polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XIX (2013)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XIX (2013)
   • Wolska B., Pąkciński M. - Wstęp
   • Banaś-Korniak T. - Zgodnie z zasadą decorum. Przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w "Trenach" Jana Kochanowskiego
   • Maciejewska I. - Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie – portrety członków Radziwiłłowskiej famili iz przemilczeniem w tle
   • Głażewski J. - Pani Roland i trauma Rewolucji
   • Dąbrowicz E. - Ojciec ze skazą… w literaturze i kulturze XIX wieku (przypadek Zygmunta Krasińskiego)
   • Budrewicz A. - Retoryka codziennej traumy ("Dombey i syn" Charlesa Dickensa)
   • Bąbel A. - Rodzinne oswajanie traumy. Anegdota, humor, bagatelizowanie jako strategie opowiadania o walce i zesłaniu we wspomnieniach o powstaniu 1863 r.
   • Budrewicz T. - Pokuta bez rozgrzeszenia. Samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku
   • Dzikowski M. - Bilans uczestnictwa.Rodzina w powieściach Stanisława Brzozowskiego
   • Utkowska B. - Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle. O Walce z szatanem Stefana Żeromskiego
   • Pycka A. M. - "Aby ta ofiara nie poszła na marne" - Stanisława Witkiewicza przesłanie do syna
   • Reputakowski P. - Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego
   • Pąkciński M. - Nowoczesność: opowieść o rodzinie bezimiennej
   • Spólna A. - Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne
   • Budrowska K. - Portret rodziny we wczesnych wierszach (publikowanych i niepublikowanych) Mieczysławy Buczkówny
   • Osiński D. M. - Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń
   • Kuciński P. - Getto jako narracja antysemicka
   • Morawiec A. - Deportacja z raju. O recepcji "Skrytek" Zofii Romanowiczowej
   • Adelgejm I. - "Tak oto urodziłem się w Gdańsku"... ("Odzyskanie” Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XIX wieku)
   • Tuszyńska K. - "Dojrzałam do niekomunistycznych butów". Mityzacja dzieciństwa jako sposób radzenia sobie z traumą
   • Szleszyński B. - Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze "The Last of Us")
   • Tazbir J. - Źle się dzieje w państwie… polskim
   • Fournier Kiss C. - Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskich Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – inspiracja czy przeróbka?
   • Stanny K. - Album rodzinny z traumą w tle
   • Kowalewska D. - Stultorum plena sunt omnia. Głupców pełno wszędzie?
   • Roćko A. - "Powtórne świata polskiego tworzenie" przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników
   • Wolska B. - Horacy okolicznościowy i użytkowy
   • Kaliszewski W. - Między scholastyką i Oświeceniem
   • Napis Seria XIX (2013), Spis treści