [s. d.], Początki zespołu osadniczego w Czersku, w pow. Piaseczno : (VII-XII wiek n. e.). Cz. 2, Źródła
  • Gromski, Jerzy, 1973, Kultura sanitarna Warszawy do końca XVIII w.
  • Ostoja-Zagórski, Janusz (1943- ), 1973, Grodzisko z wczesnej epoki żelaza w Jankowie pow. Inowrocław. [1]
  • Ostoja-Zagórski, Janusz (1943- ), 1973, Grodzisko z wczesnej epoki żelaza w Jankowie pow. Inowrocław. Cz. 2, Materiały
  • Ostoja-Zagórski, Janusz (1943- ), 1973, Grodzisko z wczesnej epoki żelaza w Jankowie pow. Inowrocław. [3, Ilustracje]
  • Gąssowska, Eligia, 1974, Elementy bizantyńskie w kulturze materialnej Słowian północno-zachodnich we wczesnym średniowieczu. T. 1
  • Gąssowska, Eligia, 1974, Elementy bizantyńskie w kulturze materialnej Słowian północno-zachodnich we wczesnym średniowieczu. T. 2, Aneksy
  • Gąssowska, Eligia, 1974, Elementy bizantyńskie w kulturze materialnej Słowian północno-zachodnich we wczesnym średniowieczu. T. 3, Tablice, mapy, ilustracje
  • Wawrzonowska, Zdzisława, 1974, Uzbrojenie i ubiór rycerski od XII do XIV wieku na Śląsku w świetle źródeł ikonograficznych. [1]
  • Wawrzonowska, Zdzisława, 1974, Uzbrojenie i ubiór rycerski od XII do XIV wieku na Śląsku w świetle źródeł ikonograficznych. [2, Ilustracje]
  • Dzieduszycka, Bożena, 1975, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kaszowie pow. Milicz. [1]
  • Dzieduszycka, Bożena, 1974, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kaszowie pow. Milicz. Cz. 2, Zestawienia tabelaryczne, materiały ilustracyjne
  • Mazurowski, Ryszard (1936- ), 1974, Podstawy wnioskowania o stopniu zniszczenia stanowisk archeologicznych w oparciu o analizę wskaźnikową badań powierzchniowych. [1]
  • Mazurowski, Ryszard (1936- ), 1974, Podstawy wnioskowania o stopniu zniszczenia stanowisk archeologicznych w oparciu o analizę wskaźnikową badań powierzchniowych. [2], Materiały
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1974, Przekształcenia terminologii i systemu pokrewieństwa u Mongołów Chałcha
  • Trzeciakowski, Jan (archeolog), 1972, Funkcjonalna interpretacja narzędzi mezolitycznych. Cz.1, Zarys historii badań nad mezolitem w Polsce.- Cz. 2, Podstawowa problematyka badań mezolitu w Polsce
  • Trzeciakowski, Jan (archeolog), 1972, Funkcjonalna interpretacja narzędzi mezolitycznych. Cz. 3, Zagadnienia analizy, systematyki i dokumentacji opisowej mezolitycznych zabytków kamiennych związanych z produkcją narzędzi
  • Godłowska, Marta, 1974, Rozwój osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty
  • Gąssowski, Jerzy (1926- ), [s. d.], Osada wczesnośredniowieczna. Cz. 4, Sandomierz. [1]
  • Gąssowski, Jerzy (1926- ), [s. d.], Osada wczesnośredniowieczna. Cz. 4, Sandomierz. [2], Przypisy
  • Wrześniowski, Andrzej, [s. d.], Ikonografia chrześcijańska przed Konstantynem
  • Nagrodzka-Majchrzyk, Teresa, 1976, Geneza miast u dawnych ludów tureckich : (VII-XII w.)
