Object

Modelowanie wybranych asymptotycznych rozkładów stężeń reagentów w jednowymiarowych i dwuwymiarowych nieliniowych układów reakcja-dyfuzja
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Modelowanie wybranych asymptotycznych rozkładów stężeń reagentów w jednowymiarowych i dwuwymiarowych nieliniowych układów reakcja-dyfuzja

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information