polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013
   • Brzozowska S. - Teatr historii. Teatr wyobraźni. Juliusz Słowacki – Tadeusz Miciński
   • Igliński G. - Potrzeba nadziei. Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Az ember tragédiája”
   • Leszczyński M. - Profesora Lucyfera wykłady o paleontologii i kosmologii. „Kain” Lorda Byrona
   • Brylińska M. - Encyklopedia i szklana kula. „Bouvard i Pécuchet” Gustave’a Flauberta jako opowieść o poszukiwaniu kontaktu człowieka z cywilizacji
   • Kowalczuk U. - Przypominanie. Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości
   • Narolska A. - „Puszcza starożytna” Elizy Orzeszkowej
   • Wietecha A. - Pod kątem przeszłości i przyszłości – filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweli „Będzie wojna” Marii Konopnickiej
   • Górska-Szkop B. - Od archeologii wiedzy do futurologii informacji – „Faraon” Bolesława Prusa i „Wiedza tajemna w Egipcie” Juliana Ochorowicza
   • Obsulewicz B. K. - O „Echach muzycznych” Bolesława Prusa
   • Szargot B. - Motywy oniryczne w „Rodzinie Połanieckich”
   • Poniatowska I. - Małe miasteczko, tajemniczy dom, wielkie wynalazki i idee XIX wieku. „Człowiek bez jutra” Jana Zachariasiewicza
   • Makuch D. W. - Spotkanie z Obcym. Zmyślenie ograniczone w powieści „W nieznane światy” Władysława Umińskiego
   • Szargot M. - Galilaee vicisti? Rzecz o ostatniej scenie „Nie-Boskiej komedii”
   • Krawczak M. - „Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem”. Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej
   • Kulczycka D. - Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku-Paszy)
   • Adamkowicz-Iglińska B. - Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego
   • Chojnowski Z. - Przeszłość wyobrażona Mazurów Pruskich
   • Budrewicz T. - Rok 1888 – w ćwierćwiecze powstania, w wigilię nowego?
   • Sikora I. - „Jeżeli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć nie będzie…”. Rok 1863 w zapisach Elizy Orzeszkowej
   • Chojnacka E. - Z historii kart najpiękniejszych. Heroizm i tragizm w „Kryjakach” Marii Jehanne Wielopolskiej
   • Mazur A. - Archeologia dziewiętnastowiecznej pamięci w insurekcyjnym tryptyku Jarosława Iwaszkiewicza („Noc czerwcowa”, „Zarudzie”, „Heydenreich”)
   • Woldan A. - Das Rusalka-Motiv bei Puškin, Ševčenko und Mickiewicz – ein komparatistischer Versuch
   • Pronkiewicz O. - Rereading Fyodor Dostoevsky’s „Crime and Punishment” in Animated Cartoons
   • Kreft M. (Oprac.) - [„Dziwacy”]. Fragment nieukończonej powieści Elizy Orzeszkowej
   • Bordzoł P. (Oprac.) - Listy Leopolda Méyeta do Zygmunta Sarneckiego z lat 1887–1892
   • Kasica A. (Oprac.) - Wokół poezji Charles’a Baudelaire’a i Leconte’a de Lisle w tłumaczeniu „łajdackiej trójki” – Antoniego Langego, Zofii Trzeszczkowskiej i Zenona Przesmyckiego
   • Kościewicz K. - Wyobraźnia w okowach. Henryka Sienkiewicza potyczki z cenzurą. Rekonesans
   • Zdanowicz A. - Kultura książki w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Rec.: William St Clair, „The Reading Nation in the Romantic Period”, Cambridge 2007
   • Burzka-Janik M. - O obrzędowym charakterze cyklu „Dziadów” Adama Mickiewicza raz jeszcze. Rec.: Grażyna Charytoniuk-Michiej, „Obrzęd dziadów w dokumentach i cyklu Mickiewicza”, Warszawa 2011
   • Kuczera-Chachulska B. - Na marginesie książki Jana Zielińskiego „Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i «Śmierć świętego Józefa»” – kilka uwag. Rec.: Jan Zieliński, „Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i «Śmierć świętego Józefa»”, Lublin 2010
   • Cybulski Ł. - „Pan Tadeusz” i polska tradycja edytorska. Rec.: Teresa Winek, „«Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza. Autografy i edycje”, Toruń–Warszawa 2011, Lublin 2010
   • Antoniuk M. - Studium współmyślenia. Rec.: Eliza Kącka, „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida”, Warszawa 2012
   • Janicka A. - Aleksander Świętochowski – wokół monografii pisarza. Rec.: Dawid Maria Osiński, „Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli”, Warszawa 2011
   • Dopart B. - Tadeusz Ulewicz (1917–2012) − Był tu wśród nas… (Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Ulewiczu)
   • Wichowa M. - Jerzy Starnawski (1922–2012) − Profesor Jerzy Starnawski jako badacz literatury polskiej wieku XIX
   • Wystąpienie wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Jacka Wójcickiego na I Kongresie Towarzystw Naukowych (17–18 IX 2013)
   • Wiśniewska L. - Sprawozdanie z pracy Małego Forum Edukacyjnego TLiAM (I i II)
   • Cybulska A., Cybulski A. - Sprostowania i dopełnienia sienkiewiczowskie
   • Wiśniewska I. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2012
   • Sprostowania
   • Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013, Contents