  • Makiewicz, Tadeusz, 1975, Osadnictwo kultury przeworskiej w rejonieJeziora Pakoskiego. [1]
  • Makiewicz, Tadeusz, 1975, Osadnictwo kultury przeworskiej w rejonieJeziora Pakoskiego. Cz. 2, Ilustracje
  • Białęcka, Felicja, 1976, Rejestr stanowisk archeologicznych jako element rozwoju metod dokumentacji i informacji naukowej
  • Krogulska, Maria, 1976, Geneza beockich terakot archaicznych. [1], Tekst
  • Krogulska, Maria, 1976, Geneza beockich terakot archaicznych. [2], Tablice
  • Chagdarsürüng, Cewelijn, 1976, La culture sprituelle des Mongols. [1]
  • Chagdarsurung, Cewelijn, 1976, La culture sprituelle des Mongols. [2]
  • Rydzewski, Jacek (1946- ), Przemiany stref zasiedlenia na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski w epoce brązu i żelaza. [1]
  • Rydzewski, Jacek (1946- ), 1977, Przemiany stref zasiedlenia na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski w epoce brązu i żelaza. [2]
  • Rydzewski, Jacek (1946- ), 1977, Przemiany stref zasiedlenia na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski w epoce brązu i żelaza. [3]
  • Dzieduszycki, Wojciech (1946- ), 1977, Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej. [1]
  • Dzieduszycki, Wojciech (1946- ), 1977, Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej. Cz. 2, Zestawienia tabelaryczne. Materiały ilustracyjne
  • Kiersnowska, Teresa, 1977, Dwór feudalny na południowym Mazowszu w XIII i XIV wieku. [1]
  • Kiersnowska, Teresa, 1977, Dwór feudalny na południowym Mazowszu w XIII i XIV wieku. [2]
  • Mossakowska, Wanda, 1977, Warsztat fotograficzny z 2 połowy XIX w. na przykładzie zakładu i twórczości Walerego Rzewuskiego w Krakowie. [1]
  • Mossakowska, Wanda, 1977, Warsztat fotograficzny z 2 połowy XIX w. na przykładzie zakładu i twórczości Walerego Rzewuskiego w Krakowie. [2]
  • Drozd-Piasecka, Mirosława, [s. d.], Współczesne zmiany tradycyjnego stosunku do ziemi : (studium wybranych wsi pow. otwockiego
  • Wrześniowski, Andrzej, [s. d.], Powstanie ikonografii chrześcijańskiej w I-III w.
  • Jaśkiewicz, Jacek, 1977, Rozwój elektrowni wodnych w Polsce do 1939 roku
  • Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. [1], Tekst
  • Malinowska-Łazarczyk, Halina., 1978, Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. [2], Załącznik : opis materiałów
  • Tomicki, Ryszard, 1978, Kosmogonia dualistyczna w Europie i Azji w XIX-XX wieku : studium etnoreligioznawcze
  • Berdecka, Anna, [ca 1978], Lokacje miast królewskich w Małopolsce w latach 1333-1370 : uposażenie, rozplanowanie przestrzenne i zabudowa
  • Wrońska, Jolanta (archeolog), [s. d.], Warszawskie środowisko archeologiczne w latach 1900-1918
  • Romanow, Jerzy, 1978, Kultura ceramiki wstęgowej kłutej na Śląsku. Cz.1, Teks
  • Romanow, Jerzy, 1978, Kultura ceramiki wstęgowej kłutej na Śląsku. Cz.2, Ryciny
  • Romanow, Jerzy, 1978, Kultura ceramiki wstęgowej kłutej na Śląsku. Cz.3, Mapy
  • Rabęcka-Brykczyńska, Irena, 1979, Macellum carnificii : geneza i rozwój w Polsce w XIII wieku
  • Jadczyk, Irena, [s. d.], Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski
  • Godłowska, Marta, 1974, Rozwój osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty
  • Pokora, Jerzy, 1978, Początki tak zwanego nowego rolnictwa w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku
  • Kopacz, Jerzy, 1978, Krzemieniarstwo wczesnej epoki brązu w Iwanowicach
  • Gaul, Jerzy, 1980, Obieg pieniądza kruszcowego w zachodniej części strefy bałtyckiej w V-VI w.n.e.
