polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012
   • Okulicz-Kozaryn R. - Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski
   • Ritz G. - Nowy polski tekst o Szwajcarii z perspektywy kobiet. Między romantyzmem a modernizmem
   • Igliński G. - W modnym kostiumie Fauna. Postacie „fauniczne” w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną
   • Lutomierski M. - Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich „Wiadomości” (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku)
   • Mrowcewicz J. - Między dwiema otchłaniami. Joris-Karl Huysmans „w drodze” od naturalizmu do naturalizmu mistycznego
   • Malec I. M. - Eugène Véron – zapomniane ogniwo polskiego modernizmu
   • Kostek Sz. - „Zjadła dziewica szlachcica, i trzeba się z tym zgodzić”. Genderowe konteksty „Aszantki” Włodzimierza Perzyńskiego
   • Chojnacka E. - Biografia artysty zaklęta w opowieści. O miejscu i roli bajki w „Próchnie” Wacława Berenta
   • Wojkiewicz R. - Sonet siostrzany. „Kinga i Johelet” Kazimiery Zawistowskiej a „Błogosławiona Salomea” Stanisława Wyspiańskiego
   • Jabłoński A. - Dziewiętnastowieczni protoplaści Stefana Grabińskiego według międzywojennej krytyki literackiej
   • Cybulski M. - Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
   • Kowalska M. - Cyprian Kamil Norwid i Gérard de Nerval wobec średniowiecznej recepcji postaci Orfeusza
   • Fournier Kiss C. - La figure de la sorcière dans la littérature du XIXe siècle (Jules Michelet, George Sand, Eliza Orzeszkowa)
   • Kuniczuk-Trzcinowicz A. - W poszukiwaniu formy i treści. „Sielanka. Obrazek leśny” Henryka Sienkiewicza
   • Kubik D. - Między epicką a dramatyczną wizją kultury „Górski wieniec” Petara II Petrovicia Njegoša w kontekście wykładów paryskich Adama Mickiewicza
   • Węgrzyn I. - Dylematy tradycjonalisty – wątpliwości reformatora – samotność twórcy. „Wieczory wołyńskie” Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Szladowski M. - Ciemne świecidła nadziei – starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (na przykładzie „Nocy bezsennych”)
   • Hamerski W. - Ironia romantyczna we wczesnej twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Jauksz M. - Postacie poezji. Nad mottami „Poety i świata” Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Czajkowska A. - Powieść jest kobietą
   • Skucha M. - „Nieszczęśliwe niewolnice”. „Dziennik Serafiny” Józefa Ignacego Kraszewskiego jako opowieść o „handlu kobietami”
   • Budrewicz A. - „Zygmuntowskie czasy” Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec Charlesa Dickensa
   • Lul M. - Zmory „teraźniejszego wieku” na seansie spirytystycznym Wokół „Trapezologionu” Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Kącka E. - Człowiek według Smilesa. Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmielowski, Orzeszkowa)
   • Szczepaniak M. - „Przygoda technoromantyczna” czy „romans z wojenką”? Konstrukcje męskości militarnej w literaturze austriackiej i polskiej w kontekście Wielkiej Wojny
   • Rytlewska K. - Szpital psychiatryczny jako przestrzeń zbrodni (Stanisław Lem – John Katzenbach – Karin Fossum)
   • Loth R. - Listy Jana Kasprowicza do Kazimierza Twardowskiego
   • Lekan-Mrzewka J.- Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882–1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego)
   • Boruc A. - Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako źródło informacji o książce
   • Ławski J. - Nareszcie o nieskończoności. Rec.: Mirosław Strzyżewski, „Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia”, Toruń 2010
   • Jokiel I. - Jarosław Ławski, „Mickiewicz – mit – historia. Studia”, Białystok 2010
   • Samborska-Kukuć D. - Józef Bachórz, „Spotkania z «Lalką». Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa”, Gdańsk 2010
   • Adamek- Świechowska A. - Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, „Między melodramatem a egzotyką: w kręgu lektury Sienkiewicza”, Poznań–Opole 2010
   • Stasiewicz K. - Litewskie wydanie listów hrabiego Jana Tyszkiewicza z podróży do Afryki. Rec.: Jan Tyszkiewicz, „Laiškai iš Zanzibaro 1891 m. – Listy z podróży do Zanzibaru 1891 r.”, sudarytojai V. Poviliūnas, I. Senulienė, Troki 2010
   • Saganiak M. - Postawa artystyczna jako postawa etyczna. Rec.: Maria Jolanta Olszewska, „Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy wieku XIX i I połowy XX wieku. Szkice”, Warszawa 2008
   • Sobieska A. - Paweł Wojciechowski, „Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury”, Lublin 2010
   • Budrowska K. - O carskiej cenzurze statystycznie. Rec.: Janusz Kostecki, „Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904”, Warszawa 2011
   • Jasionowicz S. - Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2010
   • Szypowska J. - Irena Szypowska (1933–2012) − Moja Mama (Wspomnienie o Irenie Szypowskiej). Aneks koleżeński (Dobrosława Świerczyńska)
   • Mika E. - Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Złoty Potok 2012
   • Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
   • Czajkowski K. - Józefa Mikołajtisa „złotopotocka” legenda o hrabim Zygmuncie Krasińskim
   • Głąb G. - „Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”. Konferencja naukowa zorganizowana w 100-lecie śmierci pisarza. Nałęczów, 13–16 czerwca 2012 roku
   • Wiśniewska I. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2011
   • Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok V (XLVII) 2012, Contents