Object

Title: Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Pd-Au. Charakteryzacja i aktywność katalityczna w reakcji hydroodchlorowania freonu CFC-12

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information