  • Mogielnicka-Urban, Małgorzata, 1980, Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. T. 1, Tekst
  • Mogielnicka-Urban, Małgorzata, 1980, Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. T. 2, Objaśnienia do map, bibliografia, tabele
  • Mogielnicka-Urban, Małgorzata, 1980, Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. T. 3, Tablice
  • Urbańczyk, Przemysław, 1980, Formowanie się i struktura archeologicznych układów stratyfikacyjnych. T. 1, Tekst
  • Urbańczyk, Przemysław, 1980, Formowanie się i struktura archeologicznych układów stratyfikacyjnych. T. 2, Ilustracje
  • Będziński, Andrzej, 1980, Schyłkowy okres rękodzielniczej produkcji papieru w Kieleckiem i Radomskiem
  • Kruczek, Jan (1945- ), [ante 1983], Produkcja broni i oporządzenia jeździeckiego na Ziemi Pszczyńskiej od XVII do poł. w. XIX. [1]
  • Kruczek, Jan (1945- ), [ante 1983], Produkcja broni i oporządzenia jeździeckiego na Ziemi Pszczyńskiej od XVII do poł. w. XIX. [2], Ilustracje
  • Stawiarska, Teresa (1939- ), 1980, Ozdoby szklane z okresu wpływów rzymskich w północnej Polsce : (studium archeologiczno-technologiczne). T. 1, Tekst
  • Stawiarska, Teresa (1939- ), 1980, Ozdoby szklane z okresu wpływów rzymskich w północnej Polsce : (studium archeologiczno-technologiczne). T. 2, Aneksy, wykresy, mapy, tabele
  • Sulgostowska, Zofia, 1982, Prahistoria północnej części Europy centralnej u schyłku plejstocenu
  • Lehr, Urszula, 1983, Wierzenia w istoty nadzmysłowe a postawy i zachowania ludności w wybranych wsiach karpackich w Polsce
  • Gumiński, Witold, 1983, Osada kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym. T. 1, Tekst
  • Gumiński, Witold, 1983, Osada kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym. T. 2, Tabele, ilustracje
  • Czarnecka, Katarzyna (archeolog), 1983, Stosunki społeczne ludności kultury przeworskiej na podstawie analizy cmentarzysk z określeniami antropologicznymi. [1]
  • Czarnecka, Katarzyna (archeolog), 1983, Stosunki społeczne ludności kultury przeworskiej na podstawie analizy cmentarzysk z określeniami antropologicznymi. [2], Aneks : Zestawienie materiałów wykorzystanych w badaniach
  • Żemigała, Maria, 1984, System ogrzewczy zamku w Bolesławcu nad Prosną : (XIV-XVII w.)
