polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010
   • Winek T. - Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku?
   • Dopart B. - Ksiądz Robak
   • Schollenberger J. - „Wejść między sforę” – projekt duchowości zwierząt: Mickiewicz – Emerson
   • Banowska L. - „Przemilczane strefy”: Mickiewicz Miłosza jako nieznany geniusz
   • Markuszewska A. - Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości
   • Mazur A. - Wiek XXI patrzy na wiek XIX. Na marginesie książki Stanisława Wasylewskiego
   • Chodarcewicz K. - Kształtowanie i dzieło. Koncepcja procesu twórczego w myśli Friedricha Schlegla
   • Wiśniewska L., Mazan B. i in. - Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń
   • Strzyżewski M. - Konrad Górski jako badacz Mickiewicza (Próba rewizji krytycznej)
   • Caldarelli R. (Rudkowska M. Tł.) - Tajemnica rozbójnika: drobiazg mickiewiczowski
   • Fita S. - Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897. (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)
   • Kostkiewiczowa T. - Uwagi o nauczaniu przedmiotu „język polski” w dzisiejszej szkole
   • Żurek S. J. - O zmianach w polonistycznych dokumentach oświatowych od roku 2009 oraz w modelu egzaminowania od roku 2012
   • Bortnowski S. - Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona?
   • Wiśniewska L. - Szkolnictwo – zmiana paradygmatu
   • Nakielska-Kowalska A., Gołuński M. - „Obyś cudze dzieci uczył…” O formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicz
   • Berkan-Jabłońska M. - Dorota Siwicka, „Zapytaj Mickiewicza”, Gdańsk 2007
   • Rusek E. I. - Leszek Zwierzyński, „Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego”, Katowice 2008
   • Bąbel A., Kuniczuk-Grabowska A. - „Bolesław Prus: pisarz nowoczesny”, red. Jakub A. Malik, Lublin 2009
   • Loth R. - Henryk Sienkiewicz, „Listy”, t. 1–5, Warszawa 1977–2009
   • Janiak-Staszek A. - Beata K. Obsulewicz-Niewińska, „«Nieobałamucona» wrażliwość. Pisarze pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu”, Lublin 2008
   • Jaworski K. - „Polski cykl liryczny”, red. Krystyna Jakowska i Dariusz Kulesza, Białystok 2008; „Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej”, red. Anna Kieżuń i Dariusz Kulesza, Białystok 2010
   • Winek T. - „Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci”, red. Krzysztof Fijołek, Kraków 2010
   • Dusińska H. - Jadwiga Rużyło-Stasiakowa (1908–1989)
   • Wiśniewska L. - Konferencja „Mityczne postacie kultury w perspektywie komparatystycznej”
   • Piersiak T., Timofiejew A. - Konferencja o Wincentym Polu
   • Korotkich K. - Konferencja „Piękno Słowackiego”
   • Szeląg Z. - Książka na stulecie Liceum w Grójcu
   • Szypowska I. - Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w roku 2009
   • Starnawski J. - List do Redakcji
   • Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok III (XLV) 2010, Contents