polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XVII (2011)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XVII (2011)
   • Napis, Seria XVII (2011), Spis treści
   • Wolska B., Pąkciński M. - Jawne i ukryte w literaturze i kulturze [Wstęp]
   • Kuźma M. - Życiowe wybory wyczytane spomiędzy wydań. Analiza porównawcza dwóch wydań powieści Józefa Kossakowskiego: "Ksiądz Pleban"
   • Kaliszewski W. - Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty
   • Grabowska-Kuniczuk A. - Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci")
   • Dziugieł-Łaguna M. - Siebie skrywam na dnie… Aksjologiczno–biograficzny kontekst "Rodziny Połanieckich" Henryka Sienkiewicza
   • Utkowska B. - Poeci "bruLionu" - kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. "fioletowej" serii publikacji ("bibLioteka" 1992)
   • Frankowiak A. - "Wszystko zaczynało się od mojej obecności". Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka
   • Maciejewska I. - Szyfr w świecie miłosnego wyznania - uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu)
   • Walińska M. - Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby "mówienia mitologią"
   • Maksimowicz K. - Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich
   • Pąkciński M. - Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla
   • Ratajczak W. - Conrad i Arendt. Ujawnianie korzeni zła
   • Pacukiewicz M. - "Inna tkanina". Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada
   • Wydrych-Gawrylak M. - Relacja między alegorycznym obrazem a poetycką interpretacją rzeczywistości w wybranych emblematach staropolskich
   • Banaś-Korniak T. - Jawne i ukryte sądy o rzeczywistości w "Pismach" Jana Dzwonowskiego (na wybranych przykładach)
   • Bąbel A. - Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej
   • Pycka A. M. - Blaski i cienie życia aktorek końca XIX wieku pod piórem Gabrieli Zapolskiej
   • Śniadała P. - Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w "Kronice Polskiej" Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
   • Grabowski M. - Kody i zagadki w "spiskach" tatrzańskich
   • Wądolny-Tatar K. - Maskowanie gatunku. Kołysanka w liryce współczesnej
   • Budnik M. - Abecadło i propaganda. Cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945-1972
   • Tuszyńska K. - Sygnał w szumie - ukryte opowiadanie w komiksie Neila Gaimana
   • Rudolf E. I. - W poszukiwaniu świadomości - zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie "Limes inferior" Janusza A. Zajdla)
   • Szelwach G. - Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a
   • Dąbrowska M. - "Le vingt-un mai" - urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej. Obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku
   • Tuszyńska K. - Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczne
   • Berkan-Jabłońska M. - Grzegorz Szelwach "Listy Adama Mickiewicza (lata 1817-1833)", Nowy York 2006, PIASA Books, ss. 252.