  • Kowalska, Jolanta, 1985, Taniec jako forma przekazu treści kulturowych. [1, Tekst]
  • Kowalska, Jolanta, 1985, Taniec jako forma przekazu treści kulturowych. [2], Ilustracje
  • Paszkiewicz, Andrzej Eligiusz, 1985, Zabytki przemysłu wapienniczego w Polsce : funkcja i adaptacja
  • Maik, Jerzy, 1985, Wyroby włókiennicze z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza na Pomorzu. [1], Tekst
  • Maik, Jerzy, 1985, Wyroby włókiennicze z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza na Pomorzu. [2], Ilustracje
  • Tunia, Krzysztof, 1986, Geografia osadnictwa prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego strefy zachodniobeskidzkiej Karpat polskich. T. 1, Tekst, bibliografia
  • Tunia, Krzysztof, 1986, Geografia osadnictwa prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego strefy zachodniobeskidzkiej Karpat polskich. T. 2, Katalog stanowisk, mapy
  • Szymański, Adam, 1986, Młynarstwo wietrzne w Polsce w XIX i XX wieku. [1, Tekst]
  • Szymański, Adam, 1986, Młynarstwo wietrzne w Polsce w XIX i XX wieku. Cz. 2, Sygnaturowy wykaz miejscowości
  • Szymański, Adam, 1986, Młynarstwo wietrzne w Polsce w XIX i XX wieku. [3], Ryciny, mapy
  • Szymański, Adam, 1986, Młynarstwo wietrzne w Polsce w XIX i XX wieku. [4], Ilustracje
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1986, Zachowania ludyczne pasterzy mongolskich
  • Galiński, Tadeusz, 1987, Mezolit Pomorza. [1], Tekst
  • Galiński, Tadeusz, 1987, Mezolit Pomorza. [2], Mapy i ryciny
  • Moździoch, Sławomir (1947- ), 1986, Organizacja gospodarcza państwa wczesnofeudalnego na Śląsku w X-XII wieku w świetle źródeł archeologicznych. [1], Tekst
  • Moździoch, Sławomir (1947- ), 1986, Organizacja gospodarcza państwa wczesnofeudalnego na Śląsku w X-XII wieku w świetle źródeł archeologicznych. [2], Ryciny
  • Dulinicz, Marek (1957-2010), [1987], Procesy osadnicze na Mazowszu : (od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesne średniowiecze). [3], Bibliografia, mapy, ryciny
  • Dulinicz, Marek (1957-2010), [1987], Procesy osadnicze na Mazowszu : (od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesne średniowiecze). [2], Aneksy, katalog
  • Modelski, Krzysztof, 1987, Wyroby z metali kolorowych w gospodarstwie domowym mieszczan poznańskich w XVIII wieku
  • Sowina, Urszula (1952- ), [s. d.], Socjotopografia późnośredniowiecznego Sieradza
  • Kosiński, Dionizy, 1989, Przemiany zasiedlenia dorzecza Orli od VI do połowy XIII w. T. 1, Tekst, ryciny
  • Kosiński, Dionizy, 1989, Przemiany zasiedlenia dorzecza Orli od VI do połowy XIII w. T. 2, Materiały
  • Pelisiak, Andrzej, 1988, Geografia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu w Polsce środkowej. [1]
  • Pelisiak, Andrzej, 1988, Geografia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu w Polsce środkowej. [2], Załączniki
  • Mierzwiński, Andrzej, 1990, Przemiany osadnicze na Śląsku w okresie trwania kultury łużyckiej. Cz. 1
  • Mierzwiński, Andrzej, 1990, Przemiany osadnicze na Śląsku w okresie trwania kultury łużyckiej. Cz. 2
  • Butent-Stefaniak, Barbara, 1991, Stosunki kulturowe i osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu. [1]
  • Butent-Stefaniak, Barbara, 1991, Stosunki kulturowe i osadniczei w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu. [2]
  • Małecka-Kukawka, Jolanta (1955- ), 1992, Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej w 2 połowie VI-IV tysiącleciu p. n. e.
