RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Specjalistyczna gospodarka rybacka w zbiornikach wodociągowych

Creator:

Starmach, Janusz ; Jelonek, Marek

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu: "Funkcjonowanie ekosystemów zabiorników zaporowych i ich gospodarcze wykorzystanie" pt. "Specjalistyczna gospodarka rybacka w zbiornikach wodociągowych" Brzączowice, 23-24 V 2001 r.

Publisher:

Karol Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 24-25 ; materiały konferencyjne

Type of object:

Journal/Article

References:

Amirowicz A. 2000. 7. Morfologia zbiornika. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. (red.) Zbiornik Dobczycki. Ekologia-eutrofizacja-ochrona. Kraków, ZBW PAN, 57-62.
Berg K., Carmichael W. W., Skulberg O. M., Benestad C., Underdal B. 1987. Investigation of a toxic water bloom of Microcystis aeruginosa (Cyanophyceae) in Lake Akersvatn, Norway. Hydrobiologia, 144, 97-103.
Bucka H. 1998. The mass invasion of several blue-green algae in two drinking water supply reservoirs of southern Poland. In: George D.G. et al. (eds) Management of Lakes and Reservoirs during Global Climate Change. Dodrecht, Boston, London. Kluwer Academic Publisher. NATO ASI Series, 2 E.
Frankiewicz P. 1998. Mechanizmy regulacyjne w obrębie zespołu ryb i ich wpływ, poprzez efekt kaskadowy, na jakość wody w nizinnym zbiorniku zaporowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 126 ss.
Giercuszkiewicz-Bajtlik M. 1990. Przestrzenne źródła zanieczyszczeń w Polsce. Aura, 10, 14-15.
Horppila J., Peltonen H. 1991. The effects of mass removal on the roach stock of Lake Vesi- jarvi estimated with seasonal vpa. Abstracts Internacional Seminar on Mass removal of (Unwanted) Fish in Large Inland Waters, Lahti, Finland, June 10-12.
Jelonek M., Amirowicz A. 1987. Composition, density and biomass of the ichthyofauna of the Goczałkowice Reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiol., 29, 253-259.
Jelonek M., Amirowicz A. 1987. Density and biomass of fish in the Rożnów Reservoir (Southern Poland). Acta Hydrobiol., 29, 243-251.
Johnson R E. 1949. Maintenance of natural population balance. Assoc. Game Fish Conserv. Comm. Conv. 38, 34-42.
Kajak Z. 1979. Eutrofizacja jezior. Warszawa, PWN, 1-323.
Kasza H. 1999. Antropopresja a trofia wody w zbiornikach zaporowych Śląska. Natura Silesiae Superioris, 3, 97-105.
Krzyżanek E., Kasza H., Krzanowski W., Kuflikowski T., Pająk G. 1986. Succession of communities in the Goczałkowice Dam Reservoir in the period 1955—1982. Arch. Hydrobiol., 106, 21—43.
Krzyżanek E., Kasza H., Pająk G. 1993. The effect of water blooms caused by blue-green algae on the bottom macrofauna in the Goczałkowice Reservoir (southern Poland) in 1992. Acta Hydrobiol., 35, 221-230.
Leopold M. 1968. Zasady przeprowadzania analizy eksploatacji rybackiej jezior i jej efektów. Oprac. brosz. Część 1 — nr 28, Część II — nr 29, IRŚ, Olsztyn.
Leopold M., Bnińska M. 1982. Ocena presji wędkarskiej na pogłowie poszczególnych gatunków ryb w wodach Polski - konsekwencje gospodarcze. Rocz. Nauk Roln., Seria H, 101, 2, 43-69.
Livingstome A. M. i Osman G. 1991 Tifa fish management technique for mass removal of undesirable fish from inland waters. Abstracts Internacional Seminar on Mass removal of (Unwanted) Fish in Large Inland Waters, Lahti, Finland, June 10-12.
Mann K. H. 1969. The dynamics of aquatic ecosystems. Adv. Ecol. Res., 6. 1-81.
Mastyński J. 1985. Gospodarka rybacka i możliwości produkcyjne wybranych zbiorników zaporowych Polski. Roczn. Akad. Roln. w Poznaniu, 146, 1-91.
Mastyński J., Wajdowicz Z. 1991. Gospodarka rybacka w zbiornikach zaporowych. Akad. Roln. w Poznaniu, 1-91
