RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ecology and production of Potentillo albae-Quercetum and Tilio-Carpinetum ground flora in two forest reserves on the Małopolska Upland

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– )

Date issued/created:

1971

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Naturae 5

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

Seria A - Scientific Publications ; 24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 92-97 + tabele

Type of object:

Journal/Article

References:

Assmann E. 1968. Nauka o produkcyjności lasu. Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa.
Bazilevič N. I., Drozdov A. V., Rodin L. E. 1968. Produktivnost’ rastitiel’nogo pokrova Zemli, obščye zakonomernosti razmieščenija i svjaz’ s faktorami klimata. Žurn. obšč. biol. 29, 3: 261—271
Bednarek B., Myczkowski S. (rkps). Rezerwat częściowy „Lipny Dół”. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego na okres 1957/1958 do 1966/1967.
Billings W. D., Bliss L. C. 1959. An alpine snowbank environment and its effects on vegetation, plant development, and productivity. Ecology 40, 3: 388—397.
Bliss L. C. 1962. Net primary production of tundra ecosystems. W: Die Stoffproduktion der Pflanzendecke, red. H. Lieth. G. Fischer Verlag, Stuttgart.
Bray J. R. 1963. Root production and the estimation of net productivity. Canad. J. Bot. 41, 1: 65—72.
Bray J. R., Lawrence D. B., Pearson L. C. 1959. Primary production in some Minnesota terrestrial communities for 1957. Oikos 10, 1: 38—49.
Celiński F. 1953. Czynniki glebowe a roślinność kserotermiczna Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Prace monogr. nad Przyr. Wielkop. P. N. 2, 8: 191—251.
Chodzicki E. 1947. Krainy, dzielnice i obwody leśno-fizjograficzne południowo-zachodniej Polski. Sylwan 91, 1—4: 32—82.
Czuraj Μ., Radwański B., Strzemeski S. 1966. Tablice miąższości drzew stojących. Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa.
Dal’man R. (Dahlman R.) 1968. Kornevaja produkcija i uglerodnyj obmen v sisteme korni — počva v ekosisteme vysokozlakovych prerij. W: Metody izučenija produktivnosti kornevych sistem i organizmov rizosfery. Meždunarodnyj simpozium 28. avgusta — 12. sentjabrja 1968, red. Rodin L. E. Nauka, Leningrad.
Dahlman R. C., Kucera C. L. 1965. Root productivity and turnover in native prairie. Ecology 46, 1/2: 84—89.
Dąbrowski Μ. J. 1953. Badania nad biomasą runa prowadzone przez Filię Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. (The studies on the biomass of field-stratum carried on by the branch of IBL at Białowieża). Ekol. pol. 1, 1: 45—56.
Dąbrowski Μ. J. 1956. Rozkład ilościowy oraz frekwencja gatunków w warstwie runa (Numerical distribution and occurrence of the species comprising the ground vegetation). Ekol. pol. ser. A, 4, 12: 349—376.
Dyne G. Μ. van, Vogel W. G., Fisser H. G. 1963. Influence of small plot size and shape on range herbage production estimates. Ecology 44, 4: 746—759.
Ellenberg H. 1963. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. E. Ulmer, Stuttgart.
Ellenberg H., Ovington J. D. 1964. Produktions-Ökologie von Land-Lebensgemeinschaften im Rahmen des Internationalen Biologishen Programmes. Berichte des Geobot. Inst. d. Eidg. Techn. Hochschule Stifftung Rubel 35: 14—40.
Falińska K. 1968. Preliminary studies on seed production in the herb layer of the Querco-Carpineturn association. (Wstępne badania produkcji nasion w warstwie runa lasu grądowego). Ekol. pol. ser. A, 16, 19: 395—409.
Falińska K. 1969. Z dorobku Międzynarodowego Programu Biologicznego w Polsce Wszechświat 1 (2005) : 5—8.
Flis J. 1956. Szkic fizyczno-geograficzny Niecki Nidziańskiej. Czasop. geogr. 27, 2: 123—159.
Gawłowska J. (rkps). Badania nad gatunkami rodzaju Veratrum i koniecznością ich ochrony.
Goedewaagen Μ. A. J., Schurman J. J. 1950. Wortelproductie op bouwen grassland als bron van organische stof in de grond. Landb. Tijdschr. 62, 6: 469—482.