  • Taracha, Piotr (archeolog), 1992, Broń w świecie egejskim w późnej epoce brązu. [1], Tekst. [Cz. 1]
  • Taracha, Piotr (archeolog), 1992, Broń w świecie egejskim w późnej epoce brązu. [1], Tekst. [Cz. 2]
  • Taracha, Piotr (archeolog), 1992, Broń w świecie egejskim w późnej epoce brązu. [1], Tekst. [Cz. 3]
  • Taracha, Piotr (archeolog), 1992, Broń w świecie egejskim w późnej epoce brązu. [4], Tablice i ryciny
  • Popławska, Dorota, 1992, Średniowieczne instrumenty muzyczne typu chordofonów na ziemiach Polski, Czech i Rusi
  • Kłosińska, Elżbieta (archeolog), 1992, Stosunki kulturowe i osadnicze w dorzeczu Warty w starszy okres epoki brązu. T. 1, Tekst, tablice , ryciny
  • Kłosińska, Elżbieta (archeolog), 1992, Stosunki kulturowe i osadnicze w dorzeczu Warty w starszy okres epoki brązu. T. 2, Katalog, tablice, mapy
  • Paszkiewicz, Borys (1959- ), 1993, Moneta i jej obieg w państwie Władysława Łokietka
  • Nogaj-Chachaj, Jolanta, 1993, Środowisko geograficzne a osadnictwo na Płaskowyżu Nałęczowskim w młodszej epoce kamienia. T. 1
  • Nogaj-Chachaj, Jolanta, 1993, Środowisko geograficzne a osadnictwo na Płaskowyżu Nałęczowskim w młodszej epoce kamienia. T. 2
  • Borkowski, Wojciech, 1993, System zagospodarowania złoża krzemieni pasiastych na polu eksploatacyjnym "Krzemionki" : próba rekonstrukcji
  • Rulewicz, Marian (1928- ), 1993, Rybołówstwo w nadmorskich miastach Pomorza we wczesnym średniowieczu. [1]
  • Rulewicz, Marian (1928- ), 1993, Rybołówstwo w nadmorskich miastach Pomorza we wczesnym średniowieczu. [2], Ilustracje
  • Ulmer, Andrzej, 1992, Rzymskie budownictwo wodociągowe w Hiszpanii. Cz. 1
  • Ulmer, Andrzej, 1992, Rzymskie budownictwo wodociągowe w Hiszpanii. Cz. 2
  • Ulmer, Andrzej, 1992, Rzymskie budownictwo wodociągowe w Hiszpanii. [3], Fotografie i ryciny
  • Ulmer, Andrzej, 1992, Rzymskie budownictwo wodociągowe w Hiszpanii. [4], Mapy
  • Kabaciński, Jacek, 1994, Akulturacja społeczności mezolitycznych Pojezierza Lubuskiego
  • Rębkowski, Marian (1960- ), 1994, Ceramika jako źródło poznania stosunków społeczno-kulturowych lokacyjnego Kołobrzegu. T. 1
  • Rębkowski, Marian (1960- ), 1994, Ceramika jako źródło poznania stosunków społeczno-kulturowych lokacyjnego Kołobrzegu. T. 2, Ryciny, tablice
  • Ogrodowska, Barbara, [post 1980], Tradycja we współczesnej kulturze wsi : (studium wsi sądeckiej)
  • Rybicka, Małgorzata (archeolog), 1995, Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chr. na Kujawach : kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. T. 1
  • Rybicka, Małgorzata (archeolog), 1995, Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chr. na Kujawach : kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. T. 2, Katalog, tabele
  • Rybicka, Małgorzata (archeolog), 1995, Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chr. na Kujawach : kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. T. 3, Ryciny
  • Demski, Dagnosław, 1995, Formy ludowego hinduizmu północno-zachodnich Indii
  • Winiarska-Kabacińska, Małgorzata, 1996, Gospodarka społeczności młodszego dryasu na Niżu Polskim w świetle analizy funkcjonalnej materiałów krzemiennych
  • Makowiecki, Daniel (1959- ), 1997, Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. [1]
  • Makowiecki, Daniel (1959- ), 1997, Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Cz. 2, Tabele i ryciny
  • Hoffmann, Mirosław J. (1958-), 1997, Kultura i struktury osadnicze u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w I tysiącleciu p. n. e. [1]
