polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XXII (2016)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XXII (2016)
   • Bąbel A., Grabowska-Kuniczuk A. - Wstęp
   • Dubisz S., Kaliszewski W. - Okruchy wspomnień
   • Kriegseisen W.- Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016) – wspomnienie czytelnika
   • Tazbir J. - Biblioteka. O stosunku Janusza Tazbira do książek
   • Ryczek W. - Metabasis: kilka słów o apostrofie
   • Maksimowicz K. - Tarcia polemiczne, „responsy” i trawestacje w szermierce poetyckiej schyłku XVIII wieku
   • Seweryn A. - Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin – Moniuszko)
   • Budrewicz T. - „Białe anioły z skrzydłami jasnemi” (konstelacja parafraz)
   • Budrewicz A. - Dickens, Drood i domysły
   • Szleszyński B. - „Breaking Bad” kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater
   • Bąbel A. - Ulotne jak dym? Kryptoreklama i przemiany obyczajów – o kampanii Polskiego Monopolu Tytoniowego na łamach „Kobiety Współczesnej” w latach 1931-1932
   • Korcz K. - Pastisz czy kontynuacja? „Powrót Wolanda albo nowa diaboliada” Witalija Ruczinskiego wobec „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa
   • Jarczykowa M. - Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie
   • Gorzycki W. - [Wiersze żałobne]
   • Błasińska A. - „Magdalena” Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji
   • Trzeszczkowska Z. - Wykaz trudności przekładowych sporządzony przez Zofię Trzeszczkowską
   • Mikuła E. - E-podręczniki a rozwój edytorstwa cyfrowego
   • Stanny K. - Oblicza przemian w Sztukach Pięknych
   • Komuda J. - Warunkiem trwałości jest przemiana. Prace studentów ASP w Warszawie
   • Barkowski I. - Niemcewicz w kanonie czy kanon Niemcewicza? Głos w dyskusji. Rec.: Julian Ursyn Niemcewicz, Mowy sejmowe 1788-1792, wybór i oprac. A. Czaja. Warszawa 2011
   • Mazurkowa B. - Młodzi łódzcy edytorzy o podróżach i innych ludzkich doświadczeniach. Rec.: Literackie obrazy podróży, red. Monika Urbańska, Łódź 2014. Doświadczenie, red. Monika Urbańska, Łódź 2014
   • Borkowska G. - Prus pisze wiersze. Rec.: Tadeusz Budrewicz, Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Kraków 2016
   • Kościewicz K. - Kultura schyłkowego PRL-u w nowych odczytaniach. Rec.: Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Warszawa 2015
   • Niciński K. - Powieść graficzna w poszukiwaniu metajęzyka. Rec.: Kamila Tuszyńska, Narracja w powieści graficznej, Warszawa 2015
   • Goławska K. - Sprawozdanie z naukowego sympozjum jubileuszowego „Na szlakach literatury…”, poświęconego Profesor Barbarze Wolskiej i okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej
   • Noty o autorach artykułów
   • Napis Seria XXII (2016), Spis treści