Golubev V. N. 1963. K metodike oprodelenija absoljutnoj produktivnosti nadzemnoj časti travjanogo pokrova lugovoj stepi. Bot. žurn. 48, 9: 1338—1345.
Grudziński W., Sawicka-Kapusta K. (rkps). Caloric values of treeseeds eaten by rodents.
Gumiński R. 1950. Ważniejsze elementy klimatu rolniczego Polski południowo-wschodniej. Wiadom. Służ. hydrol. 3, 1: 57—113.
Holub J. 1962. Taxonomische Studie über die tschechoslovalkischen Arten der Gattung Avenochloa Holub. Acta Musei Nation. 17 B, 5: 189—244.
Ivaki H., Modorikava B. (Iwaki H., Modorikawa B.) 1968. Princypy opredelenija produkcji kornej u travjanistych mnogoletnikov. W: Metody izučenija produktivnosti kornevych sistem i organizmov rizosfery. Meždunarodnyj simpoziuιm 28. avgusta — 12. sentiabrja 1968, red. Rodin L. E. Nauka, Leningrad.
Izdebska Μ. 1959. Badania fitosocjologiczne w lasach leśnictwa Zemborzyce (Geobotanische Untersuchungen in den Waldbeständen der Försterei Zemborzyce). Ann. UMCS, sec. C, 13, 9: 143—163.
Izdebski K. 1959. Wstępne badania nad ekologią i rozmieszczeniem dębu szypułkowego (Quercus robur) w Polsce (Preliminary investigations on the ecology and distribution of the oak Quercus robur L. in. Poland). Ann UMCS sec. C. 11, 12: 415—506.
Izdebski K. 1962. Grądy na Roztoczu Środkowym (Forest communities of the class Querceto-Fagetea in Central Roztocze). Ekol. pol. ser. A, 10, 18: 523—584.
Jankowska K. 1967. Sezonowe zmiany roślinności i produkcja pierwotna netto w płacie łąki Arrhenatheretum elatioris (Seasonal changes of vegetation and net primary production on the fresh meadow Arrhenatheretum elatioris). Studia Naturae ser. A, 1: 153—173.
Jankowska K. 1968. Methods for the estimation of the disappearance rate of dead plant pants as a basis for estimation of net primary production. W: Contributions from the meeting on primary productivity, Kraków, April 1967. IBP, Polish National Committee, Working Group on Primary Productivity — PT Section. 1: 14—20.
Juraszek H. 1928. Pflanzensoziologische Studien über die Dünen bei Warschau. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. B: 565—610.
Karkanis Μ. 1968. Decomposition rate of dead plants and meadow hay, and the influence of mineralization of this material on the soil. W: Contributions from the meeting an primary productivity. Kraków, April 1967. IBP, Polish National Committee, Working Group on Primary Productivity-PT Section. 1: 43—51.
Kaźmierczak T. 1968. Nowe stanowisko jelonka rogacza na Wyżynie Małopolskiej (New localities of the stag beetle in the Minor Palish Upland). Chrońmy Przyr. ojcz. 24, 3: 20—23.
Kaźmierczakowa R. 1967. Runo lasu bukowego Fagetum carpaticum, jego fenologia i ekologia produkcji pierwotnej (Ecology of primary production and phenology of the beech stand Fagetum carpaticum ground flora). Studia Naturae ser. A, 1: 95—114.
Kaźmierczakowa R. 1968. „Kwiatówka” — rezerwat świetlistej dąbrowy na Wyżynie Małopolskiej (The nature reserve „Kwiatówka” safeguarding open oak stands in the Minor Palish Upland). Chrońmy Przyr. ojcz. 24, 3: 13—19.
Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Uniwersytet Μ. Kopernika, Toruń.
Klimaszewski Μ. 1946. Podział morfologiczny południowej Polski. Czasop. geogr. 17: 133—182.
Kostrowicki A. S. 1966. Stosunki biogeograficzne. W: Studia geograficzne w powiecie pińczowskim, red. J. Kondracki. Prace geogr. 47: 115—163.
Kotańska Μ. 1967. Biomass dynamics of underground plant organs in some grassland communities of the Ojców National Park. Bull. de l’Acad. Polon., des Sc., Cl. II, Sér. des sc. biol. 15, 10: 625—631.
Kozłowska A. 1923. Stosunki geobotaniczne ziemi Miechowskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 57: 1—68.
Kozłowska A. 1928. Etudes phyto-sociologiques sur la végétation des roches du plateau de la Petite-Pologne. Bull. Acad. Polon. Sc., Sér. B. Suppl. II: 1—56.
Krotoska T. 1953. Zespoły leśne Parku Natury w Promnie pod Poznaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-przyr. Prace Kom. Biol. 14, 3: 63—114.