  • Hoffmann, Mirosław J. (1958-), 1997, Kultura i struktury osadnicze u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w I tysiącleciu p. n. e. T. 2, Katalog stanowisk, tablice, mapy
  • Litwin, Jerzy (1944- ), 1989, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku. T. 1
  • Litwin, Jerzy (1944- ), 1989, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku. T. 2, Album zdjęć i rysunków łodzi
  • Orzechowski, Szymon, 1998, Zaplecze osadnicze i środowiskowe warunki rozwoju starożytnego górnictwa i hutnictwa świętokrzyskiego. Cz. 1
  • Orzechowski, Szymon, 1998, Zaplecze osadnicze i środowiskowe warunki rozwoju starożytnego górnictwa i hutnictwa świętokrzyskiego. Cz. 2, Katalog stanowisk
  • Styczyńska, Anna, 1998, Liga Morska i Kolonialna a rozbudzanie zainteresowań etnografią pozaeuropejską społeczeństwa polskiego
  • Teske, Grzegorz, 1999, Sieć grodów wczesnopiastowskich z okolic Kalisza : studium archeologiczne. [1]
  • Teske, Grzegorz, 1999, Sieć grodów wczesnopiastowskich z okolic Kalisza : studium archeologiczne. [2], Katalog grodzisk
  • Teske, Grzegorz, 1999, Sieć grodów wczesnopiastowskich z okolic Kalisza : studium archeologiczne. [3], Ilustracje
  • Kasprzycka, Maria, [ante 1999], Tło hydrograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery
  • Bokiniec, Andrzej Zdzisław (1961- ), 1995, Początki epoki brązu na Pomorzu Wschodnim
  • Garbacz, Krzysztof (1958- ), 1998, Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. T. 1 (cz. I, II. 1. 2)
  • Garbacz, Krzysztof (1958- ), 1998, Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. T. 2 (cz. II. 3-5)
  • Garbacz, Krzysztof (1958- ), 1998, Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. T. 3, [Katalog stanowisk]
  • Garbacz, Krzysztof (1958- ), 1998, Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. T. 4, [Grzybów, woj. Tarnobrzeg, stan. 1 : opis obiektów i materiałów]
  • Garbacz, Krzysztof (1958- ), 1998, Kultura przeworska we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. T. 5, Rysunki obiektów ii zabytków ruchomych, [dokumentacja fotograficzna]
  • Adamczyk, Jan Leszek (1951- ), 1988, Przemiany przestrzenne i funkcje Wzgórza Zamkowego w Kilecach w latach 1637-1789. [1]
  • Adamczyk, Jan Leszek (1951- ), 1988, Przemiany przestrzenne i funkcje Wzgórza Zamkowego w Kilecach w latach 1637-1789. [2], Ilustracje. Cz. 1
  • Adamczyk, Jan Leszek (1951- ), 1988, Przemiany przestrzenne i funkcje Wzgórza Zamkowego w Kilecach w latach 1637-1789. [2], Ilustracje. Cz. 2
  • Kara, Michał (1964- ), 2000, Przemiany kulturowe związane z procesem formowania się państwa Piastów. Cz. 1
  • Kara, Michał (1964- ), 2000, Przemiany kulturowe związane z procesem formowania się państwa Piastów. Cz. 2
  • Kara, Michał (1964- ), 2000, Przemiany kulturowe związane z procesem formowania się państwa Piastów. [3], Ryciny
  • Jagodziński, Marek Franciszek, 2000, Osadnictwo między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu : pograniczny charakter stosunków etnicznych. [1]
  • Jagodziński, Marek Franciszek, 2000, Osadnictwo między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu : pograniczny charakter stosunków etnicznych. [2]
  • Jagodziński, Marek Franciszek, 2000, Osadnictwo między Wisłą a Pasłęką we wczesnym średniowieczu : pograniczny charakter stosunków etnicznych. [3], Autoreferat
  • Włodarczak, Piotr, 2000, Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej
  • Czerwiński, Tomasz (1950- ), 2001, Dom wiejski na Mazowszu północnym i jego wyposażenie w drugiej połowie XIX i pierwszej połówie XX wieku
