RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Długie trwanie pomyłek" (Maria Konopnicka, Maria Bartusówna, Napoleon Ekielski, Florentyna Niewiarowska).

Creator:

Budrewicz, Tadeusz

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Brodzka A., Maria Bartusówna 1854–1885, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, t. 1: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 357–372.
2. Budrewicz T., Nim na dziewczynę zawołają: żono!… Marii Bartusówny „Myśli przedślubne”, w: Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2005, s. 25–38.
3. Budrewicz T., Wiersze pozytywistów: Interpretacje, Katowice 2000.
4. Ekielski N., Okolica Mogiły, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył T. Budrewicz, Kraków 2019.
5. Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 7, red. K. Estreicher, wyd. drugie, Kraków 1969.
6. Florentyna i Wanda, Kucharka polska czyli szkoła gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów, część druga, wyd. siódme rozszerzone, Lwów [ca 1901].
7. Pani Florentyna [W. Kwiecińska], 100 przepisów przyrządzania ryb morskich, „Biblioteczka Ryby”, pod red. J. Borowika, nr 3, Bydgoszcz 1930.
8. Jabłońska J., Czemu młodości nie dał mi Bóg, tej płochej, lekkiej, swawolnej?”: rozrachunek z życiem w twórczości Marii Bartusówny, w: Starość i młodość w literaturze i kulturze, red. M. Kuran, Łódź 2016, s. 93–102.
9. Konopnicka M., Korespondencja z redaktorami, wydawcami, drukarzami krakowskimi i lwowskimi z lat 1887–1909, oprac. S. Burkot, w: eadem, Korespondencja, t. 3: Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy, komitet redakcyjny K. Górski [i in.], Wrocław 1973.
10. Mendel Gdański, w: eadem, Pisma zebrane, t. 2: Moi znajomi i inne opowiadania, red. A. Brodzka, Warszawa 1974.
11. Pisma wybrane, red. J. Nowakowski, t. 2: Nowele, wybór i oprac. T. Budrewicz, Warszawa 1988.
12. Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru, red. T. Budrewicz, J. Majchrzyk, współpraca J. Axer, T. Bujnicki, Warszawa 2014.
13. Piast [W. Bełza], Korespondencja „Tygodnika Ilustrowanego”. Lwów, w październiku 1885, „Tygodnik Ilustrowany” 1885, nr 147, s. 259.
14. Rychter J.H., Słówko o wierszu Marii Bartusówny p. t. „Do śmierci”, „Dziennik Polski” 1886, nr 87, s. 2.
15. Sroczyńska B., Działalność publicystyczna i literacka pierwszej polskiej kobiety redaktorki, Wandy Maleckiej (1800–1860), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985–1986, z. 4 (24), s. 5–26.
16. Stefan [S. Stefanowski], Kilka uwag nad ostatnim wierszem ś. p. Marii Bartus p. n. „Do śmierci”, Gródek 1885.
17. Stodor A. [A. Cehak], Maria Bartusówna: Szkic biograficzno-literacki, Lwów 1914.
18. Tarnowska K., Polemiki wokół twórczości Marii Bartusówny, w: Znane zapomniane: Z literatury polskiej XIX i XX wieku, red. K. Eremus, T. Linkner, Gdańsk 2011, s. 63–79.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

56

End page:

69

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154129 ; 1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 11, 2021

In our library since:

Dec 31, 2020

Number of object content downloads / hits:

671

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/187547

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information