Krzysik F. 1957. Nauka o drewnie. Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa.
Kucera C. L., Dahlman R. C., Koelling Μ. R. 1967. Total net productivity and turnover on an energy basis for tallgrass prairie. Ecology 48, 4: 536—541.
Lavrenko E. Μ. 1955. Ob izučenii produktivnosti nazemnogo rastitel’nogo pokrova. Bot. žurn. 40, 3: 339—346.
Lavrenko E. Μ., Andrev V. N., Leont’ev V. L. 1955. Profil’ produktivnosti nazemnoj časti prirodnogo rastitel’nogo pokrova SSSR ot tundr k pustynjam. Bot. žurn. 40, 3: 415—419.
Libbert W. 1933. Die Vegetationseinheiten der Neumärkischen Staubeckenlandschaft. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 74, 3: 229—348.
Lieth H. 1962. (red.) Die Stoffproduktion der Pflanzendecke. G. Fischer Verlag, Stuttgart.
Lieth H. 1968. The determination of plant dry-matter production with special emphasis on the underground parts. Natural Resources Research V. Functioning of terrestrial ecosystems at the primary production level. Proceedings of the Copenhagen Symposium. U. N. Educational, Scientific and Cultural Organization, Liege.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1962. Analiza chemiczno-rolnicza. Państw. Wyd. Nauk. Warszawa.
Łomnicki A., Bandoła E. 1967. Szybkość znikania martwych części roślin jako podstawa oceny produkcji pierwotnej netto (Disappearance rate of dead plant material as a basis for net primary productivity estimation). Studia Naturae ser. A, 1: 19—23.
Łomnicki A., Bandoła E., Jankowska K. 1968. Modification of the Wiegert-Evans method for estimation of net primary production. Ecology 49, 1: 147—149.
Łukasiewicz A. 1962. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin (Morphologic development types of perennials). Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-przyr. Prace Kom. Biol. 27, 1: 3—398.
Łukasiewicz A. 1967. Rytmika rozwojowa bylin ze szczególnym uwzględnieniem organów nadziemnych (Developmental rhythmics in perennials with particular reference to subterranean organs). Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Wydz. Mat.-przyr. Prace Kom. Biol. 31, 6: 1—155.
Mackiewicz Μ. 1953. Rozkład przestrzenny insolacji w Polsce. Przegląd meteor. i hydrol. 1/2: 5—15.
Matuszkiewicz A. 1955. Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich (La situation systématique et les tendances d’évolution des chenaies de Białowieża). Acta Soc. Bot. Pol. 24, 2: 459—494.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1956. Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce (Zur Systematik der Quercetalia pubescentis- Gesellschaften in Polen). Acta Soc. Bot. Pol. 25, 1: 27—72.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1956. Pflanzensoziologische Untersuchungen im Forstrevier „Ruda” bei Puławy (Polen) (Badania fitosocjologiczne w leśnictwie „Ruda” w Puławach). Acta Soc. Bot. Pol. 25, 2: 331—400.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. (Les associations forestieres du Jura Cracovien). Ochr. Przyr. 20: 133—236.
Medwecka-Kornaś A. 1965. Zagadnienia botaniczne w Międzynarodowym Programie Biologicznym. Wiad. bot. 9, 1: 3—13.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropeischen Flora. G. Fischer Verlag, Jena.
Milata W. 1953. Liczba dni z mrozem w Polsce. Przegl. geogr. 23: 123—126.
Mowszowicz J., Hereźniak J., Olaczek R., Urbanek H. 1963. Rezerwat modrzewia polskiego Trębaczew (La réserve de mélezes polonais a Trębaczew). Łódzkie Tow. Nauk. Prace Wydz. III Nauk Mat.-przyr. 94: 1—99.
Mráz K. 1958. Beitrag zur Kenntnis der Stellung des Potentillo-Quercetum. Arch. Forstwes. 7, 9: 703—728.
Musierowicz A., Uggla H. 1964. Gleboznawstwo leśne ogólne. Państw. Wyd. Roln. i Leśne, Warszawa.
Myczkowski S. 1967. Skład florystyczny, struktura i produktywność roślinności drzewiastej płatu Fagetum carpaticum (Floristic composition, structure, and productivity of woody plants in a beech stand Fagetum carpaticum). Studia Naturae ser. A, 1: 61—93.