  • Strączek, Tomasz, 2001, Budowa tradycyjnego domu chłopskiego w Polsce i w Macedonii
  • Pyrgała, Jerzy, 1966, Osadnictwo okresu późnolateńskiego i rzymskiego między Wisłą a dolną Wkrą na tle osadnictwa na Mazowszu
  • Lejmbach, Barbara, 1976 / 1977, Roślinność rzeki Wkry i jej dopływów na tle niektórych warunków siedliskowych
  • Fiedorczuk, Jan (1959-2003), 2001, Organizacja przestrzeni obozowisk późnopaleolitycznego kompleksu mazowszańskiego w dorzeczu Wisły
  • Urbańska-Szymoszyn, Anna, 2003, Św. Wojciech w polskiej kulturze współczesnej i miejsca związane z jego kultem. [1]
  • Urbańska-Szymoszyn, Anna, 2003, Św. Wojciech w polskiej kulturze współczesnej i miejsca związane z jego kultem. Cz. 2, Aneks
  • Garbaczewski, Witold, 2004, Ikonografia monet piastowskich : (1173-ok. 1280). [1]
  • Garbaczewski, Witold, 2004, Ikonografia monet piastowskich : (1173-ok. 1280). [2], Ilustracje
  • Milewska-Młynik, Anna, 2002, Polscy zesłańcy polityczni o Kazachach i ludach sąsiednich : uwarunkowania postaw i opinii
  • Szczurek, Tadeusz, 2003, Obrót pieniężny w Nowej Marchii w okresie askańskim : (ok. 1250-1319). Cz. 1
  • Szczurek, Tadeusz, 2003, Obrót pieniężny w Nowej Marchii w okresie askańskim : (ok. 1250-1319). Cz. 2, Inwentarze
  • Szczurek, Tadeusz, 2003, Obrót pieniężny w Nowej Marchii w okresie askańskim : (ok. 1250-1319). Cz. 3, Mapy
  • Szczurek, Tadeusz, 2003, Obrót pieniężny w Nowej Marchii w okresie askańskim. [4]
  • Górski, Jacek, [ca 2004], Datowanie i zróżnicowanie wewnętrzne kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej. T. 1
  • Górski, Jacek, [ca 2004], Datowanie i zróżnicowanie wewnętrzne kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej. T. 2
  • Górski, Jacek, [ca 2004], Datowanie i zróżnicowanie wewnętrzne kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej. T. 3, Katalog materiałów
  • Górski, Jacek, [ca 2004], Datowanie i zróżnicowanie wewnętrzne kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej. T. 4, Tablice
  • Nowiński, Jerzy Tomasz, 2003, Symbolika obrzędowa grzechotek glinianych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. [1]
  • Nowiński, Jerzy Tomasz, 2003, Symbolika obrzędowa grzechotek glinianych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. [2, Tablice i mapy, katalog]
  • Stanisławski, Błażej (1970- ), 2003, Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina, a rekonstrukcja procesów kulturowych
  • Zych, Renata, 2004, Kultura pucharów lejkowatych w południowo-wschodniej Polsce
  • Baniowska, Ewa, [post 2004], Współczesna wieś karpacka w Polsce w aspekcie współdziałania i pomocy wzajemnej
  • Domżalski, Krzysztof, 2005, Późnorzymska terra sigillata w regionie Bosporu Kimmeryjskiego. [1], Tekst
  • Domżalski, Krzysztof, 2005, Późnorzymska terra sigillata w regionie Bosporu Kimmeryjskiego. [2], Skróty, bibliografia, aneksy, katalog, tablice
  • Wywrot-Wyszkowska, Beata, 2005, Średniowieczne skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu
  • Pyzel, Joanna, 2006, Społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. [1]
  • Pyzel, Joanna, 2006, Społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. [2], Aneks
  • Czekaj-Zastawny, Agnieszka, 2005, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. T. 1
  • Czekaj-Zastawny, Agnieszka, 2005, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. T. 2, Katalog
