polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok XI (LIII) 2018

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok XI (LIII) 2018
   • Borkowska-Rychlewska A. - Uwagi o muzyce w „Kronice włoskiej” Teofila Lenartowicza. Od źródeł tradycji europejskiej ku estetyce i filozofii wieku XIX
   • Piotrowska M. - Wiek XIX w obrazach świetlanych
   • Forajter W., Kubkowski P. - Welocyped. Rower i mechanizmy nowoczesności
   • Janicka A. - „W chwili przesilenia”. Kształtowanie się obrazu pozytywizmu warszawskiego w latach 1903–1918 (Rekonesans)
   • Mazur A. - Problematyczne potomstwo „Pana Tadeusza”. Wokół pewnego tekstu rocznicowego
   • Chojnacka E. - Tragizm klęski i siła nadziei (wokół „Końca epopei” Kazimierza Przerwy-Tetmajera)
   • Szargot M. - Śmierć pułkownika (Wołodyjowskiego)
   • Szczepaniak M. - Mars w „ornamentach wojny”. Estetyka męskości militarnej i jej dewaluacja w kontekście Wielkiej Wojny
   • Ławski J. - Kosmografia wolności. „Nowe” pisma Tadeusza Micińskiego z lat 1914–1917
   • Gabryś-Sławińska M. - U progu Niepodległej. „Tygodnik Ilustrowany” w ostatnich miesiącach wojny
   • Węgrzyn I. - Antonina Domańska – szkic do portretu
   • Röskau-Rydel I. - Antonina Domańska (1853–1917). W środowisku rodzinnym Kremerów
   • Rogoż M. - Topografia Krakowa i innych miejsc w narracjach historycznych Antoniny Domańskiej
   • Ihnatowicz E. - Lud w lekcji Antoniny Domańskiej (w powieściach historycznych o czasach Piastów i Jagiellonów)
   • Stachura-Lupa R. - Lekcje świętości, lekcje cudowności. O „Legendachz życia świętych” Antoniny Domańskiej
   • Dybel P. - Schulz, Nietzsche i śmierć Boga
   • Wiśniewska L. - Wielka Wojna na Kresach a mity Boga i Natury w „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej
   • Pocheć E. - Rozważania o procesie dziejowym w późnej twórczości Wacława Berenta
   • Klatka U. - „Przyjaźń ze mną jak pozłacany tombak…”. O sztambuchu Heleny Kaplińskiej
   • Abramczyk M. - Satyra „na czasie”. Rec.: Franciszek Dzierżykraj-Morawski, Bajki, Warszawa 2017
   • Litwinowicz-Droździel M. - Między odą a instrukcją obsługi. Romantyzm i historia cywilizacyjna. Rec.: Wojciech Tomasik, "Romantycy i technika", Warszawa 2017
   • Forajter W. - Praktyka i myślenie życzeniowe. Rec.: Joanna Kubicka, "Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna", Warszawa 2016
   • Bednarek J. - Marianna, polityka i paranoja. Rec.: Elżbieta Wichrowska, "Marianna z Żeglińskich Dembińska. Polskie początki buntu kobiet", Kraków 2017
   • Wojciechowska E. - Co „Płeć Pantofla” mówi nam o dziewiętnastowiecznym rozumieniu męskości? Rec.: Tomasz Kaliściak, "Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku", Warszawa–Katowice 2016
   • Dżabagina A. - Psychoekonomia nowoczesnego pragnienia. Rec.: Wacław Forajter, "Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej", Katowice 2017
   • Kubicka J. - „Nieletnie” i „oświecone”. O kobietach czytających w XIX wieku. Rec.: Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016
   • Rogozińska M. - Dumny ze swojego pokolenia. Wspomnienie o Jerzym Romanie Krzyżanowskim (1922–2017)
   • Wiśniewska I. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych, zorganizowanych przez Oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2017
   • Wiek XIX, Rok XI (LIII) 2018, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok XI (LIII) 2018, Table of contents