Myczkowski S., Lesiński J. 1969. Sukcesja drzew w rezerwacie leśnym „Lipny Dół” na Wyżynie Małopolskiej. Tree succesion in the forest preserve „Lipny Dół” on Małopolska Highland during years 1957—1967. Sylwan 113, 1: 15—23.
Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. 1968. Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. Folia geobot. phytotax. 3: 225—273.
Newbould P. J. 1967. Methods for estimating the primary production of forest. IBP Handbook 2. Blackwell Scientific Publications, Oxford and Edinburgh.
Oberdorfer E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie 10. G. Fischer Verlag, Jena.
Odum E. P. 1960. Organic production and turnover in old field succession. Ecology 41, 1: 34—49.
Odum E. P. 1963. Podstawy ekologii. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne, Warszawa.
Ovington J. D. 1962. Outline of general procedure to détermine organic repdoduction of woodlands (powielone).
Ovington J. D. 1962. Quantitativ ecology and the woodland ecosystem concept. W: Advances in ecological research, 1: 103—181, J. B. Cragg, Academic Press, London and New York.
Ovington J. D., Heitkamp D., Lawrence D. B. 1963. Plant biomass and productivity of prairie, savanna, oakwood and maize field ecosystems in central Minnesota. Ecology 44, 1: 52—63.
Pawłowski B., Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1959. Przegląd Zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: Szata roślinna Polski, T. II, red. W. Szafer. Państw. Wyd. Nauk., Warszawa.
Petrusewicz K. 1963. Międzynarodowy Program Biologiczny. Kosmos ser. A, 62: 233—239.
Pieślak Z. 1955. O przymrozkach w Polsce. Wiad. Służ. hydrol. 3, 5: 425—434.
PIHM 1955—1963. Opady atmosferyczne. Wydawn. Kart. i Łączn., Warszawa.
PIHM 1955—1962. Rocznik Meteorologiczny. Wydawn. Kart. i Łączn., Warszawa.
Piotrowska H. 1950. Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego (Matériaux relatifs a la connaissance des associations forestieres du Parc National en Grande Pologne pres de Poznań). Prace monogr. nad Przyr. Wielkop. P. N. 2, 5: 111—141.
Preising E. 1943. Die Waldgesellschaften des Warthe- u. Weichsellandes. Arbeiten aus der Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches (powielone).
Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A. 1964. Studia gleboznawcze w Białowieskim Panku Narodowym (Pedological studies in the Białowieża National Park). Rocz. glebozn. 14, 2: 161—305.
Radłowska. C. 1966. Z geomorfologii okolic Pińczowa. W: Studia geograficzne w powiecie pińczowskim, red. J. Kondracki. Prace geogr. 47: 17—37.
Rajchel R. 1965. Produktywność pierwotna netto runa w dwóch zespołach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Net primary productivity of the herb layer in two forest associations of the Ojców National Park — southern Poland). Fragm. flor. et geobot. 11, 1: 121—150.
Rappe G. 1963. A yearly rhythm in production capacity of gramineous plants. A. II. Experiments on field plots. Oikos 14, 2: 224—236.
Remezov N. P., Rodin L. E., Bazilevič N. I. 1963. Metodičeskie ukazanija k izučeniju biologičeskogo krugovorota zol’nych veščestv i azota nazemnych rastiitel’nych soobščestv v osnovnych prirodnych zonach umerennogo pojasa. Bot. žurn. 48, 6: 869—877.
Rodin L. E. (red.) 1968. Metody izučenija produktivnosti kornevych sistem i organizmov rizosfery. Meždunarodnyj simpozium 28. avgusta — 12. sentjabrja 1968. Nauka, Leningrad.
Rodin L. E., Bazilevič N. I. 1965. Dinamilka organičeskogo veščestva i biologičeskij krugovorot v osnovnych tipach rastitel’nosti. Nauka, Moskva—Leningrad.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B, 16: 1—26.
Schmuck A. 1959. Zarys klimatologii Polski. Państw. Wyd. Nauk., Warszawa.
Schwappach A. (bez daty). Tablice zamożności drzewostanów ważniejszych rodzajów drzew leśnych (bez wydawcy i miejsca wydania).
Smirnova O. V. 1966. Ritm rosta kornevych sistem nekotarych travjanistych rastenij dubrav. Bjulleten’ Mosk. Obšč. Isp. Prirody. Otd. biol. 71, 2: 54—63.
Sočava V. B., Lipatova V. V., Goškova A. A. 1962. Opyt učëta polnoj produktivnoslti nadzemnoj časti travjanogo pokrova. Bot. žurn. 47, 4: 473—488.
