Object

Planned object

Title: Konrad Jażdżewski (1908–1985) – Pupil and Friend of Professor Dr Józef Kostrzewski

Creator:

Blombergowa, Maria Magdalena

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Abramowicz, Maria. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Konrad Jażdżewski was a student and friend of Józef Kostrzewski. He graduated from University of Poznan and worked in State Archaeological Museum in Warsaw since 1931. He became a director of Archaeological and Ethnographic Museum in Lodz in 1945. Konrad Jażdżewski was also an organizer and director of the Institute of Archaeology of the University of Lodz. Professor, initially interested in the problems of Neolithic and Bronze Age, subsequently was a great connoisseur of ancient history and modern times Polish, European and world history. Konrad Jażdzewski was a member of the archaeological scientific societies and participated in international congresses on archaeology. A special volume of the journal Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi released on the occasion of the 70th birthday jubilee was evidence of Professor’s international contacts. Wishes and congratulations were expressed in the publication by more than 120 people, including 46 foreign archaeologists. Professor was honored with numerous awards. He became a member of the Polish Academy of Sciences in 1983 and received the title of Doctor Honoris Causa of the University of Lodz in 1985

References:

Davies, N. 2004. Rising ‘44: the battle for Warsaw, New York ; Filip, J. 1951. Pradzieje Czechosłowacji, Poznań ; Filip, J. 1966. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1 (a-k), Prag ; Filip, J. 1969. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2 (l-z), Prag ; Grygiel, R. 2007. Wkład Profesora Konrada Jażdżewskiego w rozwój polskiego muzealnictwa. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 11–18 ; Jażdżewski, K. 1927. Nowe znaleziska w powiecie rawickim, Przegląd Archeologiczny 3, 116–130 ; Jażdżewski, K. 1931. Die őstliche Trichterbecherkultur in Nordwestpolen. In Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum, Rigae 19–22 VIII 1930, Riga, 75–90 ; Jażdżewski, K. 1932a. Dwa cmentarzyska łużyckie w Boronowie i Piasku w pow. lublinieckim na Górnym Śląsku, Wiadomości Archeologiczne 11, 61–115 ; Jażdżewski, K. 1932b. Zusammenfassender Überblick über die Trichterbecherkultur, Praehistorische Zeitschrift 23, 77–110 ; Jażdżewski, K. 1933. Ciekawe odkrycia archeologiczne w pow. włocławskim i nieszawskim, Z Otchłani Wieków 8, 49–76 ; Jażdżewski, K. 1936. Kultura pucharów lejowatych w Polsce zachodniej i środkowej, Poznań ; Jażdżewski, K. 1937. O tak zwanych lukach w osadnictwie i o zabytkach z początków epoki brązowej z obszaru Kujaw, Z Otchłani Wieków 12, 115–123 ; Jażdżewski, K. 1938. Professor Józef Kostrzewski Und Seine 25-jahrige wissenschaftliche Ta’tigkeit, Senatne un Maksla 3, 157–162 ; Jażdżewski, K. 1939/48. Kujawskie przyczynki do tubylczości Słowian na ziemiach polskich, Wiadomości Archeologiczne 16, 106–161 ; Jażdżewski, K. 1948a. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 2: Tekst, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1 ; Jażdżewski, K. 1948b. Atlas to the prehistory of the Slaves. Part 2: Text, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1 ; Jażdżewski, K. 1949. Atlas do pradziejów Słowian. Cz. 1: Mapy, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1 ; Jażdżewski, K. 1950. Atlas to the prehistory of the Slaves. Part 1: Maps, Łódź, Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis 1 ; Jażdżewski, K. 1951. Przewodnik po Muzeum Archeologicznym w Łodzi, Łódź ; Jażdżewski, K. 1965. Poland, London, Ancient Peoples and Places 45 ; Jażdżewski, K. 1984. Die Urgeschichte Mitteleuropas, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; Jażdżewski, K. 1995. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź ; Kostrzewski, J. 1946. Prasłowiańszczyzna. Zarys dziejów i kultury Prasłowian, Poznań ; Kostrzewski, J. 1947. Kultura Prapolska, Poznań ; Kostrzewski, J. 1949. Pradzieje Polski, Poznań ; Kostrzewski, J. 1955. Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, Warszawa–Wrocław ; Kostrzewski, J. 1966. Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Ossolineum ; Kostrzewski, J. 1970. Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Lech, J. and Piotrowska, D. 2007. Znaczenie okresu warszawskiego (1930–1944) w życiu prof. Konrada Jażdżewskiego. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 131–144 ; Nadolski, A. 1993. Wspomnienia o Profesorze Konradzie Jażdżewskim, Chrześcijanie 20, Niepokalanów, 206–211 ; Niesiołowska-Śreniowska, E. 1999. Kontakty osobiste oraz relacje naukowe między V. Gordonem Childem a Konradem Jażdżewskim. In J. Lech and F. M. Stępniowski (eds), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa, 361–372 ; Niesiołowska-Śreniowska, E. 2007. Dokonania Profesora Konrada Jażdżewskiego na Kujawach na tle działalności naukowo-badawczej w ośrodku łódzkim. In M. Blombergowa and A. Andrzejewski (eds), Konrad Jażdżewski (1908–1985) archeolog, nauczyciel, muzealnik, Łódź, 73–87 ; Prace i Materiały. 1978. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna 25 ; Prinke, A. 2018. The basket workshop warehouse manager: memory by Alfred Wielopolski on Józef Kostrzewski’s fate during the German Nazi Occupation Time (1941–1943). In D.H. Werra and M. Woźny (eds), Between history and archaeology: papers in honour of Jacek Lech, Oxford, Archaeopress, 473-478

Start page:

477

End page:

485

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information