polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria VII (2001)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria VII (2001)
   • Napis, Seria VII (2001), Spis treści
   • Wójcicki J. - Bellona, Klio, Kamena... Literatura wobec wojen [Wstęp]
   • Strzelczyk J. - Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu
   • Wybranowski D. - Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza
   • Nowak T. M. - Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku
   • Plewczyński M. - Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku
   • Janicki M. - Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.)
   • Pfeiffer B. - Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego
   • Byliński J. - Stanisław Borsza, Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem "Anno Domini" 1604
   • Gałaj R. - Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna
   • Oszczęda A. - Mała "Iliada — Nemezis kraju północnego" Jakuba Duszy Podhoreckego
   • Wójcicka U. - Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej
   • Buszewicz E. - Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
   • Kuran M. - Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego
   • Borek P. - Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie
   • Nagielski M. - Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej
   • Niedźwiedź J.- Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" — poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej
   • Rejter A. - Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego
   • Michałowska A. - Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku
   • Czamańska I. - Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej
   • Wagner M. - Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu
   • Roćko A. - Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy - świat wojen, żywiołów, niepokojów
   • Majewski W. - Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska
   • Treger B. - Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane)
   • Wichowa M. - Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości
   • Maksimowicz K. - Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792)
   • Jurczyk E. - Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku
   • Timofiejew A. - "Gdzie się dwóch światów stykają drogi...". Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego
   • Wójcicka Z. - Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki
   • Trojanowska B. - Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864
   • Rudkowska M. - Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Paja A. - Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa — "Omyłka" Bolesława Prusa
   • Majewski W. - Mazowieckie "pogranicze w ogniu" w "Krzyżakach" Sienkiewicza
   • Orłowski J. - Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej
   • Handke R. - Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki
   • Skoczek A. - Poezja stanu wojennego jako tekst kultury
   • Głażewski J. - Piotr Borek, "Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie", fortece, tradycja, Kraków, Collegium Columbinum, 2001, "Biblioteka Tradycji Literackich" nr VII, 423 s., 8 tabl. z ryc., indeks.
   • Borek P. - Renata Ryba, "Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000, ss. 157
   • Wąsala K. - Na pograniczu kategorii genologicznych
   • Dębska A. - "Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności" piszą wiersze o węgierskim październiku