Sokołowski A. W. 1963. Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. (Deutsche Zusammenfassung.) Mon. bot. 16: 1—176.
Stenz E. 1952. Zachmurzenie Polski. Przegl. meteorol. 1/2: 69—71.
Strzsemski Μ. 1954. Gleby województwa kieleckiego. Przegl. geogr. 24, 1: 47—65.
Strzemski Μ. 1954. Gleby województwa krakowskiego. Przegl. geogr. 24, 4: 54—101.
Sukačev V. N., Dylis N. V. (red.) 1966. Programma i metodika biogeocenologičeskich essledovanij. Nauka, Moskva.
Szafer W. 1930. Element górski we florze niżu polskiego (The mountain element in the flora of the Polish plain). Rozpr. Wydz. Mat.-przyr. PAU, 69 (ser. III, 29), dz. B, 3: 1—151.
Szafer W. 1935. Las i step na zachodnim Podolu (The Forest and the steppe in West Podolia). Rozpr. Wydz. Mat.-przyr. PAU 71, (ser. III, 31), dz. B, 2: 31—154.
Szafer W. 1964. Ogólna geografia roślin. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Szynal T. 1963. Ogólna analiza florystyczno-ekologiczna zespołów roślinnych Nadleśnictwa Kosobudy na Roztoczu Środkowym (A general floristic and ecological analysis of plant associations of the forest district Kosobudy in Cental Roztocze). Ann. UMCS, sec. C, 17, 11: 363—426.
Traczyk H., Traczyk T. 1967. Tentative estimation of the production of herb layer (Próba oceny produkcji runa leśnego). Ekol. pol. ser. A, 15, 46: 832—835.
Traczyk T. 1962. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce (Essai d'une synthese des elaborations sur la différentiation des Querco-Carpinetum en Pologne). Acta Soc. Bot. Pol. 31, 4: 621—635.
Traczyk T. 1967. Propozycja nowego sposobu oceny produkcji runa (A proposed new way of estimating the production of the forest herb layer). Ekol. pol. ser. B, 13, 3: 241—247.
Traczyk T. 1967. Studies on herb layer production estimate and the size of plant fall (Badania nad oceną produkcji runa i wielkością opadu roślinnego). Ekol. pol. ser. A, 15, 47: 837—867.
Traczyk T. 1968. Studies on the primary production in meadow community (Badania nad produkcją pierwotną zbiorowiska łąkowego). Ekol. pol. ser A, 16, 2: 59—100.
Throughton A. 1951. Studies on the roots and storage organs of herbage plants. J. Brit. Grassl. Soc. 6, 4: 197—206.
Vestlejk D. F. (Westlake D. F.) 1968. Metody opredelenija godičnoj produkcii bolotnych rastenij s moščnymi korneviščami. W: Metody izučenija produtkivnosti kornevych sistem i organizmov rizosfery. Meždunarodnyj simpozium 28. avgusta — 12. sentjabrja 1968, red. Rodin L. E. Nauka, Leningrad.
Wiegert R. G. 1962. The selection of an optimum quadrat size for standing crop of grasses and forbs. Ecology 43, 1: 125—129.
Wiegert R. G., Evans F. C. 1964. Primary production and the disappearance of dead vegetation on an old field in southeastern Michigan. Ecology 45, 1: 49—63.
Wiszniewski W. 1953. Atlas opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1891—1930. PIHM, Warszawa.
Witkamp Μ., Olson J. S. 1963. Breakdown of confined and nonconfined oak litter. Oikos 14, 2: 138—147.
Wittich W. 1943. Untersuchungen über den Verlauf der Streuzersetzung auf einem Boden mit Mullzustand. Forstarchiv 19, 1/2: 1—18.
Wojterscy H. T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-przyr. Prace Kom. Biol. 14: 115—240.
Wojterski T. 1960. Lasy liściaste dorzecza Mogilnicy w zachodniej Wielkopolsce (Deciduous forests in the river-basin of the Mogilnica in the western part of Great Poland). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-przyr. Prace Kom. Biol. 23, 3: 1—231.
Zapałowicz H. 1906. Conspectus florae Galiciae criticus. Akademia Umiejętności, Kraków.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 5A

Start page:

1

End page:

104

Detailed Resource Type:

Journal ; Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:159865

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 9, 2021

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content downloads / hits:

264

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information