  • Beszterda, Rafał, 2006, Bracia morawscy na pograniczu indyjsko-tybetańskim : wpływ ich działalności na lokalne zmiany kulturowe i recepcję kultur himalajskich w Europie
  • Koszałka, Joanna, 2006, Środowisko przyrodnicze i użytkowanie roślin we wczesnośredniowiecznym Poznaniu : perspektywa archeobotaniczna
  • Sadowska-Topór, Jolanta, 2006, Starożytne drogi bagienne dolinie rzeki Dzierzgoń na tle analogii z Niżu Europejskiego. [1]
  • Sadowska-Topór, Jolanta, 2006, Starożytne drogi bagienne dolinie rzeki Dzierzgoń na tle analogii z Niżu Europejskiego. [2], Ryciny
  • Szczepaniak-Kroll, Agnieszka, 2007, Zmiana i trwanie tożsamości etnicznej na przykładzie poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego w okresie XVIII-XX w. : przypadek Bajerleinów i Dittrichów
  • Sobkowiak-Tabaka, Iwona, 2008, Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry. [1]
  • Sobkowiak-Tabaka, Iwona, 2008, Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry. [2], Katalog
  • Kowalska, Anna Bogumiła, 2008, Wytwórczość skórzana w gospodarce i kulturze wczesnośredniowiecznego Szczecina. [1]
  • Kowalska, Anna Bogumiła, 2008, Wytwórczość skórzana w gospodarce i kulturze wczesnośredniowiecznego Szczecina. [2], Katalog
  • Kwiatkowska, Olga, 2008, Obraz nieopisany : wizerunek nowoosadników w perspektywie społeczności lokalnej
  • Bobrowski, Przemysław, 2009, Eksploatacja zasobów surowców krzemiennych Niżu Polskiego przez społeczności pradziejowe. [1]
  • Bobrowski, Przemysław, 2009, Eksploatacja zasobów surowców krzemiennych Niżu Polskiego przez społeczności pradziejowe. [2], Katalog, tablice
  • Kolenda, Justyna, 2009, Wieś w Polsce wczesnośredniowiecznej. [1]
  • Kolenda, Justyna, 2009, Wieś w Polsce wczesnośredniowiecznej. [2], Katalog analizowanych osiedli
  • Bugaj, Urszula, 2009, Tradycja i zmiana : recepcja obrządku ciałopalnego w epoce brązu na ziemiach polskich. [1]
  • Bugaj, Urszula, 2009, Tradycja i zmiana : recepcja obrządku ciałopalnego w epoce brązu na ziemiach polskich. [2], Katalog tekstowy. Cz. 1, A-K
  • Bugaj, Urszula, 2009, Tradycja i zmiana : recepcja obrządku ciałopalnego w epoce brązu na ziemiach polskich. [3], Katalog tekstowy. Cz. 2, L-Z
  • Godyń, Maria, 2010, Odrębność terytorialna i kulturowa w pamięci mieszkańców przesiedlonych społeczności karpackich : (Maniowy, Kluszkowce, Bőződújfalu)
  • Sobieraj, Jarosław (1968- ), 2010, Kultura ceramiki sznurowej pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem. Cz. 1
  • Sobieraj, Jarosław (1968- ), 2010, Kultura ceramiki sznurowej pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem. Cz. 2
  • Kędzierski, Adam (archeolog), 2011, Wczesnośredniowieczny skarb monet z miejscowości Słuszków koło Kalisza : pochodzenie, typologia i chronologia młodszych typów denarów krzyżowych
  • Auch, Michał, 2011, Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski
  • Papiernik, Piotr, 2005, Krzemieniarstwo kultury lendzielskiej w rejonie Brześcia Kujawskiego
  • Baranowski, Tadeusz (archeolog), 1986, Przemiany osadnicze w dorzeczu środkowej Prosny w okresie istnienia kultury przeworskiej. [1]
  • Baranowski, Tadeusz (archeolog), 1986, Przemiany osadnicze w dorzeczu środkowej Prosny w okresie istnienia kultury przeworskiej. [2], Ryciny
  • Dulinicz, Marek (1957-2010), 1987, Procesy osadnicze na Mazowszu : (od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesne średniowiecze). [1], Tekst
  • Bartyś, Julian (1923-1982), Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i I połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej