Object

Planned object

Title: Striped Flint and the Krzemionki Opatowskie Mine, Poland. The Beginnings

Creator:

Piotrowska, Danuta

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Book

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Petrus-Zagroba, Alicja. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

The interest in striped flint from the Vistula River basin in prehistoric times is associated with articles published by Georg Wilke and Gustaf Kossinna. The works of these German prehistorians turned the attention of Stefan Krukowski to this raw material. In July 1922, Jan Samsonowicz, a geologist from Warsaw, discovered a Neolithic flint mine in the village of Krzemionki, at the time in Opatów district (central Poland). The first excavations of the mine were carried out by Józef Żurowski in 1925. In 1928 the State Archaeological Museum in Warsaw (PMA) was formed, the main archaeological institution in Poland. On the part of the Museum, its curator S. Krukowski took on the job of creating the Krzemionki reserve. He was supported by Roman Jakimowicz, the director of PMA. In the spring of 1928 Krukowski began excavations of the Neolithic mine shafts in Krzemionki. The first period of excavations was summed up in his work: Krzemionki Opatowskie (Krukowski 1939). The book played an important role in the development of the archaeology of prehistoric flint mining in Poland

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź ; Balcer, B. 1992. O wpływie Profesora Stefana Krukowskiego na rozwój problematyki badawczej neolitu i wczesnej epoki brązu. In J. Lech andJ. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 201–215 ; Bąbel, J.T. 1975. Zniszczenia, badania i ochrona rezerwatu w Krzemionkach, pow. Opatów, Wiadomości Archeologiczne 40 (2),149–177 ; Bąbel, J.T. 2014. ‘Krzemionki Opatowskie’, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska et al. (eds), Górnictwo epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum 1, 53–104 ; Bąbel, J.T. 2015. Krzemionki Opatowskie’ monument prehistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiasteg, Ostrowiec Świętokrzyski ; Borkowski, W. 1992. Koncepcja Prof. Stefana W. Krukowskiego utworzenia i ochrony rezerwatu pragórnictwa w Krzemionkach. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 225–232 ; Borkowski, W. (ed.). 2000. Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia, Warszawa, Metodyka Badań Archeologicznych 1 ; Brzoza, Cz. 2001. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), Kraków, Wielka Historia Polski 9 ; Childe, V.G. 1925. The Dawn of European Civiliztion, London ; Childe, V.G. 1932. Chronology of Prehistoric Europe: a Review, Antiquity 6 (22), 206–212 ; Kossinna, G. 1917. Meine Reise nach Westund Ostpreussen und meine Berufung zu Generalfeldmarschall v. Hindenburg im August 1915, Mannus 9 (1919), 119–195 ; Kossinna, G. 1918. Erläuterungen zur Karte der Funde gebänderter Feuersteingeräte (Taf. IV), Mannus 10 (1919), 202–206 ; Kossinna, G. 1919/20. Mein 60. Geburstag, Mannus 11/12 (1920), 230–231 ; Kozłowski, S. 2007. Stefan Krukowski: narodziny giganta, Warszawa, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 6 ; Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część I, Wiadomości Archeologiczne 5, 185–206 ; Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część II, Wiadomości Archeologiczne 7, 34–57 ; Krukowski, S. 1932a. Pierwsza charakterystyka stanowiska kopalnianego Krzemionki na podstawie jego pozostałości naziemnych, Wiadomości Archeologiczne 11, 53–56 ; Krukowski, S. 1932b. Première caractéristique de la station minière de Krzemionki au point de vue restes qui se trouvaient à sa surface, WiadomościArcheologiczne 11, 57–60 ; Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa. Lech, J. 1992. Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem krzemienia w Polsce (1919–1939). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 129–161 ; Lech, J. 1999. Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century, Warsaw ; Lech, J. 2013. Resource management in prehistoric siliceous rock mining: an archaeological perspective. In P. Anreiter et al. (eds), Mining in European history and its impact on Environment and human societies – Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ HiMAT, 7.10. November 2012, Innsbruck, Innsbruck, 13–19 ; Lech, J. (ed.). 1995. Archaeologia Polona, vol. 33. Special Theme: Flint Mining dedicated to the Seventh International Flint Symposium – Poland 1995, Warsaw ; Lech, J. and Piotrowska, D. 2009. Stefan Krukowski (1890–1982) – scholar of prehistoric flint mining in Poland. A suplement to the book by Professor Stefan Karol Kozłowski. In J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek and K. Szymczak (eds), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, Warsaw, 207–221 ; Piotrowska, D. 1992. Bibliografia prac Prof. Stefana W. Krukowskiego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 21–28 ; Piotrowska, D. 2003. Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Wiadomości Archeologiczne 56 (2002–2003), 13–35 ; Piotrowska, D. 2006. Stefan Krukowski, Jura Ojcowska i archeologia w świetle listów i dokumentów ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców, 193–224 ; Piotrowska, D. 2014. Krzemień pasiasty i początki badań prehistorycznego górnictwa w Polsce. In D. Piotrowska et al. (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum 1, 21–51 ; Piotrowska, D., Piotrowski, W., Kaptur, K. and Jedynak, A. (eds). 2014. Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Silex et Ferrum 1 ; Radwan, M. 1926. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia w pow. opatowskim, Ziemia 11 (5), 69–72 ; Renfrew, C. 1976. Before Civilization: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, Harmondsworth ; Ritter, A. 1939. Georg Wilke, Germanen Erbe 4 (1), 26–28 ; Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich, Wiadomości Archeologiczne 8 (1), 17–24 ; Schild, R. 1997–1998. Stefan Krukowski (1890–1982): a reclusive eccentric within the archaeological establishment, Archaeologia Polona 35–36, 343–356 ; Stampfuss, R. 1935. Gustaf Kossinna, ein Leben für die Deutsche Vorgeschichte, Leipzig ; Stolpiak, B. 1984. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego, Część I, Poznań, 1918-1928 ; Trigger, B.G. 2007. A History of Archaeological Thought, Cambridge, Second edition ; Więckowska, H. 1992. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Krukowskim (1890–1982). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 29–40 ; Wilke, G. 1917. Die Herkunft der Kelten, Germanen und Illyrer, Mannus 9 (1919), 1–54 ; Wójcik, Z.J. 1994. Samsonowicz Jan. In Polski Słownik Biograficzny 34 (3), fasc. 142, Wrocław, 436–439 ; Zalewski, M. 1992. Program badań mikroregionalnych nad organizacją zaplecza osadniczego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 217–223

Start page:

427

End page:

433

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information