Mazurkiewicz G. 1985. Obciążenie azotem i fosforem mineralnym Zbiornika Dobczyckiego. W: Zbiornik Dobczyce - Zagrożenia środowiska naturalnego. Mat. ZBW im K. Starmacha PAN w Krakowie, 23-24.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2000. 8. Parametry siedliskowe i troficzne. W: Starmach J. i Mazurkiewicz-Boroń G. Zbiornik Dobczycki. Ekologia-eutrofizacja-ochrona. Kraków. ZBW PAN, 63-80.
Meijer M. L. 2000. Biomanipulation in the Netherlands. 15 years of experience. Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA) Lelystad, The Netherlands, 1-208 (ISBN 90-5808226-1).
Opuszyński K. 1979. Podstawy biologii ryb. Warszawa, PWRiL, 1-589.
Pająk G. 1986. Development and structure of the Goczałkowice Reservoir ecosystem. VIII Phytoplankton. Ekol. Polska, 34, 397-413.
Prejs A Martyniak A., Boron S., Hliwa P., Koperski P. 1994. Food web manipulation in a small, eutrophic Lake Wirbel, Poland: effect of stocking with juvenile pike on planktivorous fish. Hydrobiologia, 275/276, 65-70.
Prejs A., Pijanowska J., Koperski P., Martyniak A., Boroń S., Hliwa P. 1994. Food web manipulation in a small, eutrophic Lake Wirbel (Poland): long term changes in fish biomass and basic measures of water quality. A case study. International Conference of Trophic Cascades in Shallow Freshwater and Brackish Lakes (Book of Abstracts) Oficyna Wydawnicza, Instytut Ekologii PAN, 1-71.
Rapala J., Sivonen K., Luukkainen R., Niemel S. J. 1993. Anatoxin - a concentration in Anabaena and Aphanizomenon under different environmental conditions and comparison of growth by toxic and non - toxic Anabaena - strains - a laboratory study. J. Appl. Phycol., 5, 581-591.
Shapiro J., Lamar V., Lynch M. 1975. Biomanipulation: an ecosystem approach to lake restauration (W: Proc. Symp. on water quality management through biological control. Red. P.L. Brezonik, J. L. Fox) Rep No ENV-07-75-1, University of Florida, Gainsville, 85-96.
Shapiro J., Wright D.I. 1984. Lake restauration by biomanipulation - Round Lake Minnesota. Freshwat. Biology, 14, 371-383.
Sivonen K., Niemela S. I., Niemi R. M., Lepisto L., Luoma T. H., L. Rasanen A. 1990. Toxic cyanobacteria (blue-green algae) in Finnish fresh and coastal water. Hydrobiologia, 190, 267-275.
Starmach J. 1986. Development and structure of the Goczałkowice reservoir ecosystem. XV. Ichtiofauna. Ekol. pol. 34, 515-521.
Szczerbowski J. 1981. Rybactwo jeziorowe i rzeczne. Warszawa, PWRiL, 1—274.
Tomiczek F. 1993. Mała Wisła i problemy zbiornika wodnego w Goczałkowicach. Materiały z sympozjum „Projekt Mała Wisła”, Bielsko-Biała 21.06.1993.
Wajdowicz Z. 1958. Obserwacje nad formowaniem się stada ryb w Zbiorniku Goczałkowickim Mat. IV Zjazd. Hydrobiol. Pol. Kraków, 24-27 wrzesień 1958. Warszawa, Kom. Hydrobiol. PAN, 44-45.
Winfield I. J., Peirson G., Cryer M., Townsend C. R. 1983. The behavioral basis of prey selective by underyearling bream (Abramis brama (L)) and roach (Rutilus rutilus (L)). Freshwater Biology, 13, 139-149.
Żarnecki S., Kołder W. 1956. Ichtiofauna Wisły Śląskiej. Biul. Zakł. Biolog. Stawów, PAN 3, 19-45.

Relation:

Supplementa ad Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 1

Start page:

1

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:213826

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 35, II 462/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 1, 2021

In our library since:

Oct 1, 2021

Number of object content downloads / hits:

46

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/188308

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information