polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XVIII (2012)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XVIII (2012)
   • Napis, Seria XVIII (2012), Spis treści
   • Wolska B., Pąkciński M. - Tabu i wstyd w literaturze i kulturze [Wstęp]
   • Banaś-Korniak T. - "Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę". O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach)
   • Maciejewska I. - Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym. Próby przełamywania tabu
   • Dąbrowski S. P. - Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu
   • Wolska B. - Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia
   • Chojnowski Z. - W mazurskiej gęstwinie zakazów i powinności. Uwagi o opowieści Marcina Gerssa "Jest Bóg!"
   • Bąbel A. - Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w.
   • Budrewicz T. - Zasada 3 P - o czym milczą rodziny w powieści pozytywizmu?
   • Pycka A. M. - Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa
   • Szleszyński B. - Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami"
   • Lewenstam A. - "My nie jesteśmy: ty i ja. My jesteśmy czegoś katastrofalną tylko konsekwencją". Maria Jehanne Wielopolska pisze historię kobiet
   • Poniatowska I. - "Płcią opętani, gębą spętani". Tabu w powieści popularnej na przykładzie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza ("Bracia Dalcz i S-ka") i Witolda Gombrowicza ("Opętani")
   • Bocheński T. - Dwa teatry Witkacego
   • Sobieska A. - Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia o bezwstydzie - Leśmianowska fenomenologia wstydu
   • Budrowska K. - Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowaw PRL-u (1948-1958)
   • Pąkciński M. - Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.)
   • Pacukiewicz M. - Między wstydem a bezwstydem - kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego
   • Tuszyńska K. - Lesbijka, córka geja. Homoseksualizm - tabu - autonarracja w powieści graficznej "Fun Home. Tragikomiks rodzinny" Alison Bechdel
   • Stanny K. - Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw?
   • Kaliszewski W. - Grażyna Legutko, Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 509 s.
   • Wójcicki J. - Z powinszowaniem imienin. "Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011, Wydawnictwo IBL PAN, 320 s.
   • Pracownia Literatury II Połowy XIX Wieku IBL PAN - 2012 - Rok Bolesława Prusa. Sprawozdanie